منابع تحقیق با موضوع خانه سالمندان، ارتباط با طبیعت، دسترسی به خدمات

دانلود پایان نامه

هنگام حریق و زلزله، درب هایی اضافی از سوئیت ها به خارج درنظر گرفته شد.برای حفاظت از آتش در هر طبقه دوربین مخفی، در خود بسته شو از طریق پمپ آتش، کپسول های آتشنشانی، هشداردهنده و فضاهای آشکار کننده دود در نظر گرفته شده است(MQP، 2010: 17تا41).
2-5-2-3-معرفی فضاها
1-مستراح 2- آشپزخانه 3- مراقبت از بیمار سرپایی4- کتابخانه 5- هال چند منظوره6- اتاق مکانیک7- اتاق الکتریکی8- سازگاری9- انبار 10- کارکنان 24 ساعته11- لابی 12-خودپرداز

2-5-3- خانه سالمندان کانادا
طراح این خانه سالمندان اشاره می کند: بهره وری، اثربخشی و عملکرد بهتر در این خانه ها را با ایجاد مناطقی برای حریم های خصوصی ، قرار دادن حمام در اتاق ها، ایجاد راهروهای کوتاه تامین کرده است.عملکرد و خدمات دهی از اجزای بسیار مهم در کاهش فواصل این مکان است. اتاق ها مستطیل شکل و در اطراف یک فضای مرکزی مستطیل جای گرفته اند و دسترسی به مرکز با کمترین مسافت و برای هر بلوک همسایگی به یک اندازه است. همانطوری که قبلا اشاره شد بهترین طرح پلان به شکل های ، V، U، T، X وy و یاL است طرح L شکل دارای کوتاه ترین دالان ها است و اگر حیاط مرکزی دو بلوک L شکل را خدمات دهی کند دسترسی به حداقل می رسد.
این طرح شامل چهار بال است که هرکدام دارای 8 یا 9 سوئیت هستند و در اطراف یک هسته اداری مرکزی قرار گرفته اند. هریک از بالها دارای امکانات جداگانه مانند نهارخوری و .. هستند. در طول روز درهای قسمت مرکزی بسته می شود و درهای دسترسی به خدمات و فضای سبز خود باز می شود و این روند در طول شب برعکس می شود. طرح زیر گرافیک دسترسی در طول شب را نشان می دهد(بن وود 2013، 16تا18).

کانادا میراث وودز در ویکتوریا، طراحی توسط گروه معماران جنسن
2-5-4- CREEKVIEW HOUSE
این سرای سالمندان بر اساس مدل خانه ساخته شده است و برای 44 نفر طراحی شده است که دارای بال های L شکلی است و هر بال گنجایش 11 تخت دارد . این مجموعه به صورتی است که هر دو بال در کنار هم قرار می گیرند و در خدماتی که روزمره به آن نیاز ندارند به صورت اشتراکی استفاده می کنند ولی هر بال به طور جداگانه خدمات روزانه خود را ساپرت می کند. این تسهیلات Creekview است که بخشی از جامعه بازنشستگی اورگرین Oshkoshاست.

یک بال 11 تخته به شکل L همسایگی دو بال
2-5-5- خانه سبز
خانه سبز می سی سی پی یک مدل کوچک در اندازه 10 تخت است که توسط ویلیام توماس طراحی شده است. در این خانه فضاهای خصوصی در اطراف یک فضای مشترک مرکزی قرار گرفته اند. این خانه کوچک را می توان برای تشکیل یک مجموعه با هم ترکیب کرد(بن وود 2013، 18تا21).

خانه سبز ، می سی سی پی

2-5-6- مقایسه کلی مصادیق
2-5-6-1- سایت پلان های خانه سالمندان
در تمام نمونه ها ارتباط با طبیعت به بهترین شکل دیده می شود . همانطور که در تصاویر دیده می شود از فرم هایی باز برای بهره گیری از نور ، دید مناسب و همچنین تهویه طبیعی استفاده گردیده است.

2-5-6-2- پلان و چیدمان سوئیت ها در خانه سالمندان
با دقت در پلان های کار شده خانه سالمندان آشکار می گردد بهتر است پلان های باز و طرح هایی شبیه بیمارستان از جملهu شکل وL شکل یا خطی برای خانه سالمندان استفاده شود تا هم امکان نورگیری مناسب بیشتر شود و هم به راحتی به محوطه دسترسی داشته باشند، همچنین امکان تهویه طبیعی بیشتر می گردد.عامل دیگری که باعث گردیده از این فرم ها بیشتر استفاده شود این است که تعداد طبقات اقامتگاه سالمندان نسبت به اماکن مسکونی دیگر کم تر است و حالتی افق گرا پیدا کرده است.

