مردی با بازوی ۲۰ کیلویی + عکس

بابلو ۲۵ سال داره و اهل هندوستانه. اون از مریضی «غول پیکری» رنج می بره و یکی از بازوهایش ۲۰ کیلو وزن داره و به شکل عجیبی زیادتر از اندازه رشد کرده طوری که زندگی رو براش سخت کرده.

هم محله ایا به اون لقب «بچه شیطان» داده بودن و خونواده اش اونو رانده کردن پس اون مجبور شد شهر کوچکش رو ترک کنه و به بمبئی بره. با وجود اینکه فکر می کرد در میان جمعیت این شهر بزرگ گم می شه و کسی به اون کاری نداره اما مردم بمبئی هم با دیدن وضعیت اون به وحشت می افتادن.

مردی با دستی ۲۰ کیلویی

یه خبرنگار وقتی از شرایط بایلو باخبر شد از زندگی روزمره اش فیلمی جفت و جور کرد و سختیها و دشواریهای زندگی اش رو به تصویر کشید. این خبرنگار میگه از وقتی که بابلو به بمبئی اومده پیدا کردن کار براش خیلی سخت شده.

مردی با دستی ۲۰ کیلویی

اونم اینکه عقیده داره اگه اون زودتر درمان می شد شاید جلوی رشد بی رویۀ بازویش گرفته می شد.

مردی با دستی ۲۰ کیلویی

مردی با دستی ۲۰ کیلویی

مردی با دستی ۲۰ کیلویی

زندگینامه میلیونرهای خودساخته

فواید گوش دادن به موسیقی واسه بدن

باشگاه خبرنگاران