منبع مقاله درمورد گراندد تئوری، تحلیل داده، سوگیری، درون داده

دانلود پایان نامه

گرفتن محقق توسط داده‌ها شد. در حین تحقق این امر، یکی از موضوعات مهم برای محقق این بود که ضمن بی طرفی، به تفسیرهای صحیح در مورد پدیده‌ی مورد بررسی دست بزند. علاوه بر رعایت اصل بی‌طرفی، موضوع مهم دیگری که همواره مورد توجه محقق قرار داشت این بود که تا حد امکان نسبت به معانی و نکات ظریف موجود در داده‌ها و رابطه‌ی بین مقوله‌های نظری حساس باشد (اشتراوس و کوربین ۱۹۹۸). ترکیب حساسیت نظری و اصل بی طرفی نسبت به داده‌ها این امکان را فراهم کرد تا محقق بتواند بین نیاز خود به تحلیل مناسب و توسعه نظریه تعادل برقرار کند. (برگرفته از فوکردی، رحیم. ۱۳۹۰)
۳-۱۳-۱۱-۱- بی‌طرفی
در گراندد تئوری، بی‌طرفی محقق را به سمت شنیدن گفته‌های مصاحبه‌شوندگان، مشاهده رفتار مصاحبه‌شوندگان و بیان کلمات و رفتارهای مصاحبه‌شوندگان در صحیح‌ترین شکل ممکن سوق می‌دهد. بی‌طرفی محقق، مستلزم آگاهی وی از اثراتی است که ارزش‌های فردی، فرهنگ، آموزش و تجربیات حرفه‌ای وی بر نحوه فهم پدیده توسط او می‌گذارد (اشتراوس و کوربین ۱۹۹۸). اشتراوس و کوربین (۱۹۹۸) پنج تکنیک را برای افزایش آگاهی و کنترل محقق در قبال سوگیری‌های احتمالی در حین تحلیل داده‌ها پیشنهاد می‌کنند. این تکنیک‌ها عبارت‌اند از: (۱) پیروی از رویکرد تفکر مقایسه‌ای، (۲) کسب دیدگاه‌های متعدد نسبت به یک واقعه، (۳) بازگشت دوره‌ای به عقب و طرح دوباره‌ی سؤالات. (۴) اتخاذ تفکر شکاکانه، و (۵) پیروی از رویه‌های مترتب بر روش تحقیق. (برگرفته از فوکردی، رحیم. ۱۳۹۰)
۳-۱۳-۱۱-۲- پیروی از رویکرد تفکر مقایسه‌ای
اتخاذ رویکرد تفکر مقایسه‌ای نسبت به وقایع موجود در داده‌ها تکنیکی است که اهمیت بالایی در پیشبرد گراندد تئوری دارد. مقایسه مستمر با تحریک کردن فرایندهای فکری محقق امکان شناسایی مشخصه‌ها و یا ابعاد منحصربه‌فرد موجود در داده‌ها را فراهم می‌سازد. با این حال، مقایسه‌ی وقایع موجود در داده‌ها نمی‌تواند از سوگیری محقق در حین تفسیر داده‌ها جلوگیری کند. بنابراین، محقق ممکن است با مراجعه به تجربیات حرفه‌ای یا مرور گسترده پیشینه‌ی تحقیق مثال‌هایی از پدیده را بیابد که به عنوان مبنایی برای مقایسه‌ی پدیده‌ی تحت بررسی مورد استفاده قرار گیرند (اشتراوس و کوربین ۱۹۹۸). انجام مقایسه‌ها این امکان را به محقق می‌دهد تا در مورد مشخصه‌ها و ابعاد ناشناخته‌ی پدیده‌ی مورد بررسی فکر کند و در حین تحلیل داده‌ها به دیدگاه‌هایی جدید دست یابد (اشتراوس و کوربین ۱۹۹۸).۱۷۸ در این مطالعه، محقق فعالانه به مقایسه وقایعی پرداخت که درون داده‌ها وجود داشت. ضمن آنکه مرور گسترده پیشینه‌ی تحقیق و بررسی تجربیات حرفه‌ای وی زمینه را برای انجام مقایسه‌های بیش‌تر هموار کرد.
