مقالات : مهارت های زندگی

آدما واسه مقابله سازگارانه با موقعیتای تنش زا و کشمکشای زندگی نیاز به آموختن بعضی مهارت ها دارن. کارشناسان علوم اقتصادی فکر می کنند یکی از مؤثرترین       برنامه هایی که به افراد کمک می کنه تا زندگی بهتر و سالم تری داشته باشن برنامه مهارتای زندگیه .

اقتصادی

۱  ۲ : مهارتای زندگی

مهارتای زندگی عبارتند از : یه سری از تواناییا که زمینه سازگاری و رفتار مثبت و به درد بخور رو جفت و جور می کنن. این تواناییا فرد رو قادر میسازن که مسئولیتای نقش اجتماعی خود رو قبول کنه و بدون صدمه زدن به خود و بقیه با خواستا، انتظارات، مشکلات روزانه، مخصوصا در روابط بین فردی به شکل مؤثری روبه رو شه.

مشکلات

مهارتای زندگی شخص رو قادر می سازه تا علم، نگاه  و ارزشای وجودی خود رو به تواناییای واقعی و عینی تبدیل کنه و بتونه از این تواناییا در استفاده  درست تر نیروهای خود بهره گیرد و زندگی مثبت و سرحالی رو واسه خود جفت و جور سازه             ( طارمیان ، ۱۳۷۹ ) .

آدم دنیای امروز از نظر پیچیدگیای زندگی، وسعت و سرعت تغییرات، با مسائل و بحرانای زیادی مانند بحران جمعیت، بحران سلامتی و تغذیه، مشکلات خانوادگی، اشتغال والدین در بیرون از خونه و… روبروست. هر کدوم از این بحرانا مشکلاتی رو بر چگونگی زندگی افراد و رفتارای اجتماعی و فردی اونا تحمیل می کنه .آموزش        مهارتای زندگی فرد رو واسه شکست دادن تنشا ومشکلات پیش رو که خواست فرد و جامعه س آماده می کنه .

 

منظور از مهارتای زندگی اون نوع تواناییای شناختی، عاطفی و عملیه که واسه موفقیت و احساس شادمانی در زندگی روزمره و عادی و عادی لازمه . آموزش مهارتای زندگی به فرزندان ما کمک می کنه که در ایجاد روابط دوستانه و حفظ اون با خونواده و بقیه، خودشناسی، تعیین هدف و اراده کردن، حفظ ارزشای خود، کنترل خشم، مراقبت از سلامتی خود و در آخر تلاش واسه یه زندگی سالم و موفق مهارتهای لازم رو به دست بیاره و منظور از کسب مهارتهای زندگی زیاد شدن باورهای دینی، تقویت مهارتهای اجتماعی و فردی، رشد روحیه علاقمندی به جلوه های طبیعی و گسترش روحیه نشاط و سرحالی در زندگی افراده. مهارتهای زندگی عبارتند از تواناییای رفتار سازگارانه و مثبت که فرد رو قادر به مقابله مؤثر با خواسته ها و چالشای زندگی روزمره میسازن . این مهارتها فرد رو قادر می سازه نگرشا و ارزشا رو به تواناییای واقعی و عینی تبدیل کنه. اون یاد میگیره چه کاری رو باید انجام بده و چیجوری انجام بده. هدف از آموزش مهارت ها از چیزای مهم و نیازای روزمره زندگی استخراج می شه و مربوط به زندگی روزمره و عادیه؛ بنابر این مهارتای شناختی مربوط به بخش های دیگه علمی با اینکه ممکنه در زندگی عادی هم کاربرد داشته باشن ولی جزء اون حساب نمی شن. مثلا نوع حل مسئله در ریاضیات یا ادبیات با مسائل اجتماعی و مسائل روزمره زندگی متفاوت هستن اینجا موضوع مهارت ها به مسائل زندگی روزمره و سازگاری با خود، جامعه و محیط می پردازه .

روحیه

مهارتای زندگی به عنوان تواناییا و دانشا و نگرشا و رفتارهایی تعریف می شن که جهت شادمانی و موفقیت در زندگی آموخته می شن، از راه رشد این مهارتها افراد یاد می گیرن که خیلی راحت با بقیه زندگی کنن احساس خود رو با امنیت خاطر بگن و زندگی رو دوست داشته باشن مهارتای زندگی یعنی ایجاد روابط بین فردی مناسب و مؤثر، انجام مسئولیتای اجتماعی، انجام تصمیم گیریهای درست و حل تعارضا و کشمکشا بدون توسل به اعمالی که به خود و یا بقیه آسیب میزنن. . سازمان جهانی بهداشت اصطلاح مهارتای زندگی رو در سه بحث گنجانده س .

