مسئولیت اجتماعی شرکت و مسئولیت اجتماعی

دانلود پایان نامه

وجه نقد ناشی از عملیات و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شد در بورس اوراق
هنگامی که فعالیتهای عملیاتی ضعیف است، شرکتها تمایل دارند که استراتژی‌های افزایش سود در پیش بگیرند. ولی در مورد شرکتهای با فعالیت عملیاتی خوب در کل کاهش اقلام تعهدی مشاهده می‌شود ولی با بررسی پرتفوی‌ها مشخص شد که تعداد زیادی از شرکتهای با فعالیتهای عملیاتی خوب نیز تمایل به سیاستهای افزایشی سود از خود نشان می‌دهند.
مهدی مراد زاده فرد ـ مهدی ناظمی اردکانی ـ رضا غلامی ـ حجت اله فرزانی
87
بررسی رابطه بین مالکیت نهادی سهام و مدیریت سود در TSE
رابطه منفی معنادار بین سطح مالکیت نهادی و تمرکز آن با مدیریت سود وجود دارد.
سید حسین علوی طبری ـ ویدا مجتهدزاده
88
رابطه کیفیت سود و سود تقسیمی در TSE
زمانی که از معیار ارائه مجدد صورت سود و زیان بعنوان شاخص کیفیت سود استفاده میشود شرکتهایی که کیفیت سود بالاتری دارند سود تقسیمی را در زمان مقرر پرداخت نمیکنند.
شرکتهایی که فاقد اقلام استثنایی هستند کیفیت سود بالاتری دارند و سود تقسیمی بیشتری پرداخت میکنند و برعکس.
کلسنس،‌دجانکوو و لاری و لانگ
2000
جدایی حاکمیت و کنترل در شرکتهای آسیای شرقی
شرکتهایی که بصورت family کنترل میشوند بیشتر به اختلاف میان مالکیت و کنترل تمایل دارند.
– شرکتهای کوچک بیشتر تمایل دارند بین CFR و VR شکاف ایجاد شود. بدون توجه به ساختار مالکیت.
کنترل شرکت (Governance Control) با ساختار هرمی و مالکیت متقابل افزایش مییابد.
– جدایی مالکیت و کنترل اکثراً در شرکتهای Family – Control و شرکتهای کوچک است.
جدایی مالکیت از مدیریت معمول است و 60% مدیران شرکتهای مشاهده شده از سهامداران کنترلی نبودهاند.
استیو گوو و جی جانی
2011
شهرت و مسئولیت اجتماعی شرکت