منبع تحقیق درمورد یادگیری مشارکتی

دانلود پایان نامه

– کلماتی را که معانی آنها رانمی دانید در فرهنگ لغات نگاه کنید. آنها را بنویسید، خواندن آنها را چندین بار با صدای بلند انجام دهید. سپس آن خط را نیز چندین بار با صدای بلند بخوانید. از خود بپرسید: این چیست؟ چرا مهم است؟ …
به خاطر آوردن
یادآوری، یک حقیقت درباره مطالعه کردن است. که به ما در پیش بینی نتایج ناشناخته کمک می کند و همچنین دانش آموزان را قادر می سازد تا به معلمان خود نشان دهند که چه قدر در کلاس درس، درس آموخته اند.
به خاطر آوردن(یادآوری) بهتر است که با تکرار همراه باشد. به خاطر سپردن فرایندی است که در مغز با برقراری ارتباط سیناپسی بین نورون ها اتفاق می افتد. و این ارتباط در مغز با تکرار و زمان تسهیل می شود و این یک فرایند کاملا طبیعی و تغییر ناپذیر است.
بازنگری
در بازنگری به نقد و بررسی فصول پرداخته می شود، دانش آموزان باید فصل ها را یک به یک نقد و بررسی کنند و دوباره به عقب برگشته و شواهد را بررسی کنند، تا ایده اصلی هر فصل را به درستی دریابند.
تکرار همیشه اصلی ترین روش بوده و زمانی که با خود سنجی همراه باشد بهترین راه برای یادگیری است(سی باچ،2012).
سرعت مطالعه
سرعت مطالعه، از زمانی که Huey دانشمند امریکایی پیشنهاد کرد که سرعت مطالعه در درون محیط های علمی و آموزشی مهم است، توجه محققان و مربیان را از آغاز قرن گذشته به خود جلب کرده است(Huey،2007).
پیشرفت در سرعت مطالعه،اغلب وابسته به توانایی پیشرفت کردن در مقابله با متنی است که با افزایش کلمات مواجه است. با این حال این ضرورت نیازمند به فراهم آوردن یادگیرندگان با مهارتی است که قادر باشند کلمات را به سرعت جذب و دنبال کنند.
سرعت در مطالعه (خواندن)
فرایند خواندن(مطالعه) شامل مهارت های پیچیده و جامع شناختی، زبانی و غیر زبانی بین دو سطح بالا و پایین است(البسیس،2007).
این فرایند تعاملی و متفکرانه، استخراج معنی از مواد نوشته شده را در پی دارد. خواننده با تمرکز، کلمه نوشته شده را معنی و تفسیر می کند و با حرکت دادن چشم خود در سراسر خطوط و تمرکز بر روی نقاط خاص در متن، مهمترین پیام متن را می گیرد. بنابراین خواننده در تعامل با معنی و مفهوم از طریق مفاهیم قبلی و تجاربش، تصویر ذهنی روشنی از آنچه خوانده است برای خود فراهم می کند(سعد،2006).
نیاز به سرعت در مطالعه
یکی از جنبه های مهم در آموزش خواندن، سرعت خواندن است چرا که فقط خوانندگان ماهر می توانند به سرعت و آسانی منظور متن را دریافت کنند زیرا آنها با کلمات درون متن آشنا هستند. آشنا شدن با کلمات درون متن باید به صورت یک فرایند خودکار و ناخودآگاه و بدون تلاش صورت پذیرد. خوانندگان باید در جهت معنی لغات با سرعت،دقت و با تسلط کامل به رمز گذاری پرداخته تا بتوانند سلیس و روان بخوانند(سعد،2006). همچنین به رابطه سرعت خواندن و درک مطلب نیز توجه ویژه ای شده است.از دید برخی محققان این رابطه به عنوان یک مهارت اساسی در نظر گرفته شده است. این دو ویژگی(سرعت خواندن و درک مطلب) برای ارزیابی مهارت خواندن در افراد ضروری و مهم است(ایساوی،2004).
