مرد معتادی که دخترش را فروخت

شاکی گفت: روز حادثه دختر دو ساله ام واسه بازی با دختران همسایه از خونه بیرون رفت، اما بازنگشت. همسایه ها هم از اون اطلاعی نداشتن و فکر می کنم دخترم ربوده شده.

ردپای پدر معتاد در گم شدن کودک

با شروع تحقیقات واسه پیدا کردن دختر گمشده، ماموران اطلاع پیدا کردن شوهر شاکی اعتیاد شدیدی به ماده مخدر شیشه داره و همیشه اعضای خونواده اش رو کتک می زده و چند ماهیه خونه رو ترک کرده و خونواده اش از اون اطلاعی ندارن.

با اطلاعات به دست اومده، ماموران احتمال دادن مرد معتاد دختر خردسالش رو با خود برده؛ پس اونو تحت تعقیب قرار دادن تا این که دو روز پیش ایشون رو در حال چرخ زدن در شهر شناسایی و دستگیر کردن. در بازرسی از مرد معتاد هم ۵۰۰ هزار تومن پول کشف و ضبط شد.

رد به داشتن دختر دو ساله

این مرد در بازجویی مقدماتی ادعا کرد همسرش اونو از خونه بیرون انداخته و اونا فقط یه پسر هشت ساله دارن و گفته های همسرش مبنی بر داشتن یه بچه دختر دو ساله، غلطه.

در ادامه، ماموران در تحقیق از همبازیای دختر گمشده فهمیدن روز حادثه پدر دختر گمشده به بهونه خرید خوراکی اونو با خود برده.

اینطوری، پدر معتاد این بار در بازجویی اعتراف کرد دختر دو ساله اش رو به قیمت یه میلیون تومن به یه زوج نابارور فروخته.

پدر، دخترش رو ربوده بود

متهم با اشاره به چگونگی دزدیدن دخترش گفت: یه مدت بود خونه رو ترک کرده و سرگردان بودم و با گدایی هزینه زندگی ام رو تامین می کردم تا این که یه روز یکی از دوستانم ازم خواست به دلیل مشکلات مالی، دختر دو ساله ام رو به یه زوج نابارور بفروشم. من هم عزممو جزم کردم فرزندم رو در قبال دریافت یه میلیون تومن به اون زوج بفروشم.

فروش دختر دو ساله در قبال یه میلیون تومن

مرد معتاد اعلام کرد: به زوج نابارور گفته بودم همسرم فوت کرده و من هم به دلیل اعتیاد توانایی نگهداری از فرزندم رو ندارم و با این حرفا، اعتماد اونا رو جلب کردم.

روز حادثه، دخترم در حال بازی با دختران همسایه بود که با دیدن من به سمتم اومد و من هم به بهونه خرید خوراکی، اونو از اون محل بردم و همراه دوستم به محل قرار با زوج نابارور رفتیم و در قبال دریافت یه میلیون تومن، دخترم رو به اونا تحویل دادم و نشانی اونا رو هم ندارم.

در ادامه دوست مرد معتاد که اونو به خونواده زوج نابارور معرفی کرده بود، دستگیر شد و اعتراف کرد فقط می خواسته دختر کوچولو زندگی بهتری داشته باشه و نمی دونسته مادر ایشون زنده س.

با اطلاعات به دست اومده از این مرد، زوجی هم که کودک رو خریده بودن، دستگیر شدن.

زوج مشهدی از خرید دختر خردسال گفتن

این زوج به پلیس گفتن، از راه یکی از دوستانمان باخبر شدیم مرد معتادی همسرش فوت کرده و توانایی نگهداری از دختر دو ساله اش رو نداره. ما هم یه میلیون تومن به اون پول دادیم و کودک رو تحویل گرفتیم. به اون قول دادیم که از دختر کوچولو بخوبی نگهداری کنیم و از زنده بودن مادر کودک خبر نداشتیم.