مهارت فنی و شبیه‌سازی

دانلود پایان نامه

پیشینه‌سازی توان سازه‌ای
پیشینه‌سازی حجم فضای محصور
ایجاد بالاترین نسبت استحکام به وزن سازه
استفاده از تنش و کرنش به عنوان مبنای کارایی سازه‌ای
ایجاد محیط کار از لحاظ انرژی به خوبی عایق شده و راحت بدون نیاز به استفاده از انرژی خارجی.
ایجاد فرم‌هایی برای بهبود سیر کولاسیون هوا
استفاده از مصالح موجود در محل برای ساخت
استفاده از فرم‌های منحنی شکل برای پراکنده سازی نیروهای وارده چندوجهی
افزایش کارآیی آنرودینامیکی توسط فرم‌های سازه
عدم تولید مواد سمی و مضر برای محیط
طراحی سازه‌هایی که به تنهایی توسط یک ارگانیزم قابل ساخت باشند.
انواع سازه‌های ساخته شده توسط موجودات زنده هدیه‌ای ارزشمند برای مطالعات انسان به شمار می‌روند.
سازه‌های طبیعی نمونه‌هایی از میلیون‌ها سال پیشرفت تکاملی آزمون و خطا تداوم روشهای موفق و جایگزینی سیستم‌های ناکارآمد هستند که همه نشانه‌ای از نبوغ و خلاقیت برجسته معماری طبیعت به شمار می‌روند.
تدبیر استفاده از مواد سیستم‌های اساسی سازه‌ای و استعداد فوق‌العاده در پاسخگویی به هر گونه نیروی جوی و محیطی ساختارهای طبیعی را به بهترین مثال‌های برترین نوع نظم تبدیل کرده‌اند.
آنچه هنوز ناشناخته باقی مانده است به پاسخ به این سوال است که چگونه ارگانیسم‌های زنده همچون موریانه‌ها، زنبورها، لاورها، سمورهای آبی و هزاران گونه دیگر از چنین دانش درونی در نحوه ساخت سازه‌هایی با چنین قدرت تخیل دقت و مهارت فنی برخوردارند.
امری که بیش از همه در اینجا اهمیت دارد درک قدرت طراحی طبیعت برای استفاده عملی از آن در معماری انسان است.
1-14- الگوواره‌های معماری و طبیعت
در طول تاریخ تلاش‌های بسیاری برای استفاده از طبیعت در معماری انجام شده است و از جهات گوناگونی انسانی سعی در تقلید و استفاده از آگاهی عمیق طبیعت در کارهای خود را داشته است.
در میان تمام این تلاشها یکی از مهمترین روشها رویکردهای شبیه‌سازی و همانندسازی به محیط است.برای موجودات زنده روند شبیه‌سازی بر پایه تطبیق کارکردی و همانندسازی بر پایه تطبیق ساختاری در معماری بازتاب داشته‌اند و روندهای گونه‌شناسی رشد ساختارهای مصنوعی و در مقیاسی بزرگتر در زایش و رشد بافت‌های شهری دیده می‌شوند.
به نظر می‌رسد در جستجو برای یافتن حلقه گم شده بین طبیعت و معماری مطالعه روندهای شبیه‌سازی و همانندسازی در طبیعت و معماری امری ضروری باشد.
بدن انسان
شکل بدن انسان منحصر به فرد بودن آن و هویت تشکیل یافته آن از بخش‌های متمایز به انسان اولین قانون ترکیب را آموخته است.وحدت در عین گوناگونی استفاده از بدن انسان در طراحی چه آگاهانه باشد یا نه بخشی اساسی از تمام تمدن‌های معماری بدون توجه به دوره و زمان آنها را تشکیل می‌دهد.
استخوان‌بندی
ایده اسکلت به عنوان سازه باربر بدن حتی در ابتدایی‌ترین کلیه‌های ساخت بشر مشاهده می‌‌شود که با استفاده از شاخه‌های درختان ساخته و سپس با پوششی از پوست حیوانات و بوته‌های کوچک پوشانیده می‌شدند.