مبانی سرعت مطالعه
سرعت در مطالعه قویا با چشم و مغز مرتبط است. چشم در انتخاب واژه ها، نمادها و تصاویر و مغز، برای تحقق بخشیدن به معنای آنها در نظر گرفته شده اند. به این ترتیب سرعت در مطالعه عمدتا تحت تاثیر آموزش مهارتی این دو ارگان است که به خواننده کمک می کنند تا از آنها به طور فعال در مطالعه استفاده کند. مفاهیم اساسی در بهبود سرعت مطالعه عبارتند از: 1.افزایش محدوده نظری(رون تری،1986)2.افزایش تعداد کلماتی که توسط چشم می تواند شناسایی شود (دادلی،1993)3.کاهش حرکات پس رونده چشم خواننده (آدلر،1995).
علاوه بر این ها عامل های مختلف دیگری نیز وجود دارند که می توانند تاثیرگذار باشند بر سرعت مطالعه، برخی از آنها عبارتند از: بی میلی روانیبرای خواندن، هدف از خواندن، ماهیت مواد مورد مطالعه، سلامت بینایی، هوش، تمایل برای خواندن، سابقه زبان شناسی، عادت های بد مطالعه، عدم مهارت های جذب کننده، ایده ها و پیامد های منفی، و روش های یادگیری سنتی(آلارفاجو الشمامری،2012).
مهارت های سرعت خواندن
مفهوم میزان سرعت در مطالعه، اشاره به تعداد کلمات خوانده شده در طول فرایند مطالعه در یک مدت زمان خاص دارد(الحجاج،2006). همچنین تعریف بلو(2001)از سرعت مطالعه بر سهولت و توانایی درک مطلب همراه است.
همچنین آمارنا(1998) نشان می دهد که سرعت مطالعه از تعدادی عوامل مانند: دست خط و نمادهای دیده شده در یک دقیقه توسط دانش آموز و درک واقعی از آنچه که در حال خواندن آن است، تاثیر می پذیرد.
استانداردهایی که باعث افزایش سرعت در مطالعه می شوند شامل: تعداد کلمات در هر دقیقه، سطح سرعت خواندن، نوع متن، و هدف از خواندن هستند.بر طبق یک مطالعه دامنه ای میانگین سرعت نرمال، به طور متوسط 180 تا 300 کلمه در دقیقه است(فضل الله،2004).
رابطه بین سرعت مطالعه و درک مطلب
درک مطلب خوانده شده، برون دادی است از اطلاعات گرفته شده از طریق دیداری، شنیداری،زبانی و منابع شناختی. بسیاری از محققان بر اهمیت درک مطالب خوانده شده در یادگیری خواندن تاکید دارند و آن را به عنوان جوهر و ذات (سعد،2006) و هدف فرایند مطالعه (گاجریا،جیتندرا،سودو ساکس،2007) مورد بررسی قرار می دهند.
سرعت به خودی خود یک ملاک برای برتری در مطالعه نیست، زیرا یک خواننده خوب کسی نیست که صفحات زیادی را در مدت زمان کوتاهی بخواند بلکه کسی است که درک خوبی از مواد خوانده شده داشته باشد(ایساوی،2004).
محققان بر وجود رابطه بین سرعت و درک مطلب موافق هستند، اما آنها نتایج متفاوتی را شناسایی کرده اند(فضل الله،2004). به عقیده برخی از محققان، کندی در مطالعه درک مطلب را کاهش می دهد. زیرا سرعت درک خیلی بیشتر از سرعت خواندن است و افزایش سرعت مطالعه ذهن را با تجزیه و تحلیل مواد خوانده شده مشغول نگه می دارد و به نوبه خود باعث افزایش فهم متن می شود (مرکز کسب و کار اروپا،2008).برخی دیگر عقیده دارند که لزوما آهسته خواندن، ضعیف نیست(یونس،آلناکاو مدکور،1981)و خواننده سریع نیز لزوما خوب نیست (باند،تینکر،و واسون،1984). یافته های پژوهش های دیگر رابطه مثبت بین سرعت مطالعه و درجه ای از درک مطلب را نشان می دهد. آمارنا(1998) نشان داد که رابطه بین سرعت و درک مطلب ناپایدار است و ممکن است با توجه به سن خواننده، ماهیت مواد مورد مطالعه، سبک استفاده متفاوت باشد.
