فناوری اطلاعات و ارتباطات و سیستم های اطلاعاتی مدیری

دانلود پایان نامه

1-7-6) قصد استفاده
تعریف نظری:
پذیرش فناوری، نگرش ذهنی کارکنان سازمان به فناوری را مورد توجه قرار می دهد. درک این نکته که پذیرش فناوری مقیاس شایستگی نیست، حایز اهمیت است. افراد بسیار زیادی وجود دارند که از لحاظ فنی بسیار شایسته اند اما هنوز تمایلی به استفاده از فناوری ندارند. نتیجه مطالعات نشان می دهد که تمامی افراد آمادگی یکسانی برای پذیرش فناوری ندارند. پذیرش سیستم با توجه به عواملی که بر کاربر تاثیرگذار است می تواند تغییر یابد. نگرش و سهولت استفاده و درک مفید بودن برای فرد می تواند بر میزان استفاده از سیستم تاثیرگذار باشد. علی رغم مزایایی که کاربرد فناوری اطلاعات داشته است محققان با مسایل و مشکلات مربوط به کاربرد آن نیز مواجه شده اند. در این تحقیق با استفاده از مدل TAM عواملی که در پذیرش فناوری نشان داده شده است، ارائه گردیده است. (Chen&T.seng 2013)
تعریف عملیاتی:
در این پژوهش پذیرش فناوری اطلاعات به میزان قصد استفاده از آن در آینده توسط فراگیران گفته می شود. قصد استفاده از این تکنولوژی در این تحقیق توسط 4 سوال آخر پرسشنامه یعنی سوالات ردیف های 18 الی 21 براساس مقیاس پنجگانه لیکرت سنجیده می شود.
لازم به ذکر می باشد تمامی 21 سوال مندرج در پرسشنامه برگرفته و استخراج شده از تحقیق چن و تیسنگ در سال2013 تحت عنوان “عوامل موثر پذیرش آموزش الکترونیکی در آموزش های ضمن خدمت” در تحقیقی که بین دبیران دبیرستانهای کشور تایوان انجام شد، بوده است که در آن عواملی چون انگیزش استفاده، اظطراب از تکنولوژی، خودکارآمدی اینترنت، ادراک مفید بودن و استفاده راحت و آسان و قصد پذیرش آموزش الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفت.
قلمرو تحقیق
قلمرو موضوع: با توجه به موضوع تحقیق، پذیرش فناوری اطلاعات و بررسی عوامل موثر در این پذیرش می باشد و پژوهش حاضر به طور کلی در حوزه مدیریت تکنولوژی و به طور خاص در حوزه سیستم های اطلاعاتی مدیریت (MIS) قرار می گیرد.
قلمرو زمانی: قلمرو زمانی این تحقیق از بهمن ماه 1392 تا دی ماه 1393 می باشد.
قلمرو مکانی: قلمرو مکانی تحقیق شرکت های تابعه وزارت نیرو شامل شرکت های صنعت آب و برق کشور می باشد.

