مدل های جالب و خلاقانه پریز برق / عکس

استانداردای متفاوتی واسه پریزای برق هست و خیلی از کارخانه ها با در نظر گرفتن استاندارد کشور خود دوشاخهای این وسایل رو تولید می کنن.

فرق دوشاخها و پریزای جور واجور باعث شده تا بعضیا از طراحان خلاق به فکر ساخت پریزهایی باشن که بتونه نوعای جورواجور دوشاخه رو بگیره تا نیاز به مبدل واسه ان کار نباشه.

در زیر بعضی از این تولیدات و شکلای جور واجور متفاوت پریزای معمولی رو می ببینن.

 

مدل پریز برق

 

مدل پریز برق

 

مدل پریز برق

 

مدل پریز برق

 

مدل پریز برق

 

مدل پریز برق

 

مدل پریز برق

 

مدل پریز برق

 

مدل پریز برق

 

مدل پریز برق

 

مدل پریز برق

 

مدل پریز برق