مدل مفهومی در جهت دستیابی به زنجیره تأمین چابک

دانلود پایان نامه

مدل مفهومی در جهت دستیابی به زنجیره تأمین چابک

توسعه همزمان و موازی در زمینه‌های چابکی و SCM مقدمه‌ای برای ایجاد زنجیره تأمین چابک می‌باشد (کریستوفر،2000). به زعم اسماعیل و شریف (2005) چابکی در زنجیره تأمین توانایی اتحاد با شبکه (اعضاء) و پاسخگویی به محیط پویا جهت ارضاء نیازمندی‌های متغیر مشتریان می‌باشد. در قیاس با تعریف عمومی چابکی، چابکی در زنجیره تأمین می‌تواند به طریقه زیر تعریف گردد (شارپ و همکاران، 1999):

«چابکی توانایی زنجیره تأمین به پاسخگویی سریع به تغییرات بازار و تقاضاهای مشتریان است.»

زنجیره تأمین را می‌توان به سه بخش اساسی تقسیم کرد: منبع‌یابی، تولید و تحویل. تلفیق این بخش از زنجیره تأمین از یک طرف و سرعت و تحویل از طرف دیگر، مولد تعریف چابکی در زنجیره تأمین می‌شود. دامنه‌ای که با آن شرکتی به زنجیره تأمین چابک دست می‌یابد از طریق نحوه شکل‌گیری بخش‌های فیزیکی آن جهت داشتن سرعت و انعطاف‌پذیری مشخص می‌شود. هر چه سطوح سرعت و مهمتر از همه، انعطاف‌پذیری افزایش یابد، سطح چابکی زنجیره تأمین نیز بالا می‌رود(پورتر و همکاران، 2001).

لین و همکارانش در سال 2006 یک چارچوب مفهومی برای زنجیره تأمین طراحی نمودند (شکل 2-6) که بعدها بسیاری از تحقیقات به آن استناد نموده‌اند. هدف نهایی در این مدل ارضای نیازهای مشتریان می‌باشد. بر اساس این مدل عامل اصلی چابکی، تغییر دگرگونی است. آشفتگی و عدم اطمینان در محیط کسب و کار از عوامل عمده ناکامی زنجیره تأمین شناخته شده است. شرکت‌های مختلف با ویژگی‌های مختلف و شرایط متفاوت، تغییرات خاص و متفاوتی را در نیازهای مشتریان، شاخص‌های رقابتی، بازارها و نوآوری فناوری تجربه می‌کنند که ممکن است برای آنها بی‌نظیر و منحصر به فرد باشد. هر چند در این میان ویژگی‌های مشترکی وجود دارند که می‌توانند برای تمامی شرکت‌ها نتایج یکسانی داشته باشند. لذا سازمان می‌تواند مبتنی بر ارزشیابی محیط کاری (نیازهای مشتریان، رقبا، بازار و نوآوری‌ها). سطح چابکی لازم برای زنجیره تأمین را معین ‌کند. از آنجا که زنجیره تأمین چابک به تغییر، عدم اطمینان و عدم پیش‌بینی‌پذیری موجود در محیط کسب و کار پرداخته و واکنش‌ها و عکس‌العمل‌های مناسبی را در مقابل تغییرات انجام می‌دهد، به قابلیت‌های متمایز و متنوعی نیاز دارد. این قابلیت‌ها به چهار مؤلفه اصلی تقسیم می‌شوند:

  • پاسخگویی:[1] به معنای توانایی تشخیص تغییرات و پاسخگویی، واکنش و پیش واکنش سریع به آنها.
  • شایستگی:[2] به توانایی کسب اهداف و مقاصد سازمان دلالت می‌کند.
  • انعطاف‌پذیری[3]: انعطاف‌پذیری درجه‌ای است که با آن یک شرکت قادر است زمانی را برای تحویل کالا و محصولات مشخص سازد که می‌توان آن را در سه حوزه منبع‌یابی، تولید و تحویل ارزیابی نمود.
  • سرعت:[4] توانایی انجام یک فعالیت با بالاترین سرعت ممکن (در کمترین زمان).
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   انگیزش کارکنان و ویژگیهای فردی

لین و همکارانش در سال 2006 اذعان داشتند یک زنجیره تأمین چابک واقعی باید دارای چهار دسته از توانمندسازها به شرح ذیل باشد:

  • روابط همکارانه به عنوان استراتژی زنجیره تأمین
  • یکپارچگی فرآیند به عنوان بنیان زنجیره تأمین
  • یکپارچگی اطلاعات به عنوان ساختار زیربنایی زنجیره تأمین
  • حساسیت بازار (مشتری) به عنوان مکانیسم زنجیره تأمین

توانمندسازهای چابکی که در بالا به آنها اشاره شد می‌توانند قابلیت‌های چابکی را بهبود بخشند تا زنجیره تأمین به اهداف نمایان خود برسد.

[1] – Responsiveness

[2] – Competency

[3] – Flexibility

[4] – Quickness