۳-۱۳-۱۱-۳- کسب دیدگاه‌های متعدد نسبت به یک واقعه
توصیف وقایع تنها از یک دیدگاه اغلب به بی‌طرفی محقق آسیب می‌زند. دیدگاه واحد می‌تواند از ادراکات یک فرد، یک سازمان یا حتی یک صنعت ناشی شود. ضرورتاً کنترل سوگیری هنگامی که داده‌ها تنها از یک منبع یا یک دیدگاه حاصل می‌شوند، دشوار است. محققین می‌توانند با کسب دیدگاه‌های متعدد نسبت به یک موضوع تا حد امکان این مشکل را تحت کنترل درآورند. روی‌آوری به دیدگاه‌های متعدد باعث می‌شود تا محقق به تعیین دیدگاه افراد شرکت‌ها، و صنایع در خصوص پدیده‌ی مورد بررسی بپردازد (اشتراوس و کوربین ۱۹۹۸، برگرفته از فوکردی، رحیم. ۱۳۹۰).
۳-۱۳-۱۱-۴- بازگشت دوره‌ای به عقب و طرح دوباره‌ی پرسش‌ها
طبق نظر اشتراوس و کوربین (۱۹۹۸)، محققین باید بسته به تجربیات و توانائی‌های شناختی خود به کسب بینش در موردچیزی که در پدیده منعکس‌شده و در داده‌ها واقعاً در حال وقوع است. مبادرت ورزند. بدین منظور لازم است تا محققین به صورت دوره‌ای به عقب بازگردند و از خود این دو پرسش کلیدی را بپرسند: “چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟ “، ” آیا آنچه فکر می‌کنم با واقعیت داده‌ها منطبق است؟ “۱۷۹ در این مطالعه، محقق به‌منظور شکل‌گیری فضائی مناسب برای تفکر در مورد پدیده‌ی مورد بررسی و طراحی سؤالات مورد استفاده در نمونه‌گیری نظری، به صورت دوره‌ای سؤالات مذکور را طرح کرد. بازگشت به عقب و طرح دوباره‌ی سؤالات به‌ویژه در مواقعی که چندین پاسخ‌دهنده موضوع ظاهراً یکسانی را مطرح می‌کردند، بسیار سودمند بود.
۳-۱۳-۱۱-۵- اتخاذ تفکر شکاکانه
اتخاذ تفکر شکاکانه به بی‌طرف باقی ماندن کوشش‌های محقق در حین تحقیق کمک می‌کند. فلسفه‌ی شک‌گرایی از محقق می‌خواهد تا به تبیین‌های نظری، مقوله‌ها، فرضیات، و سؤالاتی که از داده‌ها، پشینه‌ی تحقیق، یا تجربیات فردی نشأت می‌گیرند.، موقتی نگاه کند. برچسب موقتی بودن تنها زمانی از روی تجربیات، مقوله‌ها، و … برداشته می‌شود که در برابر داده‌های واقعی حاصل از مصاحبه‌ها و مشاهده‌های آتی اعتبارسنجی شوند. (فوکردی، رحیم. ۱۳۹۰)
۳-۱۳-۱۱-۶- پیروی از رویه‌های تحقیق
به منظور کاهش سوگیری و افزایش سطح دقت تحقیق، در این مطالعه از رویه‌های پیشنهادی اشتراوس و کوربین (۱۹۹۸) برای پیشبرد تحقیق استفاده شد. طبق گفته اشتراوس و کوربین (۱۹۹۸)، ” اگرچه ممکن است محققین از میان تکنیک‌های پیشنهادی ما تنها برخی را انتخاب کنند، رویه‌های انجام مقایسات، پرسیدن سؤالات، و نمونه‌گیری براساس مفاهیم نظری استخراج‌شده از داده‌ها جزء الزامات روش‌شناسی گراندد تئوری به حساب می‌آیند.”۱۸۰