فعال بودن
در هنگام مطالعه یادگیرنده باید فعال باشد به این معنا که علاوه بر مطالعه فعالیت های دیگر نیز انجام دهد تا بر میزان توجه و آگاهی او از مطالب مورد مطالعه افزوده شود. یادداشت برداری، حاشیه نویسی، طبقه بندی و سازمان دادن، برجسته و بارز ساختن نکات مهم مطالب مورد نظر، به زبان خود تکرار کردن مطالب و …از جمله فنونی هستند که انسان را در هنگام مطالعه فعال نگه می دارند.پژوهش نشان داده است که در مطالعه کتب درسی صرفا خواندن مطالب، شگرد مفید و موثری برای مطالعه نیست. در این روش، دانشجویان ممکن است علاقه خود را به مطلب از دست بدهند و نتوانند به آن توجه کنند. خیلی از افراد هستند که ناگهان متوجه می شوند مثلا در صفحه 45 کتاب هستند بی آنکه بدانند چه خوانده اند. انگار فقط صفحات را ورق زده اند.

اگر در هنگام مطالعه زیر برخی مطالب خط کشیده شود، حاصل کار مفیدتر از زمانی است که صرفا مطلب خوانده شود. وقتی زیر برخی از مطالب خط کشیده می شود حالتی فعال تر بوجود می آید. این سبب می شود که توجه به مطلب بیشتر شود و احتمال پردازش مطلب مطالعه شده، به صورتی که معنایی شخصی برای فرد داشته باشد را افزایش می دهد.
با این وجود، صرف خط کشیدن زیر مطالب نمی تواند به خودی خود موثر باشد. چه بسا در زیر همه سطرهای یک صفحه خط کشیده شده باشد و حاصل کار صفحه ای پر از خط در زیر جمله ها باشد نه یادگیری بیشتر. پژوهش نشان داده است که اگر در هر صفحه بیش از چهار یا پنج جمله با خط مشخص شده باشد، احتمال کاهش یادگیری وجود دارد آنچه مهم است اینکه در هنگام خط کشیدن زیر مطالب، فقط زیر اطلاعات مهم مثل نتیجه گیری های کلی، تعریف های کلیدی و جمله های اصلی خط کشیده شود.
پژوهش ها نشان می دهند که یادداشت برداری و خط کشیدن هر دو بهتر از خواندن تنها است و یادداشت برداری بهتر از خط کشیدن. در جریان یادداشت برداری چون هم توجه خواننده به مطالب جلب می شود و هم مطالب را به زبان خود برمی گرداند، احتمال اینکه مطالب جدید با مطالب قبلا آموخته شده پیوند داده شود زیاد است.اطلاع داشتن از ساختار و سازمان بندی مطالب و توانایی تنظیم مطالب در ساختارهای جدید در تقویت یادگیری و یادداری اهمیت بسیار دارند(رئیسی،1381).
روش یادگیری مشارکتی یا روش با هم مطالعه کردن
مطالعه مشارکتی عمدتا برای خواندن متن های مختلف مفید است، اما یادگیری مشارکتی برای انجام دادن انواع فعالیت ها و تکالیف تحصیلی، از یادگیری درس های مختلف گرفته تا انجام پروژه های تحقیقی، مورد استفاده قرار می گیرد. از جمله مدافعان این روش جانسون(1987) و اسلاوین(1990)هستند. این روش مخالف روش رقابت فردی است و در آن یادگیرندگان در گروه های کوچک با هم و به کمک هم به یادگیری می پردازند. بنا به گفته جانسون در روش یادگیری مشارکتی دانش آموزان با هم شنا می کنند و با هم غرق می شوند(سیف،1389).
