محدوده جغرافیایی و پلیس جامعه محور

دانلود پایان نامه

جهت ورود به بحث و آشنایی و برای فهم بیشتر پلیس و علی الخصوص پلیس محله به بررسی مفاهیم لغوی و اصطلاحی و تخصصی پلیس می پردازیم :
مبحث اوّل : مفاهیم پلیس
مفهوم لغوی : پلیس، لغت فرانسوی است که در فارسی بمعنی پاسبان اداره شهربانی و گاهی بمعنای اداره شهربانی استعمال و استفاده می‌شود و پلیس مخفی را نیز کارآگاه می‌گویند یعنی محتسبی که لباس خاص ندارد تا شناخته شود. (دهخدا1330: 445)
پرفسور «فارالیک» پلیس را چنین تعریف می‌کند: «پلیس عبارت است از یک سازمان دولتی که مأموریتش حمایت از قانون اساسی، پیشگیری از تخطی، تأمین نظم عمومی و حفظ جان و مال اشخاص است ( کی نیا ،1345 : 52 )
پرفسور «لواسور» در تشریح کلمه پلیس به سه مورد اشاره کرده که عبارتند از:
الف) مجموعه مقرراتی که بوسیله مقامات عمومی وضع و بر افراد جامعه تحمیل می‌شود.
ب) وضع و اجرای مقرراتی که هدف آنها تأمین آسایش، امنیت و بهداشت عمومی است.
ج) گروهی از کارکنان دولتی که مقررات مربوطه به آرامش، امنیت و بهداشت عمومی را که بوسیله مقامات صالح اتخاذ گردیده به مورد اجرا می‌گذارند.( انصاری 1357: 39)
گفتار اوّل : تعریف پلیس از نظر تخصصی
مفهوم اصطلاحی : گروهی کارشناس و متخصص که توسط افراد اجتماع و خودشان که کاملاً مشخصند، دارای مجموعه‌ایی شناخته‌ شده از فرهنگ، ارزشهای عمومی ابزارهای عمومی، ابزارهای ارتباطی تکنیک‌ها و الگوهای رفتاری مناسبی هستند که مجموعه آنها فرهنگ اختصاصی و حرفه‌ای‌شان را تشکیل می‌دهد (A.B.Hollingshad, 1995, p.130)
نگهبان: آنکه مراقبت از کسی، چیزی، یا جایی را بر عهده دارد. ( انوری،1383 : 334)
نگهبان محله: فردی است که حفاظت و مراقبت از محل زندگی یا محل کار مردم را با توجه به محدوده جغرافیایی تعیین شده و برابر برنامه زمانبندی ابلاغ شده، به وی، بر عهده دارد.
محله: در تعیین محدوده محله، عواملی دخالت دارند که یکی از آنها وضوع موجود شهر است. هر محله دارای مرکز است که شالوده وجودی محلات را تشکیل داده و مردم در آنها به امر معاش و خرید و فروش می‌پردازند که ممکن است مرکز محلات را مساجد- حسینیه، بازار، کوچه و … تشکیل دهند که اثرات خود را در مناسبات و روابط ساکنین و حتی معماری و بافت شهر بگذارد. (شیعه، 1376 : 170)
کارلن اشتاین مشخصات کلی برای زندگی جمعیت ساکن در یک محله مسکونی را به قرار زیر می‌داند
– محدوده مدرسه ابتدایی و پارکهای جنبی که حدود نیم مایل بصورت پیاده است.
– خیابانهای اصلی در اطراف واحد همسایگی ایجاد و آنرا احاطه می‌کند.
– بخشهای جداگانه مسکونی و غیر مسکونی در داخل بوجود می‌آید.
– جمعیت به اندازه‌ایی گسترده است که خدمات مدرسه ابتدایی را تأمین کند (معمولاً بین 1000 تا 5000 نفر)برخی از فروشگاهها و خدمات محله‌ای در نقاط مختلف محله بوجود می‌آید، که ترجیحاً باید در گوشه واحدها تأسیس شود.
کلرانس پری نیز یک محله را شامل: وجود دبستان، پارک، مغازه‌های محلی، واحدهای مسکونی و خیابانها و معابر می‌داند. (شیعه،1376 :170)
گفتار دوّم : پلیس جامعه محور
علی رغم برداشت‌ها و تفکرهای متعددی که از پلیس جامعه محور شده به لحاظ بین المللی وجهه و مقبولیت گسترده‌ایی کسب کرده است . از اینرو تعریف پلیس جامعه محور ضروری بنظر می‌رسد.
(( پلیس جامعه محور به این معنی است که پلیس بخشی از محله را تشکیل می‌دهد. اینکار باعث می‌شود که شناخت بیشتری از نیازهای شهروندان داشته و به آنها کمک نماید تا اعتماد بیشتری از نیازهای شهروندان داشته و به آنها کمک نماید تا اعتماد بیشتری به پلیس پیدا کنند و شهروندان نیز به نوبه خود به پلیس می‌پیوندند و به همراه پلیس برای رسیدن به هدف مشترکی که عبارتست از داشتن محیط امن ، تلاش کنند.)) ( ترویا ترویج، 1377: 9)
از سال 1980 میلادی به بعد لغت اجتماع به دنبال سیاست حکومتها بر تمرکززدایی در برنامه‌هایشان کاربرد فزاینده‌ایی به خود گرفته است به گونه‌ای که ویلیام اجتماع را لغت مساعد و متقاعد کننده توصیف می‌کند که تمایل دارد وزنه حمایت اجتماعی را بطرف سیاسی تشویق نماید که سابقاً به نفع سیاست‌گزاران سنگین می‌کرد. ریشه این اصطلاح به مردمی برمی‌گردد که در برخی وجوه با هم مشترکند. ویل موت قائل به 3 نوع اجتماع است:
1- اجتماعی که با جغرافیا تعریف شده (همسایگی، محله)