طبقه بندی مطالبات و اعتبارات اعطایی

دانلود پایان نامه

ب- افزایش تعرفه های گمرکی و یا ایجاد تغییرات در صادرات و واردات کالاها.
ج-تبصره های قوانین بودجه سنواتی و اجبار بانک ها به اعطاء تسهیلات تبصره ای و تکلیفی
3-بروز حوادث غیر مترقبه
4-عدم وجود سیستم اطلاعات یکپارچه
5-فوت وام گیرنده و بروز مشکلات در زمینه انحصار وراثت
10-2-نحوه طبقه بندی مطالبات سررسید گذشته و مطالبات معوق در بانک صادرات
اداره کل سازمان و روش ها طی دستورالعملی نحوه طبقه بندیانواع مطالبات را به کلیه واحدها ابلاغ می نمید. بر این اساس شعب باید مطالبات را طبق دستورالعمل اجرایی مطالبات معوق معاملات در سر رسید معین شده از سر فصل تسهیلات خارج و به سر فصل مطالبات واریز نمایند.
خلاصه دستورالعمل طبقه بندی،پیگیری و وصول انواع مطالبات معوق به شرح زیر می باشد:
تعهدات معوق
طلب که متقابلا تعهدات معوق مشتری محسوب می گردد در لغت به معنی خواستن و معوق به معنای عقب افتاده و در عرف بانکداری مطالبات به خواسته های بانک از مشتریان بابت تسهیلات اعطایی و معاملات و خدمات انجام شده اطلاق می گردد.
مطالبات به شرح زیر طبقه بندی می گردند:
1- مطالبات معوق قدیم
2- مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی
3- سایر مطالبات
1- مطالبات معوق قدیم
مانده این حساب نشان دهنده کلیه دیون و تعهداتی است که بانک بر اساس ضوابط و قوانین نظام بانکی قدیم به متقاضیان اعطا نموده ولیکن تمام یا قسمتی از تعهدات مذکور به علت عدم بازپرداخت توسط گیرندگان آن ها معوق شده است. این مطالبات می تواند ناشی از وام ها و اعتبارات اعطایی و اعتبار در حساب جاری ،جاری بدهکار،بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده،بدهکاران بابت ضمانتنامه های پرداخت شده،بروات نزولی،بروات خریداری ،بروات واخواست شده و … می باشد که می بایست در ذیل سر فصل مطالبات معوق قدیم حسب مورد نگهداری شوند. (دستور العمل اجرایی مطالبات معوق معاملات 1381:.3)
2- مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی
الف- مطالبات سررسید گذشته تسهیلات
مانده این حساب نشان دهنده کلیه دیون و تعهداتی است که تسهیلات مربوط به آن در چهار چوب ضوابط قانون عملیات بانکی بدون ربا به متقاضیان اعطا گردیده لیکن سر رسید تمام یا قسمتی از تعهدات به علت عدم ایفای آن ها توسط گیرندگان در مورد مقرر،منقضی شده است.
ب- مطالبات معوق تسهیلات
مانده این حساب نشان نشان دهنده کلیه دیون و تعهداتی است که تسهیلات مربوط به آن در چارچوب ضوابط قانون عملیات بانکی بدون ربا به متقاضیان اعطا گردیده است لیکن تمام یا قسمتی از آن ها به حیطه وصول در نیامده و لازم است بانک اقدامات اجرایی یا قانونی لازم در مورد وصول آن ها به عمل آورد.
3- سایر مطالبات