چرا و چگونه مطالعه می کنیم
عادت به مطالعه بر پایه احتیاجات بشر نهاده شده و انگیزه های گوناگونی بر مطالعه در فرهنگ های مختلف در سراسر دنیا دیده می شود که از جمله عبارتند از:
– برای به جا آوردن آیین عبادت و یا به علت عادت
– برای انجام وظیفه
– یرای مطالعه و گذراندن وقت(وقت کشی)
– برای دانستن و فهم جریانات روزمره
– برای ارضای تمایلات آنی شخص
– برای ارضای احتیاجات روحی
– برای آگاهی از تقاضای واقعی روزانه
– برای ازدیاد علائق و مهارتهای حرفه ای
– برای جوابگویی به خواسته های اجتماعی و شخصی
– برای اصلاح خود و اضافه کردن بر معلومات از جمله پیشرفت در زمینه فرهنگی
– برای جوابگویی به خواسته ها و تقاضایی که برای تبعه خوب بودن لازم است.
– برای ارضاء خواسته های فکری(رالف سی،1369،ترجمه دکتر علی شکوئی،ص16).
در عصر جدید کهسرعت و کمیت از تقدم زیادی برخوردار است لذا در مطالعه نیز کیفیت جای خود را به کمیت می دهد. برای ایجاد توازنی که اهمیت کیفیت را در مطالعه حفظ کند، گریو راجرز مشخصات کمال و پختگی را در خواننده نشان می دهند و معتقدند که یک خواننده کامل مشخصات زیر را دارا می باشد.
1.انگیزه صحیح و واقعی برای مطالعه 2.علاقه به مطالعه 3.توانایی ترجمه کلمات به مطالب مفهوم، درک کامل مطالب عرضه شده، و آشنایی با خواسته ها و احساسات نویسنده 4.داشتن ظرفیت و توانایی استفاده از تمام مطالب ترجمه شده و خوانده شده 5.توانایی در تشخیص نقاط ضعف وقدرت مطالب خوانده شده 6.توانایی ارتباط عقاید تازه که از طریق مطالعه بدست آمده با تجربیات قبلی تا بدین طریق فهم کامل و روشنی از مطالب بدست آید. علاقه زیاد ایجاد شود، عقاید منطقی عرضه شود، نمونه های کاملی از فکر و رفتار بوجود آید و شخصیت ثابت و کاملی شکل گیرد(سیف،1389).
تاثیر گسترده مطالعه بر ابعاد گوناگون زندگی افراد
در جامعه مدرن امروز، خواندن یک مهارت حیاتی است. اما تقریبا 47 میلیون بزرگسال امریکایی با فقدان این مهارت روبرو هستند.مطالعه اندک هم برای فرد و هم برای جامعه نقش مخرب دارد. فقدان مطالعه منجر به ترک تحصیل، افت تحصیلی، افزایش نرخ بیکاری، عزت نفس پایین، بوجود آمدن مشکلات اجتماعی، و صرف میلیون ها دلار برای حل مشکلات ناشی از بی سوادی می شود(توماس جاستر و همکاران،2004). شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه مطالعه برای لذت بردن نه تنها موجب پیشرفت در مهارت های خواندن می شود بلکه در حوزه های زیر نیز تاثیرگذار است(کانینگهام و استنویچ،1998):
– دانش عمومی
– درک بهتر سایر فرهنگ ها
– مشارکت اجتماعی
– بینش بیشتر نسبت به ماهیت بشر و تسهیل در تصمیم گیری
تحقیقات همبستگی نیز نشان می دهند که مطالعه برای لذت بردن رابطه مثبتی با عوامل زیر دارد:
– پیشرفت در مهارت های مطالعه و توانایی در خواندن(2000،OECD)
– درک بهتر متن و گرامر، حتی پس از کنترل آماری متغیرهایی مثل سلامت جسمانی و ثروت(کاکسو گاتری،2001)
– گسترش گنجینه لغات، حتی بعد از کنترل آماری توانایی هایی مثل IQ و مهارت های رمزگشایی متن( آنجلوسو مک کریف،2002)
– بهبود نگرش های مثبت مطالعه، که با پیشرفت در خواندن ارتباط دارند( گاتری و آلورمان،1999)
– بالا بردن اعتماد به نفس به عنوان یک خواننده خوب
– افزایش لذت بردن از مطالعه در آینده(آرنوتسیو ون لوین،1998)
برخی از مطالعات دیگر نیز نشان می دهند که مطالعه با احساس انزوا در بزرگسالان مبارزه می کند(راسوستاکو هرث،1995،به نقل از کونسانتیتو،لی،چی و کراشن،1997).
