مقابله اجتنابی و حمایت اجتماعی

دانلود پایان نامه

بینش اشخاص مستقل از زمینه بیش از بقیه، تحلیلی بوده و واجد ساختار است، به همین دلیل در مواجهه با موقعیت‌هایی که مستلزم تجزیه‌وتحلیل منطقی و اتکا به خود است، موفق‌ترند. اشخاص وابسته به زمینه می‌توانند از مهارت‌های اجتماعی خود استفاده کرده و مشکلات بین فردی را به روش‌های مؤثرتری حل کنند.
در عین حال این اشخاص ممکن است برای یافتن راه‌حل مشکلات زندگی خود صرفاً به دنبال راه‌حل‌های آشکاری بگردند که در محیط بلافصل ایشان موجود است ( خدایاری فرد و پرند، 1385).
یکی از سبک‌های بارزشناختی، جست‌وجوی اطلاعات توسط شخصی است که در معرض تهدید قرار گرفته است. افرادی که بیشتر به جست‌وجوی اطلاعات می‌پردازند و توجه بیشتری به اطلاعات دارند، برانگیخته‌تر و مضطرب‌تراند و تلاش می‌‌کنند اطلاعات بیشتری در زمینه ماهیت رویداد تنش‌زا کسب کنند.
در مقابل، افرادی که از کسب اطلاعات درمورد رویداد تنش‌زا اجتناب می‌کنند و توجهی به اطلاعات ندارند، سعی می‌کنند حواس خویش را از رویداد تنش‌زا منحرف کرده و آرامش خود را حفظ نمایند( موس واسکافر، 1993).
2-27-راهبرد های مقابله
اندلرو پارکر (1990) بر اساس پژوهشی به منظور بررسی فرایند مقابله عمومی، افراد را برحسب سه نوع اساسی سبک مقابله متمایز می‌کنند: سبک مقابله مسأله‌‌مدار، سبک مقابله هیجان‌مدار و سبک مقابله اجتنابی(کاکابرایی و همکاران، 1390)
راهبرد های مقابله‌ای مسأله‌مدار
این سبک مقابله شیوه‌هایی را توصیف می‌کند که بر اساس آن فرد اعمالی را که باید برای کاهش یا از بین بردن یک عامل تنیدگی‌زا انجام دهد، برنامه‌ریزی می‌کند. فرد با به کار بستن سبک مقابله مسأله‌مدار از مهارت‌های شناختی برای حل مشکل استفاده می‌کند. بر این اساس راه‌های مقابله با مشکل مستقیماً بررسی ‌می‌شوند و معمولاً با یافتن راه‌حل مناسب برای مشکل رضایت روانشناختی حاصل می‌گردد.
افرادی که از سبک مقابله مسأله‌مدار استفاده می‌کنند در واقع شرایط لازم برای مقابله فعال با موقعیت استرس‌زا در اختیار دارند. این وضعیت تمام توانایی‌های بالقوه فرد را برای مقابله مثبت و حل مسئله فرا می‌خواند و احتمال موفقیت وی را افزایش می‌دهد.
بنابراین سبک مقابله مسأله‌مدار از طریق افزایش اعتماد به نفس افراد، مهارت‌های حل مسأله آنها را بهبود بخشیده و به رضایت بیشتر منجر می‌گردد. ویژگی دیگر افرادی که از سبک مقابله مسأله‌مدار استفاده می‌کنند سطح تنش پایین است.
پایین بودن سطح تنش هیجانی باعث می‌شود که فرد در سایه آرامش روانی بهتر بتواند از مهارت‌های شناختی برای مقابله با مشکل استفاده کند و در نتیجه به رضایت بیشتری دست یابد ( پارلین، 1987؛ نقل از نوری، 1383) . نمونه‌هایی از رفتارهای مسأله‌مدار عبارتند از:
-جست‌وجوی اطلاعات بیشتر درباره مسأله
– اولویت دادن به گام‌هایی برای مخاطب قرار دادن مسأله (کاکابرایی و همکاران،1390).
– تغییر ساختار مسئله از نظر شناختی
– مقابله رویارویانه
-جست‌وجوی حمایت اجتماعی
راهبرد حل مسأله با برنامه
-اقدام به عمل نمودن
– راهنمایی گرفتن
-مشورت کردن
مطالعه کردن ( نوری، 1383) .