مدیر کاروان ایرانی با پولهای مسافران فرار کرد!

مسافران یه کاروان زیارتی (آ-س) که با ۹۰ نفر مسافر  از مشهد راهی کربلا شده بودن با فرار مدیر کاروان و همسر موقتش با پولهای مسافران، الان در عراق گیجن.

 

می گن تنها نصف زائران این کاروان موفق شدن به کشور برگردن.

 

یکی از مسافرین این کاروان که به کشور برگشته درباره این اتفاق به درخشش گفت: به دلیل اینکه مسافرین این کاروان ویزای گروهی (مانیفست) داشتن و مدیر کاروان و همسر موقت ایشون از محل متواری شده بودن و هم اینکه به دلیل نبود تسویه حساب مدیر کاروان با هتل و محل اسکان مسافران، هتل دار چند روز از ارائه ویزا دوری کرد تا اینکه یکی از مسافران با پرداخت مقدار زیادی ارز به هتلدار تونست ویزای مسافران رو آزاد کنه.

 

 

اما با در نظر گرفتن اینکه پرواز مسافران به ایران به صورت اختصاصی و چارتر بوده تنها نصف مسافرین که لیست ویزای شون کامل بوده تونستن به ایران برگردن و به دلیل فرار مدیر و همسرش، نیمی دیگه که لیست ویزای اونا ناقص مونده تا کنون نتونسته ان به کشور برگردن.

 

جالبه بدونین گروهی که به ایران برگشته ان از شرکت نامبرده به دادگستری مشهد شکایت کردن.

ویزای گروهی