محدوده جغرافیایی و پیشرفت تکنولوژی

دانلود پایان نامه

پولشویی صادر شونده: شامل پول‌‌های کثیف بدست آمده از فعالیت مجرمانه که در داخل خاک یک کشور کسب و در خارج از آن تطهیر می‌شود.
پولشویی بیرونی: شامل پول‌‌های کثیف بدست آمده از فعالیت‌ مجرمانه انجام شده در سایر کشور‌هاست که در خارج نیز شسته می‌شود.
پولشویی وارد شونده: شامل پول‌‌هایی که از فعالیت مجرمانه در سایر نقاط بدست آمده و در داخل خاک کشور مورد نظر شسته می‌شود[13] .
مراحل پولشویی
پولشویی فرایندی پیچیده، مستمر، درازمدت و گروهی است که به طور معمول در مقیاسی بزرگ انجام می‌شود و می تواند از محدوده جغرافیایی – سیاسی یک کشور فراتر برود. براساس این فرایند عواید حاصل از فعالیت‌‌های مجرمانه با گذر از مراحل مختلف وارد نظام مالی و فعالیت‌‌های قانونی می شود و با پنهان ماندن منشأ غیرقانونی آن، ظاهری قانونی می یابد. به طورکلی فرایند پولشویی دارای سه مرحله به صورت زیر است:
الف) جایگذاری
اولین مرحله از فرایند پولشویی، جایگذاری یا تزریق عواید از فعالیت‌‌های مجرمانه به شبکه مالی رسمی با هدف تبدیل عواید از حالت نقدی به ابزار‌ها و دارایی‌‌های مالی است که یا برای سپرده گذاری در مؤسسات مالی خارجی به بیرون از مرز‌ها انتقال داده می شود و یا برای خرید کالا‌های با ارزش مانند آثار هنری، هواپیما، فلزات و سنگ‌های قیمتی به کار می رود. یا به صورت سپرده گذاری در بانک‌های داخلی یا دیگر مؤسسـات مالی رسمی و غیررسمی صورت می گیرد.
ب‌) لایه چینی
این مرحله که درواقع جداسازی عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه از منشأ یا فعالیت‌های موجــــود آن است ازطریق ایجاد لایه‌‌های پیچیده ای از معاملات یافتن و انتقال مالی چندگانه با هدف مبهم ساختن فرایند حسابرسی و مجهول گذاشتن هویت طرف‌های اصلی معامله و ناممکن کردن ردگیری منشأ عواید مزبور صورت می گیرد.
ج)یکپارچه سازی
آخرین مرحله در فرایند پولشویی یکپارچه سازی یا فراهم کردن پوشش ظاهری مشروع و توجیه قانونی برای عواید حاصل از فعالیت‍‍‍‍‌‌های مجرمانه است. چنانچه مرحله لایه چینی با موفقیت انجام شود عواید شسته شده با استفاده از طرح‌‌های یکپارچه سازی به نحوی وارد جریان اصلی اقتصادی می‌شود که در بازگشت به سیستم مالی، وجوه شکل و ظاهری قانونی می‌یابد. فرایند پولشویی ممکن است به صورت جداگانه و متمایز یا به طور هم‌زمان اتفاق افتد. چگونگی استفاده از این مراحل به سازوکار‌های موجود برای پولشویی و شرایط سازمان‌های مجرم بستگی دارد[9] .
روش‌‌های پولشویی
در دهه‌‌های اخیر به علت توسعه محصولات و خدمات مالی عرضه شده، پیچیده ترشدن ارتباطات مالی، پیشرفت تکنولوژی و افزایش سرعت جریان‌‌های پولی در گستره جهان، روش‌‌های پولشویی بسیار مبتکرانه تر شده است. با وجود این در مجموع، می توان رو ش‌های پولشویی را در سه بخش طبقه بندی کرد:
الف. پولشویی از طریق سیستم بانکی و مؤسسات اعتباری.
ب. پولشویی از طریق سازمان‌‌های مالی غیربانکی.
ج. پولشویی از طریق مؤسسات یا فعالیت‌های اقتصادی.
در هر روش، عملیات پولشویی به صور ت‌‌های مختلف انجام می‌گردد. در ادامه، پو لشویی از طریق سیستم بانکی و مؤسسات اعتباری بررسی می شود:
مرسوم ترین اشکال پولشویی از طریق سیستم بانکی و مؤسسات اعتباری عبارت اند از:
1) سپرده گذاری مبالغ قابل توجه و انتقال سپرده‌‌ها: پولشویان عمدتاً پول‌‌های کثیف در حجم بالا را تقسیم کرده و در حجم‌‌های کوچک‌تر وارد سیستم بانکی‌ می‌نمایند. در این حالت آن‌ها از حساب اشخاص ثالث، ایجاد حساب‌‌های متعدد در بانک‌‌های مختلف، و حساب‌‌های راکد استفاده می‌‌کنند. معمولاً استفاده پولشویان از سپرده‌پذیری، مربوط به مرحله اول فرایند پولشویی (مرحله جایگذاری) است.
2) گشایش حساب بانکی با نام‌‌های مجعول.
3) گشایش حساب‌‌های اشتراکی با اعضای خانواده یا دوستان حساب‌های جمعی (پول‌شویان با استفاده از این حسا ب‌ها، پول‌‌های خود را به کشور زادگاهشان منتقل می‌کنند. آنان از حسا ب‌‌های فوق برای نقل و انتقال وجوه بین کشور‌ها نیز استفاده می‌کنند.
4) به کارگیری چک‌‌های مسافرتی.
5) به کارگیری حواله‌‌های تلفنی و غیره.