مراسم افتتاح فیلم سعادت آباد با حضور حامد بهداد و مهناز افشار / تصاویر

مراسم گشایش فیلم خوشبختی آباد چهارشنبه شب با حضور عوامل فیلم در سینما فلسطین برگزار شد.

مراسم گشایش فیلم خوشبختی آباد با حضور حامد بهداد و مهناز افشار / تصاویر

عکس مراسم گشایش فیلم خوشبختی آباد

عکس مراسم گشایش فیلم خوشبختی آباد

حامد بهداد

عکس مراسم گشایش فیلم خوشبختی آباد

عکس جدید حامد بهداد

عکس جدید حامد بهداد

عکس مراسم گشایش فیلم خوشبختی آباد

عکس مراسم گشایش فیلم خوشبختی آباد

عکس مراسم گشایش فیلم خوشبختی آباد

عکس مراسم گشایش فیلم خوشبختی آباد

عکس مراسم گشایش فیلم خوشبختی آباد

عکس مراسم گشایش فیلم خوشبختی آباد

عکس مراسم گشایش فیلم خوشبختی آباد

عکس مراسم گشایش فیلم خوشبختی آباد

 

عکس جدی مهناز افشار

عکس جدی مهناز افشارتصاویر جدید مهناز افشار – مهناز افشار در خوشبختی آباد

تصاویر جدید مهناز افشار

 

عکس مراسم گشایش فیلم خوشبختی آباد

عکس مراسم گشایش فیلم خوشبختی آباد

Hamed Behdad

عکس مراسم گشایش فیلم خوشبختی آباد

عکس مراسم گشایش فیلم خوشبختی آباد

عکس مراسم گشایش فیلم خوشبختی آباد

عکس مراسم گشایش فیلم خوشبختی آباد

عکس مراسم گشایش فیلم خوشبختی آباد

عکس مراسم گشایش فیلم خوشبختی آباد

بازنشر : آلامتو

به نقل از : خبرگزاری مهر

noindex