مردم ۱۳۰سال قبل چطور به حج می رفتند؟/ عکس

اواسط این هفته، مراسم احرام زائران حج تمتع شروع می شه. مراسمی که ۷۵هزار نفر از شرکت کنندگان در اون ایرونی هایی هستن که بین ۳۲ تا ۳۶ روز رو در سرزمین وحی می مانند.

مجله مهر: سفر حج، تا یکی دو قرن پیش خیلی راحت سفرهای امروزی نبود. کاروانای زائران واسه رسیدن به مکه باید از دریا و صحرا می گذشتند و ماه ها در سفر بودن. فارین پالیسی تصاویری قدیمی از سفر حج بین سالای ۱۸۸۰ تا ۱۹۰۰ رو منتشر کرده که دشواریای این سفر رو به تصویر میکشه.

noindex