فرم و عملکرد و طراحی هوشمند

دانلود پایان نامه
نمونه هایی از گذشته تا حال معماری بیونیک
طراحی ساختمان مرکز تحقیقات لندن از گیاهی به نام لوتوس الهام گرفته شده است.
استادیوم المپیک مونیخ از لحاظ ساختار و شکل کلی،بنای استادیوم المپیک مونیخ قابل توجه است.
برج تورنینگ تورسو: این برج به پیکره ی مارپیچ که‌ اثری ازمعماربزرگ سانتیاگو کالاتراوا می باشد .
شکل 1-3: برج امپایر استیت
بنای امپایر استیت (برج بیونیک) به ارتفاع ۳۸۰ متر شهر عمودی بر اساس مدل های طبیعی .
شهرک علوم وفنون (city of arts&sciences)، این بنا اثرسانتیاگوکالاتراوا در والنسیای اسپانیا قراردارد.
برج کاکتوس: این برج بزرگترین برج بتنی جهان بوده وگونه ای است که حتی خلل و فرج کاکتوس نیز در آن رعایت شده است.
شکل 1-4: برج کاکتوس
مزایای معماری بیونیک
جمعیت جهان در سال ۱۹۹۰ حدود یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون نفر محاسبه شده بود. در سال ۲۰۰۰ این جـمعیـت بـه ۶ میلیـارد نفـر رشـد پیـدا کـرد. خوشبینانه ترین احتمال برای سال ۲۰۵۰، بالغ بر ۱۲ میلیارد نفر است. درطول ۱۰۰ سال اخیر شهرها، بالاجبار بیشتر از گذشته، برنامه ریزی و استراتژی های شهری خود را بر اساس مـتمرکزسازی های با اهمیت آسمان خراش ها و گستردگی مناطق مسکونی با جمعیتی متمرکز تغییر خواهند داد. که وجود معماری بیونیک و اهمیت دادن هر چه بیشتر نسبت به گذشته به آن، امری ضروری و مثمر ثمر خواهد بود.
1-13-1- از جنبه فرم و عملکرد
معماری طبیعت روندی است که ما آن را به صورت غریزی و درونی و به عنوان تکوین رشد و آفرینش درک می‌کنیم.پایه‌ای‌ترین سطح آن التزام به زندگی است که خود را در قالب شکل مصالح آشکار می‌کند.
معماری به ضربانها و ریتم نامرئی حیات فرم و شکل می‌دهد و در حقیقت جریان است که به طرح ساختار و به ساختار طرح می‌بخشد.نیروهای اصلی به صورت ذاتی در همه چیز وجود دارند. این نیروها به صورت تمایلی فزاینده در تبدیل آن از حالت نامرئی ظهور و تجلی می‌یابند.این تمایل و انگیزه قوی برای حیات و زندگی ضروری است.
معماری فرآیندی است که نیروهای گوناگون مرتبط را در شکل کلی واحد ساماندهی و ترکیب می‌کند.اجزای تشکیل دهنده یک کل ممکن است بدون توازن ترکیب به نظر برسند اما هیچ‌گاه بدون ارتباط جلوه نخواهند کرد.
به هر میزان که بیشتر به مطالعه طبیعت می‌پردازیم به همان میزان بیشتر با عمق و قدرت تکاملی آن آشنا می‌شویم. هر ارگانیسم زنده وسط نیرویی غیرقابل تغییر هدایت می‌شوند.
تلاش برای کارآمدسازی هرچه بیشتر فرم و عملکرد.
در حیطه طبیعی بسیار مهم است که عملکرد به عنوان روند و رابطه و فرم به عنوان نتیجه این روند تعریف شود.در طبیعت فرم و عملکرد تنها به ساختار وجودی یک ارگانیسم محدود نمی‌شود بلکه تمام محیط اطراف آن را نیز در بر می‌گیرد و مهمتر از همه روابط کنش و واکنش آن با محیط اطرافش است.
فرم بر اثر برهمکنش با طبیعت است که شکل می‌گیرد. یک موجود زنده برای بقا به قابلیت‌هایش برای پاسخگویی به محیط وابسته است. چگونگی روابط تضمین کننده بقا عامل موثر در ایجاد فرم و تکامل آن است.طبیعتاً عملکرد به سمتی پیش می‌رود تا رابطه خود را با محیطی گسترده‌تر ‌و در محدود صرف اطرافش تطبیق دهد.
1-13-2- از جنبه ساختار و سازه
به نظر می‌رسد در میان تمام موجودات انسان کمتر از بقیه از استعدادی درونی برای طراحی هوشمندانه برخوردار باشد. تمام موجوداتی که به نوعی در طبیعت به ساخت و ساز می‌پردازند به صورتی غریزی و با میزان دقت و درک بسیار بالایی از سیستم‌های این دنیای خاکی که محدوده‌ای بس وسیع‌تر از موضع‌گیری آنها را شامل می‌شوند آن را انجام می‌دهند.
ظاهر مکانیزم‌های طبیعی از جریان نیروهای نامریی‌ای بر روی سیاره ما آگاهی دارند. ما انسانها از میزان بسیار اندکی از این توانایی اعجاب‌انگیز سیار موجودات برخوردار هستیم. ما تنها می‌توانیم بیاموزیم و به این منظور کتاب گشوده طبیعت بهترین منبع یادگیری برای ماست.
سالها تحقیق نشان داده است که طبیعت اصول پایه‌ای در ایجاد فرم‌ها خلاق و متنوع خود دارد که می‌توان از آن میان به مواردی اشاره کرد:
استفاده بهینه از مصالح