مرد زن‌نما از رانندگان اخاذی می‌کرد

news

مردی که با پوشش زنونه به عنوان مسافر سوار خودروهای شهروندان مشهدی می شد و با زور و تهدید چاقو از رانندگان اخاذی می کرد، دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مشهد در این باره به جام جم گفت: یه چند وقت پیش مردی با حضور در پلیس باخبر شدن از زنی به اتهام سرقت پول هاش شکایت و بیان کرد هنگام برگشت به خونه چند مسافر سوار کردم. دو نفر از اونا در میونه راه پیاده شدن و نفر سوم که زنی جوون با پوشش آراسته بود، بازم درون خودرو بود. وقتی زن مسافر رو به مقصد رساندم، از اون خواستم کرایه رو پرداخته و پیاده شه. اون پس از دعوا با من تهدیدم کرد باید تموم پول ام رو به ایشون بپردازم، وگرنه با فریاد عنوان می کنه من اون رو ربوده ام.

سرهنگ حجت خوب مرام اضافه کرد: در مرحله بعدی تحقیقات مشخص شد، راننده از ترس زن مسافر پول هاش رو به ایشون داده و با پیاده شدن زن اخاذ و حضور در پلیس باخبر شدن از ایشون شکایت کرده.

ایشون اعلام کرد: با تشکیل پرونده و دستور قضایی، تحقیقات پلیس واسه شناسایی و دستگیری زن اخاذ شروع شد. در مرحله بعدی تحقیقات رانندگان دیگری هم با حضور در پلیس آگاهی و ارائه شکایتایی عنوان کردن در دام یه زن اخاذ گرفتار شدن.

در بررسی از پرونده های مالباختگان معلوم شد همه اونا به یه روش در دام زن مسافر گرفتار شدن و تصاویر رایانه ای از ایشون هم با هم مطابقت داشته و مربوط به زنیه که تحت تعقیب پلیس قرار داره.

فرمانده انتظامی شهرستان مشهد گفت: در مرحله بعدی تحقیقات راننده دیگری با حضور در پلیس آگاهی شکایت مشابه دیگری رو بیان کرد و گفت: وقتی که زن مسافر با تهدید چاقو به زور ازم پول گرفت، هنگام خارج از شدن از خودرو دستکش از دستش خارج شد و همون موقع فهمیدم دست اون مردانه س. فکر می کنم اون زن نبوده، بلکه مردیه که با پوشش زنونه منو به دام انداخته و اخاذی کرده.

ایشون گفت: با به دست اومدن این اطلاعات، رسیدگی به پرونده وارد مرحله جدیدی شد و مشخصات دزد فراری در اختیار گشتای انتظامی قرار گرفت تا این که دو روز پیش، ماموران هنگام گشتزنی در یکی از محله های شهر متوجه زنی شدن که با متوقف کردن یه خودروی پراید به عنوان مسافر سوار اون شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مشهد اضافه کرد: ماموران با زیر نظر گرفتن خودرو فهمیدن، زن مسافر همون متهمیه که تحت تعقیب پلیس قرار داره.

ماموران با تعقیب خودرو در میونه راه اون رو متوقف کردن و متهم رو قبل از اون که نقشه اخاذی دیگری رو عملی کنه، بازداشت کردن و با انتقال ایشون به پلیس آگاهی معلوم شد اون مردیه که با پوشش زنونه از رانندگان اخاذی می کرده.

خوب مرام اعلام کرد، متهم در بازجویی به جرایمش اعتراف کرد و گفت: با پوشش زنونه و تغییر صدا، به عنوان مسافر سوار خودروهای عبوری می شدم و با ایجاد دعوای ساختگی بر سر نپرداختن کرایه، رانندگان رو تهدید و به زور از اونا اخاذی کرده و در صورت مقاومت رانندگان اونا رو با چاقو تهدید به مرگ می کردم.

پس گزارش، با دستور قضایی از دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، دزد زن نما واسه ادامه تحقیقات از پلیس آگاهی در اختیار کار آگاهان اداره پلیس امنیت اخلاقی استان خراسان رضوی قرار گرفت.

جام جم آنلاین