مزیت رقابتی پایدار و رضایتمندی کاربر

دانلود پایان نامه

در این استراتژی شرکت به طور پیوسته سخت افزارها و نرم افزارهای خود را ارتقا داده و با آخرین پیشرفت‌های موجود در بازار همگام می‌شود. در چنین استراتژی‌ای، به طور مستمر از فناوری‌های به روزو مدرن استفاده می‌شود و تلاش می‌شود تا فناوری‌‌ها و سیستم‌های به‌کار گرفته شده مد روز و پیشرفته باشد، و آزمون فناوری‌های نوین، به امید دستیابی به مزیت رقابتی پایدار و عملکرد برتر، تشویق می‌شود. اصطلاحاً شرکت بر روی لبه فناوری حرکت می‌کند.
بازار آزاد
این استراتژی فرض می‌کند که کاربر بهترین و شایسته ترین فرد در تشخیص نیازهای فناوری اطلاعات خود است.
در چنین شرایطی، به کاربر اجازه داده می‌شود تا سخت افزارها، نرم افزارها و خدمات مورد نیاز خود را یا از واحد فناوری اطلاعات و یا از طریق پیمانکاران بیرونی فراهم نماید. تنها محدودیتی که در چنین استراتژی ای اعمال می‌شود، این است که کاربران، خدمات سیستم‌های اطلاعاتی خود را باید با هزینه معقولی برآورده نمایند.
انحصار
این استراتژی بر این فرض استوار است که باید تنها یک مرکز یا منبع ارائه خدمات کامپیوتری در سازمان موجود باشد. معیار اساسی برای موفقیت استراتژی انحصاری رضایتمندی کاربر است. به منظور تامین این مورد، باید به اندازه کافی ظرفیت در واحد فناوری اطلاعات به منظور مدیریت زمان‌هایی که حداکثر تقاضا وجود دارد، موجود باشد. یکی مشکلات عمده این استراتژی به هنگام پیاده‌سازی، اندازه‌گیری رضایت کاربر است.
منبع کمیاب
در این استراتژی تمرکز بر کنترل هزینه ها و سرمایه گذاری‌های واحد فناوری اطلاعات است. بودجه‌ی بسیار محدودی برای واحد فناوری اطلاعات تنظیم می‌شود و در بسیاری مواقع به هیچ‌وجه به واحد اجازه داده نمی‌شود که از بودجه‌ی تعیین شده فراتر رود.
استراتژی منبع کمیاب بر این مفهوم استوار است که «اداره کردن» یک هزینه غیر بهره ور است، بنابراین مدیریت باید هزینه ها را تا حد امکان حداقل نماید.
از روی ناچاری
در این استراتژی باور بر این است که استفاده و به‌کارگیری رایانه‌ها را باید تا حد امکان محدود کرد و تنها به استفاده از برنامه‌های کاربردی‌ای که نتوان بدون آنها کارها را انجام داد و به نحو بسیار خوبی از نظر هزینه توجیه شده و پذیرفته شده باشند، بسنده شود. به همین دلیل برای سخت افزار، نرم‌افزار وکارکنان بسیار اندک هزینه می‌شود؛ و به عنوان نتیجه‌ این استراتژی، شرکت‌ها با آمار خروج بسیاری بالای برنامه نویسان، تحلیلگران و اپراتورها مواجه خواهند شد.
اگر چه تلاش‌های دیگری نیز به منظور تدوین استراتژی‌های عمومی فناوری اطلاعات صورت گرفته است، ولی رویکرد پارسونز چارچوب کلی مفیدتری را ارائه می‌دهد و نیاز به هم محور (هم‌تراز) نمودن استراتژی‌های فناوری اطلاعات/ سیستم‌های اطلاعاتی با استراتژی‌های سازمانی، به طور مرتب در ادبیات این حوزه وجود دارد.
پارسونز براساس یافته‌های مک فارلن و مک‌کنی شش استراتژی عمومی فناوری اطلاعات را در شبکه استراتژیک جانمایی کرد. شکل زیر این جانمایی را نشان می‌دهد.
سازمان‌هایی که در خانه “استراتژیک” شبکه استراتژیک قرار می‌گیرند، باید استراتژی “برنامه‌ریزی متمرکز” را در پیش گیرند، زیرا همبستگی بالایی بین کاربرد فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی و موفقیت سازمان در این دو استراتژی وجود دارد.
شکل 6-10- جانمایی استراتژی‌های عمومی پارسونز در شبکه استراتژیک

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   بازده مورد انتظار و عدم اطمینان

سازمان‌هایی که درخانه “چرخشی” قرار می‌گیرند، باید استراتژی «پیشروی عصر» و یا «بازار آزاد» را برگزینند، اگر سازمان ریسک گریز است و قادر نیست که منابع لازم برای استراتژی «پیشروی عصر» فراهم کند، بهتر است که در چنین موقعیتی استراتژی «برنامه‌ریزی متمرکز» را برگزیند، اگر کاربران و کارکنان سازمان آگاه و مسلط به سیستم‌ها و فناوری‌ها باشند، در این صورت می‌توان از استراتژی «بازار آزاد» استفاده نمود.
سازمان‌هایی که در خانه‌ی «کارخانه» قرار داشته باشند، بهتر است که استراتژی «انحصار» را با هدف تامین نیازهای کنونی اطلاعاتی برگزیند، همچنین انتخاب استراتژی «منبع کمیاب» و «از روی ناچاری» برای سازمان‌هایی که در خانه‌ی «پشتیبانی» قرار می‌گیرند، پیشنهاد می‌شود.
در نهایت و به عنوان جمع‌بندی شکل 6-13 همخوانی ماتریس‌های متفاوت فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی را نشان می‌دهد.