فضاهای مسکونی و سیستم دریافت

دانلود پایان نامه

– تنیس روی میز
تصویر، میزان فاصله میز تنیس را تا اولین مانع کنار آن نشان می‌دهد. در فضاهای مسکونی، حداقل این فاصله 48 اینچ (9/121 سانتیمتر) است؛ در حالی که اندازه 2 اینچ (9/182 سانتیمتر) به عنوان فاصله بهینه پیشنهاد می‌شود.
معمولاً فضای باز و فعالیت بازیکن 36- 24 (4/91- 61 سانتیمتر) از لبه میز است. فاصله پیشنهادی بین لبه میز تا دیوار یا اولین مانع، 120- 84 اینچ (8/304- 4/231 سانتیمتر) می‌باشد. البته مقدار آن فاصله به اندام، تعداد و مهارت بازیکنان بستگی دارد.
– بیلیارد
برای حرکت و ارتباطات، فضایی به اندازه 72- 60 اینچ (9/182- 4/152 سانتیمتر) در پشت بازیکن در نظر گرفته شده است. محاسبه این فاصله، با در نظر گرفتن حرکتهای چوب بیلیارد به عقب و جلو بوده است در بعضی مواقع –بستهبهنوعوچگونگیبازی،طرزایستادنبازیکنوطولچوببیلیارد- ممکن است این فاصله تغییر یابد.
2-2-2- خدماتی- رستوران
رستوران باید طوری طراحی شود که چیدن میز و صندلی با ترتیبهای مختلف در آن امکان‌پذیر باشد به عنوان نمونه باید بتوان از میزهای دو نفره و چهار نفره و با چیدن آنها در کنار یکدیگر محلهایی برای 6، 8 و 10 نفر تأمین کرد.
برای درب‌های سرویس میان رستوران و آشپزخانه یک راهروی آکوستیک تأمین شود. مسیر دسترسی برای میهمانان باید طوری گردد که با مسیر سرویس اشتباه نشود. محل خدمتکاران یا گارسون‌ها باید در جایی باشد که برای میهمانان ایجاد مزاحمت نکند. عامل محیط در طراحی رستوران بسیار مهم است. دکوراسیونیا تزئینات و روشنایی باید به صورت یک مجموعه یکپارچه باشند. میز صندوق دریافت پول ممکن است در ورودی یا نزدیکی درب‌ها و یا در توی محوطه آشپزخانه باشد و این بستگی به سیستم دریافت پول تنظیم شده توسط مدیریت دارد.
حداقل نسبت مساحت آشپزخانه به مساحت 45% است.
آشپزخانه باید مجهز و شامل قسمتهای آماده سازی، تهیه غذاهای سرد و گرم و شستشوی ظروف مطابق با مقررات و آیین‌نامه‌های بهداشتی بوده و دارای پنجره با سطحی مناسب به فضای آزاد باشد.
– اداری
سه عنصر ساختاری مهم، طرح اداره را تحت تأثیر قرار می‌دهد که عبارتند از: پارتیشن‌های سقف، مدول پنجره، اتاقهای کوچک معمولاً دارای اندازه‌های تقریبی 20، 25، 30 متر مربع است. عمق یک اتاق نباید بیشتر از 6000 میلی‌متر باشد در غیر این صورت در قسمت پشت هر اتاق یک فضای غیرقابل استفاده به وجود می‌آید.
کیفیت محیط داخلی مورد مهمی شده و باید مورد توجه قرار گیرد. برای شرایط محیط داخلی هزینه‌های روزافزون تأمین انرژی تعیین کننده بوده و باعث تجدیدنظر در طراحی موارد زیر گشته است.
سیستم‌های تهویه (طبیعی- مکانیکی- تهویه مطبوع)
روشنایی (سطح بالایی از روشنایی عمومی- روشنایی ویژه کار)
گرمایش (منبع واحد- منبع انتخابی)
حداقل مساحت اطاق یکنفره با تخت خواب با ابعاد 2×1 متر و بدون احتساب فضای حمام و راهرو ورودی به متر مربع برابر است با 9 تا 14،حداقل 15% تعداد کل اتاقهای مهمان باید یک نفره باشد.
حداقل مساحت اطاق دونفره یک تخته با تخت خواب 2×5/1 متر و بدون فضای حمام و راهرو ورودی به متر مربع برابر است با 11 تا 17 ،حداقل 30% از تعداد کل اتاقهای مهمان باید دو نفره یک تخته باشد.
حداقل مساحت اطاق دونفره دو تخته با ابعاد هر تخت 2×1 متر و بدون احتساب فضای حمام و راهرو ورودی به متر مربع برابر است با 12 تا 18 متر.
کلیه اطاقهای باید دارای نور طبیعی باشند و ارتفاع کف پنجره نباید از 1 متر بیشتر باشد و سطح پنجره‌ها نیز باید متناسب با اقلیم منطقه در نظر گرفته شود.
اتاقها باید دارای گنجه‌های توکار با حداقل عمق 60 سانتیمتر و ارتفاع 2000 در محل مناسب باشند و طول آنها حداقل برابر 1 تا 6/1 باشد.
پیش‌بینی محلی برای بالش و پتوی اضافی در داخل گنجه و یا در مکانی مناسب اطاق (جاسازی) و محلی مناسب برای زیرچمدانی.
سرویس بهداشتی در کلیه اطاق‌ها شامل دستشویی، توالت و زیردوشی مجهز به دوش دیواری به مساحت حداقل 3 متر.
– توالت‌ها