مردی ایرانی که ۴۸ سال در غار زندگی می کرد !! +عکس

عزیز نوروزی پرور که به عزیز جنگل نشین می شناسنش ۴۸ ساله غارنشینی در جنگل های فومن رو تجربه کرده …

عزیز نوروزی پرور که به عزیز جنگل نشین می شناسنش ۴۸ ساله غارنشینی در جنگل های فومن رو تجربه کرده طوری که چند سال قبل با بارش برف شدید و برودت شدید سرما در منطقه جنگلی جیرده آلیان فومن در محاصره برف و سرما قرار گرفت.

در اون زمان فردی به نام فرضعلی عابدی که ادعا می کنه پسر دایی عزیزه مقداری آذوقه و نفت رو با سختی و سختی به محل زندگی اون انتقال داد تا عزیز بتونه در اون سرمای سخت و سوزان خود رو گرم نگه داره

در اون سرمای شدید پسر دایی عزیز در برگشت از پیش اون به خبرنگار گفت: عزیز حالا در کلبه ای چوبی واقع در ۲۰۰ متری غارش زندگی می کنه و از هیچ نوع امکانات معیشتی و رفاهی بهره مند نیس و با روشن کردن آتیش خود رو گرم می کنه

عابدی گفت: از عزیز با اصرار زیاد خواستم محل زندگی خود رو ترک کنه و همراه من به داهات بیاد اما عزیز از این کار دوری ورزیده و بازم در اون محل زندگی می کنه.

ایشون خواهان امداد رسانی بیشتر به عزیز جنگل نشین شد.

 

منبع: seemorgh.com

جمع آوری: آلامتو