فصل دوم
مبانی نظری تحقیق
بخش اول :
آموزش الکترونیکی
2-1) مقدمه
امروزه آموزش الکترونیکی با انواع و مدل های متنوع به عنوان یادگیری و آموزش های مبتنی بر فناوری اطلاعات برای سازمان ها و مردم با تمام وسعت اش بر پایه تجارب، تمرینها و یادگیری های عمدتاً انفرادی پذیرفته شده است. آموزش الکترونیکی در واقع انتقال دانش از طرق و شیوه های مختلف مانند تحت اینترنت(آنلاین و آفلاین)، تحت اینترانت(شبکه های کامپیوتری درون سازمانی)، تحت سیستمهای اندرویدی (موبایل و تبلت)، تحت بسته های آموزشی(لوح های فشرده) و یا بسیاری دیگر از انواع و اشکال مختلف، بسته به گستردگی و میزان تمایل و درک استفاده از تکنولوژی فناوری اطلاعات در کشورهای مختلف و نیازهای جوامع مطرح می شود.
این تحولات و نفوذ سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات سبب شد تا به راحتی محیط های آموزشی به سوی مجازی شدن سوق یافته و به دنبال آن ارتباطات به منظور آموزش و گسترش دانش به گونه ای فزاینده از طریق رایانه امکان پذیر شود. نیازهای روز افزون مردم و سازمان ها به آموزش، منجر به تحت پوشش قرار گرفتن جمعیت گسترده ای از مردم در بسیاری مناطق حتی مناطق محروم که با عدم دسترسی آنها به مراکز آموزشی معتبر، کمبود منابع اقتصادی، فقدان آموزشگران مجرب و اینچنین مسایلی درگیر هستند نیز با کمک فناوری اطلاعات و روش های جدید آموزش، مخصوصاً آموزش مجازی، شد. (ترجمان 1390)
از دیگر مهمترین کاربردهای این شیوه نوین آموزش که منشاء آن از پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهان محسوب می شود، بخشهای مختلفی از اجتماع اعم از شرکتها، صنایع، سازمان ها و موسسات آموزشی را مجذوب خود کرده است. دراین راستا طراحی و برنامه ریزی های متنوع و زیادی صورت گرفته است تا بتوان پاسخگوی تقاضای روزافزون علاقمندان به آموزش و انعطاف پذیری بیشتر در امر آموزش باشد. به طوری که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته(آمریکا و اروپا) رشد گرایش سازمان ها، دانشگاه ها، موسسات آموزشی و حتی مردم به آموزش های الکترونیکی به مراتب بیشتر از آموزش سنتی و یا حضوری می باشد.(اناری نژاد 1391)
در واقع آموزش الکترونیکی که زیر مجموعه ای از آموزش از راه دور می باشد نوعی سازماندهی فرایند یاددهی-یادگیری با درجه انعطاف بالا، فرصت دهی برابر به همگان، از میان برداشتن موانع دسترسی بویژه فواصل جغرافیایی و ایجاد فرصت یادگیری مستقل در همه سطوح می باشد. (بورا 1390)

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   جریان نقد آزاد برای شرکت و عوامل مؤثر بر عملکرد

این آموزش ها به واسطه فن آوری های نوین اطلاعات و ارتباطات بسیار مفید خواهد بود زیرا از طریق ایجاد و توسعه محیط های آموزشی که محدود به زمان و مکان نیستند بسیار مثمرثمر بوده و افراد به هنگام استفاده از آنها تحت تاثیر اطلاعات و تعامل های درون آن قرار می گیرند. از اینرو توسعه زیرساختها و بزرگراه های اطلاعاتی، همچنین رشد و گسترش چشمگیر رایانه های متصل به اینترنت و شبکه های انتقال اطلاعات در سالهای اخیر به نقطه عطفی در بکارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات در ابعاد مختلف زندگی از جمله آموزش و یادگیری تبدیل شده است.(پاپزن 1390)
این آموزش ها، فرصت یادگیری مادام العمر و پایدار را برای همگان فراهم نموده است. آموزش از راه دور در قرن بیست و یکم به عنوان راهی برای غلبه بر چالشهای موجود، دستاوردهای نوینی را در عرصه های آموزشی به ارمغان آورده و راهی نو را در نظام آموزش گشود. این آموزش ها نه تنها مکمل آموزش های حضوری بوده بلکه فرصت خوبی برای بروز رسانی محتوایی و انعطاف بخشی به روش های یادگیری و یاددهی به ارمغان آورده است. (فرزانه 1392)
نمی توان این تغییرات عظیم پیرامون را نادیده گرفت، نمی توان دنیای در حال تغییر را نادیده گرفت و سرعت این تغییرات روز به روز بیشتر می شود، تکنولوژی های جدید ظهور می کند و اگر سازمان ها با آنها هم سو نشوند معادلات مدیریتی آنها بر هم می ریزد. سیستم های مدیریت نیز باید بتوانند خود را با تغییرات سازگار نموده و به دنبال فضایی با راه حل های بهتر، سریعتر و ارزان تر باشند. در مسیر دستیابی مدیریت تکنولوژیک به اهداف متعالی سازمان نظیر خلق ارزش، عوامل بسیاری نقش دارند و آموزش مخصوصاً به شیوه نوین تکنولوژیک یعنی الکترونیکی به بعنوان یکی از عوامل تاثیرگذار، نقش ویژه ای در افزایش کارایی، اثربخشی و ارتقاء سازمانی دارد.(رودپشتی 1393)