¤ مهارتای زندگی به عنوان مهارتای مراقبت ازخود مانند مصرف غذای سالم و رعایت بهداشت…

¤ مهارتای زندگی به عنوان امرار معاش مانند اینکه فرد چیجوری مشغول کار          می شه.

¤ مهارتای زندگی به عنوان اون نوع مهارتایی که به موقعیتای پرخطر زندگی مربوط می شن مانند توانائی نه گفتن در مقابل فشار جمع جهت به کار گیری مواد مخدر.

با در نظر گرفتن اینکه مخاطبان ما نوجوانان هستن با در نظر گرفتن ویژگیای روشن رشدی اونا، به نمونه هایی از مهارت زندگی و ضرورت آموزش اونا به نوجوانان اشاره می شه .

  • نوجوون به بلوغ جسمی رسیده، آهنگ رشد جسمی اون سریعتر می شه تغییرات جسمی نوجوون رو غافلگیر کرده و موجب ایجاد اضطراب و استرس در اونا می شه، آموزش مهارت بهداشت جسمی و روانی، مهارت چگونگی مقابله موثر با استرس و اضطراب، رعایت مسائل بهداشتی، تغذیه و کنارآمدن با مسائل بلوغ ضرورت آموزش مهارت خودآگاهی، ایجاد هویت جنسی، اخلاق جنسی، بهداشت جسم و روانی لازمه .
  • استرس

 

 

هرکی خودشو شناخت خدایش رو شناخت . (مهارت خودآگاهی) علی(ع)

– نوجوون به تفکر ظاهری می رسه، باخبر شدن از زندگی، پیش بینی آینده،        اراده کردن، فرمول بندی و جستجو راه حل واسه مسائل، توجه به ممکنات و آزمون فرضیه ها از مشخصه های تفکر صوریه بنابر این آموزش مهارت زندگی اراده کردن و مهارت زندگی حل مسئله رو می خواد ( مراد نژاد ، ۱۳۸۵ ) .

اصطلاح مهارتهای زندگی به گروه بزرگی از مهارتهای روانی ـ اجتماعی و بین فردی می گن که می تونه به افراد کمک کنه تا تصمیماتشان رو با آگاهی اتخاذ کنن، بطور مؤثر رابطه برقرار کنن، مهارتهای مقابله و مدیریت شخصی خود رو گسترش بدن و می تونه  موجب زندگی سالم و بارآور  شه. مهارتهای زندگی می تونن ، اعمال شخصی و اعمال مربوط به بقیه و هم اعمال مربوط به محیط دور و بر رو طوری هدایت کنن که به سلامت بیشتر منجر شن و سلامت بیشتر یعنی آسایش بیشتر جسمی، روانی و اجتماعی  ( یونیسف[۱] ، ۲۰۰۳ ) .

مهارتهای زندگی تواناییای روانی و اجتماعی واسه رفتار سازگارانه و موثر هستن که افراد رو قادر می سازه تا بطور مؤثری با مقتضیات و چالشای زندگی روزمره مقابله کنن. آموزش این مهارتها موجب ارتقای رشد شخصی و اجتماعی، مواظبت از حقوق آدما و پیشگیری از مشکلات روانی ـ  اجتماعی می شه ( سازمان بهداشت جهانی[۲] ، ۱۹۹۷؛ ترجمه فتحعلی لواسانی، ۱۳۷۸ ) .

مهارتهای زندگی لازمه موفقیت در زندگی هستن. موفقیت زندگی رو میشه با بهره گرفتن از ملاکهای خارجی و داخلی ارزشیابی کرد. ملاکهای خارجی شامل سطح تحصیلات، وضعیت شغلی، سطح درآمد ، بهداشت روانی و جسمی ، روابط موفق با همسر و بقیه ، رفتار اخلاقی خوب، مشارکت در جامعه و موفقیت در رسیدن به اهداف شخصی هستن. ملاکهای داخلی به اهداف و ارزشهای افراد بستگی دارن. بطور خلاصه میشه موفقیتای زندگی رو به دو دسته کلی مشارکت در جامعه و خوشحال بودن و تندرستی تقسیم کرد                ( استیونس[۳] و استیونس ، ۲۰۰۰ ) . پس، میشه مهارتهای زندگی رو اینجور تعریف کرد: مجموعه مهارتهای عاطفی ، شناختی و اجتماعی که به افزایش تاثیر در کارکرد و       نتیجه مطلوب منجر شده و باعث موفقیت در زندگی می شن .

۱- Unicef
۲-  سازمان بهداشت جهانی : (WHO)یه سازمان بین الملیه که تموم کشورای جهان در اون عضومی باشن و در      زمینه های بهداشت جسمی و روانی در تموم کشورها فعالیت می کنه .

۱- Stevens