فعالیت های فرهنگی و برنامه های فرهنگی

دانلود پایان نامه

دراین قسمت از فصل چهارم سعی گردید تا یافتههای حاصله از سوال باز پاسخ در مورد نقش فعالیت های فرهنگی در ارتقا و رسیدن به ارزش های انسانی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. با توجه به پرسشنامه های جمع شده، بیش نیمی از پاسخگویان به سوال باز پاسخ ذکر شده، پاسخ های یک تا چند خطی داده اند که می توان پاسخ ها، را در قالب چند عنوان کلی به صورت زیر دسته بندی نمود:
جدول (4-15) : طیف پاسخ به سوال چهارم پژوهش
ردیف
نظر پاسخگویان
1
این فعالیت ها کاملا بی تاثیر بوده اند
2
این فعالیت ها تا حدودی کارایی داشته اند
3
به طور مشروط موجب افزایش ارزش های متعالی انسانی می گردد
4
بله کاملا این فعالیت ها موثر بوده اند
5
نظر خاصی در این مورد ندارم
همچنین با توجه به ابعاد پاسخ به این سوال در این قسمت به ذکر نمونه هایی از پاسخ ها پرداخته می‏شود:
1-نمونه هایی از پاسخ؛ پاسخ دهندگانی که معتقد بودند؛ تا حدودی فعالیت های فرهنگی موجب رسیدن به ارزشهای متعالی انسانی شده است:
به نظر من و به عنوان مثال برگزاری نمایشگاه کتاب یک کار فرهنگی است، اما با توجه به این که مسئولان برگزاری آن همیشه در این زمینه متخصص نیستند و امکان دارد افراد عادی مسئول این نمایشگاه ها باشند، چالش هایی در اجرای این برنامه های فرهنگی وجود دارد.
برخی از این فعالیت ها توانسته اند این مهم را تحت حمایت خود قرار دهند، اما به طور کامل نتوانسته اند اهدافی که به خاطر آن به وجود آمده اند پوشش دهند، چرا که مجموعه ای از عوامل مختلف وجود دارد، که کارایی و اثر بخشی این برنامه ها را تحت تاثیر قرار می دهد.
تا حدودی و نه به طورکامل، حتی ممکن است در برخی موارد ممکن است با این ارزش ها مبارزه کند، بسیار جای تامل دارد، به نظر من ای نتیجه عکس زمانی اتفاق خواهد افتاد، که مسئولان برگزاری دوره ها واقعا دغدغه اصلی شان توجه به مقوله فرهنگ و هنر نباشد، و هدفشان از اجرا این فعالیت ها رفع تکلیف است
با توجه به هزینه های صورت گرفته نتایج چشمگیری نداشته است، و فقط در برخی موارد توانسته کارایی لازم را داشته باشد، که البته این هم جای امیدواری دارد، و مسئولان دست اندرکار در این حوزه می توانند با تلاش بیشتر نتایج بهتری را به ثبت برسانند
2- نمونه هایی از پاسخ؛ پاسخ دهندگانی که معتقد بودند که فعالیت های فرهنگی تاثیر کامل مثبتی در جهت رسیدن به ارزشهای متعالی انسانی داشته است:
بله، فعالیت های فرهنگی و هنری نقش بسیار مهمی در خصوص ارزش‌های متعالی انسان داشته است و باید بر تعداد این فعالیت ها افزود، چرا که این برنامه به نظر من توانسته اند جایگاه خودشان را در دانشگاه نشان دهند و دانشجویان بسیاری را تحت تاثیر خود قرار دهند
فعالیت های فرهنگی و هنری موجب بالابردن حس اجتماعی و مفید بودن برای اجتماع می شود، که می‏تواند با توجه به شرایط جامعه امروز بسیار کارساز باشد، که به نظر من همین روال باید حفظ شود تا دانشجویان را برای دستیابی به یک بینش درست در مورد این مسائل کمک کند
فعالیت های فرهنگی و هنری در دانشگاه مطمئنا موجب افزایش و ارتقا اعتماد به نفس و اخلاق می‏شود که از مزایای آن کل جامعه می تواند استفاده کند، امیدوارم که این برنامه هر روز بیشتر از قبل پر بار تر و با محتوای بهتری ارائه شود، چرا که مقوله اخلاق و ارزش های متعالی انسانی در همه جوامع وبه ویژه در جامعه ما از جایگاه ویژه ای برخوردار است
بله، همین فعالیت های فرهنگی هنری در جامعه است که باعث شده، جامعه و افراد آن ارزش های واقعی خود را بشناسند و در برابر طیف زیادی از مسائل غیر اخلاقی بتوانند ایستادگی کنند و نبود چنین برنامه‏هایی می تواند لطمه بزرگی به فرهنگ و اخلاق جامعه و به ویژه جامعه دانشگاهی وارد نماید، که این مهم حتما باید مد نظر قرار گیرد.