همانطور که دیده می شود باید به تعداد و محل پله ها توجه شود. پله ها در نزدیک در ورودی یا انتهای راهروها قرار دارند و محل آسانسور در کنار ورودی ساختمان است. افرادی که دارای معلولیت جسمی هستند در طبقه اول اقامت دارند.
2-5-6-3- پلان سوئیت ها در نمونه های کار شده
در پلان ها دیده می شود هر اتاق یک سوئیت برای حداکثر دونفر طراحی شده است و اتاق های دونفره دارای انبار هستند ولی برای اتاق های یک نفره می توان از کمد دیواری استفاده نمود. سرویس های بهداشتی به گونه ای هستند که سالمند امکان دسترسی سریع از اتاق خواب و ورودی به آنها داشته باشد. اکثرا آشپزخانه نزدیک با دسترسی مستقیم به ورودی و نشیمن است.
سوئیت های دواتاقه:

سوئیت های یک اتاقه

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه
دستیابی به هدف‌های علم یا شناخت علمی جز با روش شناسی درست میسر نیست. به عبارت دیگر تحقیق از حیث روش است که اعتبار می‌یابد نه موضوع تحقیق. پژوهشگر باید توجه داشته باشد که اعتبار دستاوردهای تحقیق به شدت تحت تأثیر اعتبار روشی است که برای تحقیق خود انتخاب می‌کند.
تحقیق را به دو منظور انجام می‌دهند؛ حل مشکلاتی که در حال حاضر وجود دارد و دوم افزودن به مجموعه دانش بشری در زمینه خاصی که مورد علاقه محقق است. هنگامی که با هدف برخورداری از نتایج یافته‌ها برای مسائل موجود در سازمان تحقیق شود، آن را تحقیق کاربردی گویند. اما وقتی اساساًٌ برای بهبود و درک مسائل به خصوصی که به طور معمول در محیط سازمانی روی می‌دهند و نیز چگونگی حل آن‌ها تحقیق شود، آن‌ها را تحقیق بنیادی می‌نامند. یافته های چنین تحقیق به افزایش دانش بشری در زمینه های مختلف مدیریتی کمک می‌کند. (سکاران 1380). تحقیق حاضر از نوع کاربردی بوده وبه ارائه الگوی طراحی خانه سالمند درشهر ایلام خواهد پرداخت که می تواند مورد استفاده ادارات متولی از قبیل بهزیستی وبهداشت ودرمان وهمچنین سرمایه گذاران بخش خصوصی که خواستار اجرای سرای سالمند هستند قرار بگیرد.
3-2 – روش تحقیق
روش تحقیق مجموعه ای از قواعد، ابزارها و راه‌های معتبر، برای بررسی واقعیت‌ها، کشف مجهول‌ها و دستیابی به راه حل مشکلات است.
تحقیق حاضر از نظر هدف (نوع تحقیق)، کاربردی می‌باشد زیرا تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که با استفاده از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که توسط تحقیقات بنیادی فراهم شده برای رفع نیازمندی‌های بشر مورد استفاده قرار می‌گیرند (حافظ نیا 1377،41)؛ و از حیث روش، تحقیق توصیفی- تحلیلی به حساب می‌آید. تحقیق توصیفی، آنچه را که هست توصیف و تفسیر می‌کند و به شرایط و روابط موجود، عقاید متداول، فرآیندهای جاری آثار مشهود یا روندهای در حال گسترش توجه دارد تمرکز اصلی در درجه اول به زمان حال است، هر چند غالباً رویدادها و آثار گذشته را نیز که با شرایط موجود مربوط می‌شود مورد بررسی قرار می‌دهد (خاکی 1389،104). در تحقیق تحلیلی ارتباط دو یا چند متغیر با پیامد مورد نظر بررسی می‌گردد. این نوع مطالعات معمولاً برای امتحان فرضیه های از پیش تعیین شده به کار می‌رود .
در این تحقیق جهت رسیدن به الگوی مناسب طراحی با بررسی شرایط محیطی شهر ایلام ،آمار واطلاعات جمعیتی،مصادیق معماری ،نظریات مرتبط با سالمندان ، استاندارهای طراحی سرای سالمندان و استفاده از اطلاعات کتابخانه ای روندهای گذشته و وضع موجود مورد بررسی قرار گرفته و از طریق اطلاعات پرسشنامه ای روابط بین متغییرهای مورد نظر تجزیه وتحلیل و فرضیه ها آزمون شده اند.
3-3 – مراحل انجام تحقیق
در تحقیق حاضر پس از تهیه طرح تحقیق و مطالعه و جمع آوری مبانی نظری آن، الگوی مفهومی تحقیق طراحی گردید، سپس پرسشنامه ای برای نمونه آماری تحقیق تهیه شد و در ادامه پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه‌ها و بر اساس تجزیه و تحلیل داده های حاصل از آن‌ها،استاندارهای طراحی خانه سالمندان و شرایط اقلیمی واجتمایی شهر ایلام نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه و طرح مد نظر طراحی می گردد. در شکل (3-1) این مراحل ارائه شده‌اند.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مقاله رایگان درموردپردازش اطلاعات