به طور کلی زمانی که بزرگسالان فعالیت مطالعه را به طور مداوم انجام می دهند ارزش مطالعه را تجربه می کنند، برای آن هدفی در نظر می گیرند، و در صورتی که حمایت اجتماعی وجود داشته باشد عادت مطالعه در آنها شکل می گیرد(ساناکر،2002).
لذت مطالعه
کراشن(2004) فرضیه لذت از مطالعه کردن را به این صورت بیان کرده است: مطالبی در رشد زبان وادبیات مفید هستند که توسط یادگیرنده و آموزگار لذت بخش ارزیابی شوند.این مطلب به این معنا نیست که هر آنچه دانش آموزان را شاد کند لزوما سودمند است. از نظر کراشن این مطلب، که اگر از عملی احساس خوبی را تجربه کنیم پس آن عمل برایمان مفید است، در دهه1960 درست بود، اما امروزه این مطلب صحیح نیست و باید آن را به شیوه ای محافظه کارانه اصلاح کرد. اگر فعالیتی برای تحول زبان و ادبیات مفید باشد پس فعالیت لذت بخشی است. او به بیان مثال هایی برای حمایت از فرضیه اش پرداخت. این مثالها به حوزه مطالعه مربوط می شوند. او معتقد است که مطالعه هم لذت بخش است و هم مفید. مطالعه بدون اجبار به اندازه ای لذت بخش است که اغلب مطالعه کنندگان گزارش کردند که به آن معتاد شده اند. رابینسونو گودبی(1999) پس از انجام تحقیقاتی در سال های 1965و 1985 لذت مطالعه را مورد تائید قرار دادند. بزرگسالان امریکایی فعالیت مطالعه را لذت بخش ارزیابی کردند.در بررسی سال 1985، که بر روی 2500 بزرگسال صورت گرفت، آنان به مطالعه کتاب و مجله در رتبه بندی 10 درجه ای امتیاز 8.3 را دادند، در حالیکه به سرگرمی ها امتیاز 7.5، و به مکالمات 7.2 را دادند. در بررسی که توسط نل(1988) صورت گرفت از مطالعه کنندگان خواسته شد تا کتابی را طبق انتخاب خود مطالعه کنند. سپس ضربان قلب، فعالیت عضلانی،پتانسیل پوست و نرخ تنفس آنها اندازه گیری شد. و پس از اندازه گیری سطح برانگیختگی این افراد در حین مطالعه با انجام سایر فعالیت ها مقایسه شد(مثل آرامش با چشمان بسته، گوش دادن به موسیقی ملایم، انجام محاسبه ذهنی و انجام فعالیت های دیداری). نل دریافت که برانگختگی در حین فعالیت مطالعه، در مقایسه با حالت آرامش با چشمان بسته، افزایش می یابد اما تا حد قابل ملاحظه ای پس از زمان مطالعه کاهش می یابد تا حدی که در برخی از مقیاس ها به حدی پایین تر از حد پایه(یعنی آرامش با چشمان بسته)می‌رسد. قابلیت مطالعه در آرام کردن افراد می تواند مطالعه متداول پیش از خواب را تبیین کند. این نوع مطالعه برانگیزاننده نیست، اما ما را آرام می کند. نتایج بدست آمده توسط نل با این فرضیه ها همخوانی دارد.

 

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   رضایتمندی شغلی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

علاقه و مطالعه
علاقه یکی از عوامل موثر بر میزان مطالعه است. مطالب و مواد خواندنی که مورد علاقه نباشند، انگیزه ای برای مطالعه بوجود نخواهند آورد و در نتیجه نه تنها مطلب دیرتر یاد گرفته می شود، بلکه زودتر هم فراموش می شود. علاقه به هر موضوع، با مقدار اطلاعاتی که درباره آن داریم نسبت مستقیم دارد. یعنی هرچه بیشتر درباره مطلبی اطلاعات کسب شود، علاقه به مطالعه آن بیشتر می شود. مطالعات

دیدگاهتان را بنویسید