مردی که از ژیان موتور ساخت + عکس

در سال ۱۹۹۳ «امیل لرای» با ماشین سیتروئن خود که ما اون رو به اسم ژیان می شناسیم دل به بیابان زد تا صحرای «ساهارا» رو بپیماید اما خودرو اون در میونه راه خراب شد.

اون که امیدی به درست کردن شدن ماشین و پیمودن صحرا نداشت، دست به کار شجاعانه ای زد و با به کار گیری وسایلی که در جعبه وسیله خود داشت از قطعات سالم ژیان! یه موتور سیکلت ساخت تا از بیابان بی آب و علف فرار کنه.

اون در طول مدت ساخت این موتور خارق العاده از بدنه ماشین واسه در امان موندن از طوفان شن استفاده می کرد.

 

 

مردی که از ژیان موتور ساخت

 

مردی که از ژیان موتور ساخت

 

مردی که از ژیان موتور ساخت

 

مردی که از ژیان موتور ساخت

 

مردی که از ژیان موتور ساخت

 

مردی که از ژیان موتور ساخت

 

مردی که از ژیان موتور ساخت

 

مطالب باحال روز