مزایای بانکداری الکترونیک از دیدگاه بانک ها و مزایای بانکداری الکترونیکی

دانلود پایان نامه
ساده ترین شکل بانکداری الکترونیک که به منظور نمایش اطلاعات در مورد بانک و محصولات و خدمات آن می باشد ، از طریق شبکه وب جهان گستر است . امروز تمامی بانک های عمده و موسسات مالی دارای صفحات وب می باشند . این صفحات امکان تعامل مشتریان و بانک را به منظور تبادل اطلاعات فراهم می کنند . همچین از وب به عنوان ابزاری برای رسیدگی به شکایات و دریافت پیشنهادات مشتریان و توسعه ارتباطات تعاملی و پیشبرد فروش و توسعه خدماتی مانند پست الکترونیک استفاده می گردد .
2-1-4-9) بانکداری خانگی
یک نوع از خدمات بانکداری الکترونیکی بانکداری خانگی یا انجام امور بانکی در منزل می باشد . بانکداری با کامپیوترهای شخصی به سخت افزار و نرم افزار کامپیوتر و سیستم های ارتباطات از راه دور اطلاق می شود که مشتریان را قادر می سازد به اطلاعات حساب خود و نیز اطلاعات عمومی در مورد محصولات و خدمات بانک از طریق کامپیوتر شخصی خود دسترسی داشته باشند . ( فرجیان ، 1385 ، ص 24 – 22 )
2-1-5) مزایای بانکداری الکترونیکی
مزایای بانکداری الکترونیک را می توان از دو دیدگاه مورد توجه قرار داد .
2-1-5-1) مزایای بانکداری الکترونیک از دیدگاه مشتریان :
صرفه جویی در هزینه ها
صرفه جویی در زمان
دسترسی به کانال های متعدد برای انجام عملیات بانکی(سید جوادین،سقطچی،1385،صص32- 33)
2-1-5-2) مزایای بانکداری الکترونیک از دیدگاه بانک ها
اصولاً بانکداری الکترونیک ، مزیت های زیادی برای بانک ها دارد . طبق تحقیقات انجام شده توسط مؤسسه ی دیتا مانیتور اهم این مزایا به شرح ذیل عنوان گردیده است :
تمرکز بر کانال های توزیع جدید
ارائه ی خدمات اصلاح شده به مشتریان
استفاده از استراتژی های تجارت الکترونیکی
علاوه بر آن بانکداری الکترونیکی از دیدگاه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت دارای مزیت های بالقوه ای است . این مزیت ها از دیدگاه مؤسسه ی دیتامانیتور به شرح زیر است :
الف – مزایای کوتاه مدت
در این جا کوتاه مدت به دوره ی زمانی یک ساله پس از آغاز بانکداری الکترونیکی اطلاق می شود . که اهم ویژگی های این دوره عبارتند از :
رقابت یکسان
نگهداری مشتری
جذب مشتری
ب – مزایای میان مدت
در اینجا میان مدت به دوره ی زمانی بین 12 تا 18 ماه پس از آغاز بانکداری الکترونیکی ، اطلاق می شود . اهم ویژگی های این دوره عبارت است از :
یکپارچه سازی کانال های مختلف
نگهداری مشتری
گستردگی طیف مشتریان
هدایت مشتریان به سوی کانال های مناسب با ویژگی های مطلوب