مقاله رایگان درمورد ولی، مهریه، خوشبختی، جریان

دانلود پایان نامه

بزرگتر شد. مهریه ها از 12 و 14 سکه به 100 – 1000- 1350 تبدیل شد.
ولی آیا این تعداد سکه ضامن خوشبختی است؟ مسلماً خیر. گاهی ممکن است مهریه یک زن اندک باشد ولی در کنار شوهرش احساس آرامش و خوشبختی کند و این نتیجه تفاهم و اخلاق نیکویی است که بین آنان حکفرماست. گاهی ممکن است مهریه یک زن بسیار بالا باشد ولی هیچگاه در زندگی طعم خوشبختی را نچشیده باشد. پس چه بسیار دیده شده‌اند دخترانی که باصطلاح با ضریب امنیتی بالا (مهریه‌های سنگین) وارد خانه بخت شده‌اند ولی هیچگاه مفهوم خوشبختی را درک نکرده‌اند.
اگر در زندگی آرامش تفاهم، یکرنگی، جای خود را به ناامنی، ناسازگاری، و دورویی بدهند هر چند مهریه زوجه هزاران سکه هم باشد بازهم طعم تلخ آن زندگی با شیرینی سکه‌های طلا تغییر نخواهد کرد.
سردی در آن خانه به حدی خواهد رسید که حرارت هزاران سکه طلا به هیچ وجه نمی توانند کانون آن خانواده را گرم کنند و زندگی برای زوجه آنقدر سخت خواهد شد که خواهد گفت: (مهریه‌ام حلال، جانم آزاد). ولی کار به همین جا ختم نخواهد شد. ما موظفیم با تلاش فراوان و البته با برنامه ریزی های بلندمدت و کوتاه مدت بسوی فرهنگ اصیل اسلامی خود برگردیم و این بار واقعاً سعی کنیم آنچه اسلام گفته است را خوب بفهمیم و به درستی بفهمانیم و در زندگی خود پیاده کنیم.
ازدواج یک پدیده طبیعی است. زن و مردی که به سبب این امر در کنار یکدیگر و با هم زندگی می کنند یکسری وظایف و حقوقی را نسبت به یکدیگر دارند که یکسری از وظایف و حقوق بین آنها مشترک و دسته دیگر خاص هر کدام از طرفین است که برای هر یک لازم الاجرا است همچنانکه حضرت علی(ع) می‌فرمایند: “دایره حق در توصیف و در مرحله سخن از دو چیز وسیعتر است ولی بهنگام عمل کم وسعت ترین دایره هاست حق به نفع کسی جریان نمی یابد جز اینکه در مقابل برایش مسئولیتی بوجود می آورد و حتی بر زبان کسی جریان نمی شود. جز این که به همان اندازه به سواد او جریان می یابد و اگر قرار بود حق به سود کسی جریان یابد ومسئولیتی برایش ایجاد نکند این مخصوص خداوند بود نه مخلوقش”156. در اسلام زن از مقام خاص و والایی برخوردار است و قانون اساسی کشور قوانینی را بر طبق حق و حقوق و دستورات اسلام وضع کرده است و کسی حق ندارد از این دستورات سرپیچی کند. دسته‌ای از حقوق بین زن و مرد مشترک است مانند حقوق اجتماعی. دسته‌ای دیگر از حقوق خاص زن و یا مرد است که دراینجا تنها حقوق خاص زن مورد بررسی قرار گرفته است. بر اثر زوجیت زن دارای حقوق مالی می‌شود که هر کدام از این حقوق مالی احکام فقهی و حقوقی خاص خود دارد که اهم آنها عبارتند از:

پاسخی بگذارید