عابرین پیاده و خانه داری

دانلود پایان نامه
کلیه توالت‌های ایرانی و فرنگی تعبیه شده در سرویس‌های بهداشتی عمومی و خصوصی باید مجهز به فلاش تانک و یا فلاش ولو باشند.
– رختشویخانه وخانه داری
فضای رختشویخانه وخانه داری، از فضاهای خدماتی یک هتل میباشد. حتی کوچکترین هتل ها نیز مقداری فضا برای انبار کنترل مایحتاج پارچه ای اتاق خواب ها نیاز دارند. فضاهای رختشویخانه وخانه داری دارای ارتباط نزدیک به یکدیگر بوده وباید در مجاورت هم قرار داشته باشد. عملکرد اصلی این فضا شستشو وتوزیع ملحفه، حوله، رومیزی وروپوشها، شستشوی وسایل آشپزخانه والبسه میهمانها است.
در هتل های تفریحی ممکن است تقاضای اضافی نیز برای رختشویخانه وجود داشته باشد، نظیر حوله های استخر شنا وبدنسازی. قسمتهای مورد نیاز برای رختشویخانه وخانه داری عبارتست از: شوت مایحتاج پارچه ای بسوی محوطه جمع آوری مایحتاج پارچه ای آلوده. نگهداری ملحفه های تمیز در بخش خانه داری.
ابعاد و اندازه فضای لازم برای این منظور نسبتاً استاندارد است، یعنی بین 9/0 تا 3/1 متر مربع برای هر اتاق خواب، چرا که بخش عظیمی از تقاضای مربوط به رختشویخانه، توسط اتاق خوابها بوجود می آید.
– نمازخانه
وجود سایه حریم نمازخانه در مواقع استفاده از آن وجود ستون‌ها و حیاط‌هایی حاوی آب جهت وضو گرفتن و خنک بودن بسیار مهم است. دیوار رو به مکه (دیوار قبله) غالباً دارای پنجره است و ممکن است دارای طاق نیز باشد و این دیوار (دیوار قبله) اهمیت زیادی دارد. وضو برای عبادت ضروری است، در نمونه‌هایی جدید و غربی محل وضو و توالت در نزدیکی یکدیگر ساخته شده‌اند و در دو مجاورت راهرو قرار دارد. محلی برای نگهداری کفش‌ها ضروری است.
نمازخانه باید در محل مناسب مانند نیم طبقه اول و یا در محلی دور از سروصدا و رفت و آمد پیش‌بینی شود.
– پارکینگ
در توقف‌گاه‌های دایمی اتومبیل‌ها مسیر و محوطه توقف (پارک) اتومبیل‌ها به طور مشخص علامت‌گذاری شده و مسیری حفاظت شده برای عبور عابرین پیاده تامین گردد.
مساحت لازم برای هر اتومبیل همراه با مسیر رانندگی اما بدون در نظر گرفتن گذرگاه اصلی و خروجی به صورت زیر است:
برای پارکینگ 90 درجه در حدود 20 متر مربع
برای پارکینگ یا توقف‌گاه 45 درجه در حدود 20 متر مربع
برای پارکینگ یا توقف‌گاه 45 درجه در حدود 23 متر مربع، این نوع پارکینگ معمولاً به خاطر سهولت عمل پارک کردن ترجیح داده می‌شود.
مساحت لازم برای هر خودرو (متوسط تا بزرگ) معادل 1800×5000 میلی‌متر است.
الف: از هر خیابان یا کوچه فقط یک راه ورودی برای پارکینگ مجاز خواهد بود مگر آنکه طول زمین بیش از 20 متر باشد که در این صورت می‌توان از دو در ورودی برای پارکینگ استفاده نمود.
ب: حداقل ارتفاع ورودی پارکینگ 2 متر باشد.
ج: زیر زمین به منظور استفاده پارکینگ باید دارای دسترسی مستقیم به طبقات باشد. (پله و آسانسور)
د: حداقل عرض رامپ جهت دسترسی به پارکینگ برای حداکثر 20 واحد 5/3 متر و از 20 واحد به بالا حداقل 5 متر است ضمناً می‌توان دو راه ورودی و خروجی هر یک به عرض 5/3 متر پیش‌بینی نمود.
و: فضای لازم برای هر پارک 5×3 متر باشد و چنانچه پارک دو اتومبیل در کنار یکدیگر پیش‌بینی شود فضای معادل 5×5 متر مربع پیش‌بینی گردد.
ز: در مواقعیکه پارکینگ در فضای باز پیش‌بینی می‌شود سطح لازم برای هر اتومبیل 15 متر مربع یعنی 5×3 متر در نظر گرفته شود.
– در ورودی باید عریض و کاملا مشخص باشد و به خیابان باز شود در صورت وجود شرایط خاص اقلیمی باید از دو در مقابل یکدیگر با فاصله متناسب استفاده گردد، ضمناً مقابل در ورودی حتی المقدور باید محلی جهت توقف و انتظار وسائط نقلیه به منظور پیاده یا سوار کردن مهمان در نظر گرفته شود بطوریکه وسائط نقلیه بوسیله آن بتوانند خود را از کوچه یا خیابان کنار کشیده و در داخل محوطه مهمانخانه و مقابل در ورودی، مهمانان را پیاده یا سوار نمایند.
2-2-3- سایت
– مسیرها