۳-۱۳-۱۱-۷- حساسیت نظری
حساسیت نظری به معنی داشتن، و مهارت کافی در معنی‌دار کردن داده‌ها، استعداد درک، و قدرت تفکیک عناصر مربوط و نامربوط از وقایع و مثال‌هایی است که درون داده‌ها رخ داده‌اند. حساسیت نظری از دانش و تجربه‌ی محقق نشأت می‌گیرد. حساسیت نظری در حین کار کردن محقق با داده‌ها، انجام مقایسات، و جمع‌آوری داده‌های جدید حاصل می‌شود. غرق شدن محقق در فرآیند جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها باعث می‌شود تا ذهن وی نکات و معانی مناسب را از درون داده‌ها بیرون آورد (اشتراوس و کوربین ۱۹۹۸). حساسیت نظری به دنبال تحقق هدف‌های زیر است (اشتراوس و کوربین ۱۹۹۸)۱۸۱:
آزاد کردن تفکرات محقق از محدوده پیشینه‌ی تحقیق و تجربیات شخصی.
کمک به محقق برای اجتناب از شیوه‌های استاندارد تفکر در مورد پدیده‌ها.
برانگیختن تفکر استقرائی در محقق.
کمک برای تمرکز بر چیزهایی که جلوی چشم محقق قرار دارند و اجتناب از بدیهی قلمداد کردن آن‌ها.
کمک به روشن شدن مفروضات و اغراقاتی که توسط مصاحبه‌شوندگان در داده‌ها رسوخ کرده است.
کمک به محقق برای شنیدن بهتر آنچه شرکت‌کنندگان در تحقیق می‌گویند و درک بهتر معانی آن‌ها.
کمک به محقق برای سرباززدن از مشکلات پیش روی بررسی داده‌ها.
وادار کردن محقق به طرح پرسش‌های مختلف و در عین حال، دریافت پاسخ‌هایی موقتی.
کمک به پیدا کردن برچسب‌هایی مناسب، هرچند این برچسب موقتی باشند.
کمک به شناسایی و روشن کردن معانی ممکن برای مفاهیم
کشف ویژگی‌ها و ابعاد در داده‌ها
مطالعه گسترده‌ی پیشینه‌ی تحقیق و تجربیات حرفه‌ای محقق دو نمونه از منابع شکل‌گیری یا ارتقاء حساسیت نظری به‌حساب می‌آیند. دانش به‌دست‌آمده از این دو منبع، اگر با رعایت اصل بی‌طرفی همراه باشد. محقق را در فهم مناسب پدیده‌ی مورد بررسی یاری می‌کند. (فوکردی، رحیم. ۱۳۹۰) در این پژوهش محقق کوشید تا در مواقعی که مقوله‌ها نیازمند توسعه یا وضوحی بیشتر بودند، با مطالعه هرچه بیشتر پژوهش‌های پیشین امکان مقایسه بین مفاهیم و مقوله‌ها را فراهم سازد. در این خصوص، مطالعه‌ی پژوهش‌های انجام شده در حوزه‌ی مدیریت دانش زنجیره خدمات و دولت الکترونیکی در شکل‌دهی روابط بین مقوله‌ها و پدیده‌ی (مقوله‌ی) اصلی مفید واقع شد. علاوه بر این تجربیات حرفه‌ای محقق در حوزه تجارت الکترونیکی، به‌ویژه سوابق حرفه‌ای شش ماهه وی در سازمان ثبت‌احوال کمک شایانی به شکل‌گیری و یا افزایش حساسیت نظری در وی کرد.