(شکل 3-1) مراحل انجام تحقیق
3-4 – جامعه آماری
به طور کلی به هر مجموعه معین از افراد یا چیزهایی که دست کم دارای یک صفت مشترک باشد، جامعه آماری گفته می‌شود. صفت یا صفات مشترکی را که جامعه آماری بدان توصیف می‌شود، صفت یا صفات مشخص کننده آن جامعه و صفات غیر مشترک آن را صفات متغیر گویند.
جامعه آماری در این پژوهش کلیه سالمندان ساکن شهر ایلام می‌باشند که به دوگروه ساکن در سرای سالمند و غیر ساکن تقسیم می گردند.
3-5 -نمونه آماری
عملا در این تحقیق می بایست از بین سالمندان مقیم سرای سالمندان شهر ایلام نمونه آماری انتخاب گردد اما از آنجایکه تعداد این افراد محدود بوده و به منظور واقعی تر نمودن نتایج علاوه بر سالمندان مقیم سرای سالمندان که 30 نفر آنها قادر به پاسخگویی به سوالات پرسشنامه می باشند، 90دیگراز سالمندان ساکن در شهر ایلام بصورت تصادفی با استفاده از بلوک بندی محلات شهر ایلام و مراجعه حضوری به درب منازل چهار بلوک که دارای سالمند بوده اند بعنوان نمونه انتخاب شده اند لذا تعداد نمونه آماری120نفر می باشند.
3-6 – ابزار جمع آوری اطلاعات
مرحله گردآوری اطلاعات آغاز فرآیندی است که طی آن محقق یافته های میدانی و کتابخانه ای را گردآوری می‌کند و به روش استقرایی به فشرده سازی آن‌ها از طریق طبقه بندی و سپس تجزیه و تحلیل می‌پردازد و فرضیه های تدوین شده خود را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و در نهایت حکم صادر می‌کند و پاسخ مسئله‌ی تحقیق را به اتکای آن‌ها می‌یابد (حافظ نیا 1381،162).
در این پژوهش داده های مورد نیاز به دو روش گردآوری گردید :
الف) مراجعه به اسناد و مدارک: هر محقق قبل از شروع تحقیق، هنگامی که به موضوعی ویژه برای تحقیق علاقه‌مند می‌شود ناگزیر از مراجعه به اسناد و مدارک و بررسی اطلاعات کتابخانه ای و غیره در ارتباط با آن موضوع است. محقق با مطالعه کتاب‌ها، مقالات و تحقیقات دیگران که در حوزه موضوع مورد علاقه اوست، موضوع و ابعاد مختلف آن را بیشتر می‌شناسد و در رسیدن به هدف تحقیق خود از آن کمک می‌گیرد. برای تهیه پیشینه و ادبیات نظری در این تحقیق از مستندات کتابخانه ای و مراجعه به اسناد و مدارک اینترنتی استفاده شده است.
ب) پرسشنامه: اگر چه ادبیات و مبانی نظری موضوع با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اینترنتی تهیه گردیده است با این وجود ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه بوده است.
پژوهشگران، پرسش نامه‌ها را به یک جامعه می‌دهند تا درباره میزان پراکندگی، ویژگی‌ها، نگرش‌ها یا الگوهای آن جامعه اطلاعاتی بدست آوردند. در تصمیم گیری در بازه زمینه یابی یا انجام پیمایشی بر روی گروهی از افراد، پژوهشگر باید اساس کار خود را بر پایه یک اصل مهم بگذارد مبنی بر اینکه با توجه به گزارشی که فرد از خودش می‌دهد می‌توان به ویژگی‌ها یا باورهای او پی برد یا می‌توان این ویژگی‌ها و باورها را بر اساس آن دیدگاه شرح داد.
3-7- مشخصات پرسشنامه
همان طور که اشاره شد، به منظور جمع آوری داده های تحقیق در بخش میدانی از پرسشنامه استفاده گردید. پرسشنامه در دو بخش تنظیم شده است، که عبارتند از:< br />1- ویژگی‌های فردی پاسخگو که شامل پنج سؤال در ارتباط با سن، جنسیت، تحصیلات ،مدت اقامت ووضعیت جسمی سالمندان می باشد .
2- پرسشنامه شامل 39سوال در مورد رضایت از مکان وشرایط فضای مطلوب.
3-7-1-مشخصات سؤال‌های پرسشنامه بر اساس فرضیه های تحقیق
طراحی خانه سالمندان شهر ایلام با طرح 39 سؤال بر اساس رضایت مندی از محیط که 25 سؤال آن بر اساس طیف نگرش سنجی لیکرت با پنج درجه خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. بر اساس فرضیه های تحقیق سؤال‌های پرسشنامه در دو گروه فضاهایی مرتبط با طبیعت و احداث فضاهای جانبی تدوین شده اند.
مشخصات سؤال‌های پرسشنامه بر اساس فرضیه ها به شرح جدول 3-1 می‌باشد.
(جدول 3-1) مشخصات پرسشنامه
شاخص
تعداد سؤال
طبیعت و محیط
15

فضاهای جانبی
12

3–8 روایی و پایایی پرسشنامه
3-8-1- روایی
مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد (خاکی1378، 288).

دیدگاهتان را بنویسید