مراسم تجاوز جنسی برای نزدیکتر شدن به “شیطان”+عکس

newsبه گزارش پلیس هوستون دو پسر ۱۶ و ۱۷ساله پس از دزدیدن همکلاسی ۱۵ساله خود، ایشون رو مورد تجاوز جنسی قرار داده بعد تو یه مراسم شیطانی ایشون رو به قتل رساند.

به گزارش آلامتو به نقل از باشگاه خبرنگاران، پس از یه هفته از مفقود شدن “کارولین سرونتس”  ۱۵ساله جسد ایشون به صورت وارونه از سقف یه آپارتمون خالی آویزون شده بوسیله پلیس کشف شد.

جوزف ای ربیز۱۷ساله به همراه همکلاسی ۱۶ساله خود پس از فریفتن “کارولین سرونتس” به خاطر شرکت تو یه مهمانی ایشون رو به آپارتمون خالی در هوستون واقع در تگزاس واسه اجرای نقشه مخوف و شیطانی خود دعوت کردن.

اونا پس از تجاوز و شکنجه کارونین رو در حالی که از سقف آویزون کرده بودن با شکافتن بدن ایشون که منتهی به خروج اعضای داخلی بدن ایشون شد، بی رحمانه به قتل رساندند.

به گزارش پلیس روی بدن برهنه کارولین آثاری حکاکی شده آیتم های شیطان پرستی که درون دایره کشیده شده بود قابل مشاهده بود.

۲۷نقطه از بدن ایشون آثار خاموش کردن سیگار بوسیله دو قاتل مخوف بوسیله پلیس گزارش شد.

پلیس پس از یه هفته از مفقود شدن کارولین به دنبال دو همکلاسی ۱۶و۱۷ساله ایشون به عنوان آخرین آدمایی که با ایشون بودن به عنوان شک دارین اصلی پرونده بود که در تحقیقات خود تونست محل اختفای اونا رو که تو یه کلبه جنگلی در نزدیکی هوستون مخفی شده بودن رو دستگیر کنه.

پس از اعتراف متهم ۱۶ساله در اولین بازجویی خود اقرار داشت: “جوزف ای” با گفتن روایاتی از تصرف شدن روح آدم بوسیله شیطان ایشون رو در انجام این اعمال وحشیانه فریفته بود. جوزف ای با گفتن اینکه روح کارولین بنز به تصرف شیطان درآمده و قصد کمک به ایشون رو داره از ایشون خواست تا واسه کمک با ایشون همکاری کنه.

به گفته این متهم ۱۶ساله وقتی ایشون متوجه قصد پلید”جوزف ای” شد که کارولین قصد فرار کردن از دست ایشون رو داشت که با درب قفل شده مواجه گردید و در مقابل چشمون ایشون کارولین رو مورد اختلاف جنسی قرار داد و پس از اون با دست و پا و دهن بسته ایشون رو از قلاب سقفی وارونه آویزون کرد.

در جلسه دادگاه این دو متهم که با حضور خبرنگاران بسیاری به صورت علنی برگزار شد جوزف ای به دوربین اونا و دیگه حاضران می خندید.

روند برگزاری جلسات دادگاه به دلیل به هم خوردن نظم دادگاه به دنبال خشم و عصبانیت والدین قربونی به دنبال خنده شیطانی این متهم به قتل عمد با در هفته آینده برگزار می شه.

باشگاه خبرنگاران