ضریب هوش سازمانی :

هوش سازمانی  به عنوان توانایی سازمان در خلق دانش و استفاده استراتژیک  از آن برای تطابق با محیط تعریف می شود هوش سازمانی با ضریب هوشی شباهت دارد ، اما تفاوت آنها در جایگاه سازمانی شان است. سیستم های فناوری اطلاعات سازمانی : سیستمهای اطلاعات (هوش ساختاری) به عنوان ابزاری برای فرایند ، پشتیبانی و ارسال اطلاعات بصورت الکترونیکی تعریف می شوند. (Zangoueinezhad et al , 2009 :266)

تکنیک های پردازش اطلاعات رسمی در سراسر سازمان وجود دارند . سیستم های فناوری اطلاعات با قدرت پردازش بالا و توزیع معماری اطلاعات هوش سازمانی را در سازمان تقویت می کنند.

  • ساختار سازمانی : به عنوان سلسله مراتب مختلف عدم تمرکز در تصمیم گیری تعریف می شود. عدم تمرکز سازمانی موجب بالا رفتن هوش سازمانی می شود زیرا عدم تمرکز به سازمان اجازه می دهد که سریع تر تصمیمات داخلی را بگیرد.
  • فرهنگ سازمانی : به عنوان نمادها ، مراسم و هنجارهای داخل سازمان تعریف می شود به نظر می رسد که فرهنگ کارآفرینی با هوش سازمانی بالا در ارتباط است.
  • ارتباط با سهامداران: ارتباطات با گروه های ذی نفع نقش مهمی را در هوش سازمانی ایفا می کند زیرا ارتباطات موجب افزایش دانش افراد می شود. مدیریت دانش : سرمایه های دانش تفکر ذهنی در سازمان های بزرگ هستند مانند شرکاء ، داده های اولیه و دانش افراد. سازمان هایی که از اطلاعات غنی هستند معمولا به صورت هوشمندانه عمل می کنند.
  • فرایند استراتژیک : فرایندهای استراتژیک جمع آوری اطلاعات و تبدیل آنها به تصمیات استراتژیک است مشارکت وسیع معمولا کارا تر است ، زیرا هرچه از اطلاعات بیشتری استفاده شود تصمیمات بهتری گرفته می شود.
  • عوامل محرک : مانند رهبری، استراتژی و شرایط محیطی مستعد تغییر هستند . در برابر عوامل دیگری که هوش سازمانی را می سازند توانایی های ثابت شده ای هستند.

همانطور که صرفا داشتن بهره هوشی بالاتر دلیل موفقیت در زندگی نیست بهره هوشی سازمانی بالاتر نیز ،  لزوما عملکرد را بهبود نمی بخشد بلکه تعادل بین بهره هوشی سازمان و محیط است که عملکرد را تعیین میکند .   هوش سازمانی تحت تاثیر فرهنگ سازمانی، رابطه بین سهام داران و مدیریت دانش و روند استراتژیک قرار گرفته استHalal , 1998:22) ).

با این تصور که  منظور از هوش مغزانسان  است که البته چیزی فراتر از این می باشد می توان  هوش را در تمامی سیستم عصبی و امنیتی یافت و همانطور که مغز به این سیستم ها هشدار می دهد آن ها نیز متقابلا به مغز هشدار میدهند . در اینجا مرکزیت و مکانیزم خطی برای توضیح چگونگی عملکرد آن وجود ندارد. بنابراین می توان دریافت که  اطلاعاتی که از طریق حواس پنجگانه  به مغز می رسند در مغز پراکنده می شوند . هنگامی که چنین چیزی دیده می شود یا به چیزی فکر می شودکه حافظه را هدف قرار داده است  می توان متوجه شد که این خاطره در جایی به صورت یک واحد ذخیره شده است (McMaster, 1998:2).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی رابطه بین ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان