قانون مالیات‌های مستقیم و قوانین و مقررات خاص

دانلود پایان نامه

آزادی ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از آن
حمایت و ضمانت سرمایه‌های خارجی،
آزادی عمل در اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی
معافیت مالیاتی بیست‌ساله
تجویز تاسیس بانک‌ها و بیمه‌های خارجی
مشارکت خارجیان در فعالیت‌های اقتصادی به هر نسبت
برخورداری از مقررات خاص در صادرات، واردات و امور گمرکی
لغو روادید و سهولت در صدور مجوز ورود اقامت خارجیان
انتقال سهم داخلی کالاهای تولید شده در این مناطق به سایر نقاط، بدون تشریفات گمرکی و ثبت سریع شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد
2-3-3- امتیازات مناطق ویژه اقتصادی
مناطق ویژه اقتصادی ایران نیز دارای امتیازات قانونی هستند که در قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی و آیین‌نامه اجرایی آن پیش‌بینی شده است. برخی از این امتیازات به شرح زیر است(خضری،1393.ص1).:
خارج از قلمرو داخلی گمرک و ورود و خروج کالا بدون رعایت مقررات عمومی صادرات و واردات
معافیت از عوارض معمول کشور
مستثنا بودن از قانون کار و تبعیت از مقررات اشتغال مناطق آزاد
صدور مجوزهای اقتصادی توسط سازمان مسئول منطقه و کاهش مقررات دست‌وپاگیر اداری
ورود بدون تشریفات درصدی از کالاهای تولید شده به نسبت ارزش افزوده داخلی
اختیار استفاده و بهره وری از اراضی دولتی (اراضی زمین شهری و منابع ملی) توسط سازمان مسئول دولتی
ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی بر اساس مقررات مناطق آزاد
2-3-4- تفاوت امتیازات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
مهم‌ترین تفاوت‌های موجود در امتیازات قانونی مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی در معافیت‌های مالیاتی، صدور روادید، قوانین و مقررات حضور بانک‌ها و بیمه‌ها، مسائل امنیتی و انتظامی، چگونگی سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و نحوه مدیریت این مناطق است(خضری،1393.ص2)..
میزان و نحوه معافیت‌های مالیاتی؛تمامی فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد از معافیت‌ 20 ساله برخوردارند، در حالی که مناطق ویژه اقتصادی، مشمول معافیت مالیاتی مربوط به استان خود هستند. همچنین، طبق قانون مالیات‌های مستقیم، فعالیت‌های تولیدی و معدنی (بخش‌های تعاونی و خصوصی) به مدت 4 سال به میزان 80 درصد و در مناطق کم‌تر توسعه‌یافته به مدت 10 سال به میزان 100 درصد مشمول معافیت‌های مالیاتی می‌باشند.
روادید؛ روادید مناطق آزاد از دو هفته به 6 ماه قابل تمدید می‌باشد. همچنین برای اقامت یک‌ساله صدور پروانه اشتغال مستقر در سازمان هر منطقه الزامی است. در عین حال، برای اقامت طولانی‌تر (2 تا 5 سال) حسب درخواست کتبی سازمان و صدور روادید توسط دفتر نمایندگی دایره امور اتباع خارجی منطقه ویژه انتظامی، این امکان فراهم می‌شود. در صورتی که مناطق ویژه تابع مقررات داخلی موضوعه خود هستند.
بانک‌ها و بیمه‌ها؛ بانک‌ها و بیمه‌ها در مناطق آزاد، از مقررات خاص فعالیت‌های بانکی و بیمه‌ای اعم از داخلی و خارجی تبعیت می‌کنند، اما مناطق ویژه اقتصادی تابع مقررات داخلی خود هستند.
مسائل امنیتی؛سازمان مناطق آزاد موظف است مسائل امنیتی و انتظامی را در حوزه تحت امر خود برقرار نماید. از این‌رو، رئیس منطقه آزاد به عنوان رئیس شورای تامین و ویژه انتظامی است و قوانین موضوعه از جمله مقررات امنیتی و انتظامی، آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، آیین‌نامه مرزبانی، آیین‌نامه چگونگی اداره اماکن، مقررات ورود و اقامت اتباع خارجی را به مرحله اجرا می‌گذارد. حال آن‌که مناطق ویژه اقتصادی باز هم تابع مقررات داخلی خود می‌باشند.
سرمایه‌گذاری؛ سرمایه گذاران داخلی و خارجی، از قوانین و مقررات خاص سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد که جزء مقررات داخلی این مناطق هستند تبعیت می‌کنند. اما مناطق ویژه اقتصادی براساس قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاران خارجی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن عمل می‌کنند.
عزل و نصب؛مناطق آزاد به عنوان شرکت‌ دولتی شناخته شده و بنابه قانون، عزل و نصب مدیران سازمان‌ها و نیز مدیریت این مناطق، بر عهده هیئت وزیران به عنوان شورای عالی این مناطق است. درحالی که مناطق ویژه اقتصادی شامل بخش‌های دولتی و غیردولتی بوده و انتخاب مدیران این مناطق حسب مورد بر عهده سازمان‌های مسئول مربوطه می‌باشد.