۳-۱۳-۱۲- نمونه‌گیری نظری
به پیروی از رویه‌های مترتب گراندد تئوری، طرح نمونه‌گیری این مطالعه در حین فرایند تحقیق شکل گرفت. از آنجا که هدف از مطالعه‌ی حاضر ارائه یک مدل است، روش‌شناسی تحقیق تکنیکی را برای نمونه‌گیری پیشنهاد می‌کند که به تمرکز کوشش‌های محقق بر محدوده‌ی تحقیق که همانا بسط و اعتبار یافتن مدل در حال شکل‌گیری است، کمک کند. به اعتقاد اشتراوس و کوربین (۱۹۹۸)، گراندد تئوری از نمونه‌گیری نظری ” برای حداکثر کردن فرصت‌های مقایسه‌ی رویدادها، وقایع، یا اتفاقات استفاده می‌کند تا از این طریق به تعیین نحوه‌ی تغییر یک مقوله بر اساس ویژگی‌ها و ابعاد آن دست یابد”. نمونه‌گیری نظری تجمعی است. بدین معنی که هر اتفاق نمونه‌گیری شده از داده‌های جمع‌آوری‌شده‌ی پیشین نشأت می‌گیرد و به همان داده‌ها اضافه می‌شود. بر این اساس، در گراندد تئوری محقق هم می‌تواند از داده‌های جمع‌آوری‌شده پیشین نمونه بگیرد و هم از داده‌هایی که قرار است جمع‌آوری شوند. در مراحل اولیه‌ی تحقیق، بسیار محتمل است که به خاطر فقدان حساسیت نظری، محقق به اهمیت یا معنی برخی از اتفاقات و رویدادها پی نبرد و یا به آن‌ها بهای کمی دهد. بعدها و زمانی که محقق بینشی جدید نسبت به پدیده‌ی مورد مطالعه کسب کرد معقول است که به منابع سابق مراجعه کند و آن‌ها را در سایه شناخت بیش‌تری که پیدا کرده است از نو تحلیل (کدگذاری) کند. (برگرفته از فوکردی، رحیم. ۱۳۹۰)
نمونه‌گیری نظری بر نماینده بودن مفاهیم و نحوه تغییر ابعادی آن‌ها تأکید دارد. نماینده بودن مفاهیم در گراندد تئوری بدین معنی است که محقق نه از افراد که از مفاهیم، ایده‌ها و تجربیات نمونه می‌گیرد. در واقع، علاقه ما به گردآوری اطلاعات از افراد بیش‌تر به خاطر آگاهی از کنش‌ها و واکنش‌هایی است که آن‌ها در ارتباط با یکدیگر انجام می‌دهند یا نمی‌دهند و یا به خاطر دانستن طیف شرایطی است که باعث بروز کنش و واکنش و تنوع آن‌ها می‌شود، یا به خاطر آگاهی از نحوه تغییر یا عدم تغییر شرایط و شناخت اثرات ناشی از آن است، و یا به دلیل شناخت پیامدهای مترتب بر کنش‌ها و واکنش‌هایی است که موفق به انجام آن شده‌اند یا راهبردهایی است که به انجام آن مبادرت نورزیده‌اند (اشتراوس و کوربین ۱۹۹۸).۱۸۲ استفاده از نمونه‌گیری نظری در مراحل مختلف جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها (کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی) متفاوت است. تکنیک‌های نمونه‌گیری در این سه مرحله کدگذاری به ترتیب عبارت‌اند از: (۱) نمونه‌گیری باز، (۲) نمونه‌گیری ارتباطی و تنوعی، و (۳) نمونه‌گیری تمییز دهنده.۱۸۳
در نمونه‌گیری باز، از آنجا که در مرحله‌ای از تحقیق قرار داریم که هنوز مفهوم شکل نگرفته، لازم است تا به کشف هرچه بیشتر مقوله‌های بالقوه و ابعاد و خصوصیات آن‌ها بپردازیم. بر این اساس، محقق می‌بایست در مواجهه با

پاسخی بگذارید