مرد کالیفرنیایی هنگام چتربازی در آسمان دچار ایست قلبی شد

پس از دو سال آموزش در رشته چتربازی دانشکده خلیج مونتری و ۲۹ پرواز موفق، آقای جراردو فلورس واسه بار سی ام بدون ترس و ترس در ارتفاع ۱۳۰۰۰ پایی از هواپیما بیرون پرید. تصاویر گرفته شده از این مرد نشون میده اون در کمال سلامت از هواپیما به بیرون پریده س و یه مدت در آسمون آویزون مونده و چند ثانیه بعد چتر رو باز می کنه.

سی امین پرواز اون براش خوش یمن نبوده و در ارتفاع ۶۰۰۰ پایی دچار ایست قلبی شده و سقوط می کنه. استادان دانشکده به سرعت اون رو به بیمارستان می رسونن.

حالا خوبیش اینه جراردو از این حادثه جون سالم به در برد. اون دو هفته در بیمارستان بیهوش بود و دچار پارگی زبون و شکستگی دنده شده بود.

آقای فلورس گفت: صدای خفگی ام رو می شنیدم و من می تونستم اون روز بمیرم.

دانشکده چتربازی خلیج مونتری در بیانیه ای اعلام کرد: دلیل این حادثه کارکرد ناجور چترباز و استفاده نادرست از بلوز چتر بازی بوده.

آقای جراردو چتر رو زود باز کرده و هیجان زیادتر از اندازه اون باعث ایست قلبی شده.

مرد کالیفرنیایی هنگام چتربازی در آسمون دچار ایست قلبی شد

مرد کالیفرنیایی هنگام چتربازی در آسمون دچار ایست قلبی شد

مرد کالیفرنیایی هنگام چتربازی در آسمون دچار ایست قلبی شد

مرد کالیفرنیایی هنگام چتربازی در آسمون دچار ایست قلبی شد

مرد کالیفرنیایی هنگام چتربازی در آسمون دچار ایست قلبی شد

آسمون سلامت قلب