موانع بانكداري الكترونيك:/پایان نامه بانکداری الکترونیک

موانع گسترش بانكداري الكترونيك در جامعه ايران

از  آنجایی که بانکداری الکترونیکی پدیده نوینی در صنعت بانکداری ایران به شمار می رود، بانک ها برای پیاده سازی آن با موانع و مشکلات متعددی روبرو بوده اند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • مشکلات مربوط به زیر ساخت های اساسی (برق، مخابرات، ماهواره، بیمه)
 • کمبود نیروی انسانی متخصص و کارا در زمینه بانکداری
 • نقصان مقررات حقوقی و قانونی برای گسترش بانکداری الکترونیکی
 • مشکلات اقتصادی (توسعه اقتصادی، سطح نازل درآمد سرانه، نرخ بیکاری، سیاست های پولی و ارزی، محدودیت رایانه های شخصی موجود در کشور، هزینه خطوط تلفن، هزینه استفاده از اینترنت و جز اینها)
 • مقاومت در برابر تغییر و تحول
 • مشکلات مربوطبه ساختار سازمانی و نظام مدیریتی حاکم بر بانک ها
 • سنتی بودن سیستم های اطلاعاتی و ارتباطی سازمان ها و موسسات دولتی و خصوصی
 • غیررقابتی بودن بانک ها
 • موانع امنیتی
 • گران بودن تجهیزات و سخت افزارهای مورد نیاز
 • اثرات ناشی از تحریم های اقتصادی(گودرزی و زبیدی، 1387، 119).

به طور کلی زیرساختها، فرهنگ و نیز آموزش و تبلیغات، از مهمترین موارد قابل بررسی در این موضوع می باشد که در ذیل به آنها پرداخته می شود.

2-7-1) زیر ساختها

کافی نبودن زیرساختهای متناسب با پدیده بانکداری الکترونیک باعث عدم اشاعه، تقویت و ترویج، همچنین عدم اعتماد مردم به آن شده است. در کنار آن استفاده از امکانات ابتدایی و به تبع آن ایجاد مشکلات در مسیر این خدمات کا را پیچیده تر کرده است. نمونه هاي عيني آن استفاده از سيستم ماهواره اي و مخابراتي ضعيف، دستگاههاي ATM، سيستم هاي رايانه اي و سرورهاي قديمي مي باشد.

به واسطه ضعف در اين قسمتها، هر روزه چندين بار شاهد قطع و وصل ارتباط بين سيستمها بوده و هستيم . اين قطعي هاي مكرر، استفاده كنندگان از خدمات ابتدايي الكترونيك را سر در گم و به شدت بي اعتماد كرده است . همچنين وجود مشكلاتي مانند تعداد كم دستگاههاي خودپرداز، نداشتن پول يا خرابي هاي مكرر آنها، عدم ارتباط صحيح و سريع بين اين دستگاهها با كارت بانكهايِ ديگر نيز مزيت بر علت شده است.

در نتيجه فردي كه با انگيزه، علاقه و يا اجبار به سراغ يكي از اين خدمات مي آيد وقتي در موقع نيازش به مبالغ جزئي با مشكلات مختلفي رو به رو مي شود، نه تنها انگيزه و علاقه فرد از بين مي رود، بلكه اطمينان او نسبت به اين سيستم سلب ميگردد كه در نتيجه ترجيح مي دهد كه به جاي كارت از پول نقد و در داد و ستدهاي روزانه به جاي حسابهاي الكترونيكي از حسابهاي سنتي استفاده كند.

همچنين در مورد داد و ستدها و معاملات الكترونيكي كه از طريق د ستگاههايِ P.O.S انجام مي پذيرد نيز مشكلاتي شبيه دستگاههاي ATM وجود دارد ؛ ضمن آنكه در اوضاع فعلي بدليل مجهز نبودن همه فروشگاهها و مراكز خريد به اين دستگاهها خريدار نمي تواند تنها به داشتن كارت بانكي اكتفا نموده و هميشه بايستي پول نقد به همراه داشته باشد و اين بدان معني است كه در حقيقت كارت بانكي و مبادله الكترونيكي از طريق دستگاه P.O.S جانشين روش سنتي نشده و فقط به عنوان يك امر تشريفاتي يا وسيله اي در كنار پول نقد ايفاي نقش مي كند . از طرف ديگر كسر كارمزد در هنگام داد و ستدها از طرف بانك از حساب فروشگاههاي پذيرنده دستگاه P.O.S باعث شده است كه آن فروشگاه نسبت به قبول كارت بانكي بي رغبت شود و پول نقد را مطالبه نمايد و يا اينكه اين كسر كارمزد را به خريدار تحميل نمايد كه در اين صورت خريدار حاضر به استفاده از كارت بانكي نيست و در هر دو صورت بيانگر ضعف در گسترش فرهنگ و نيز عدم كاربرد صحيح آن در بين مردم و در مراودات روزمره آنها مي باشد(حمزه ،1386). به طور قطع، ایجاد زیرساختهای فنی ، مخابراتی و حقوقی، شرط لازم موفقیت بانکداری الکترونیکی محسوب می شود؛ ولی شرط کافی نیست. به عبارت دیگر، هدف از اجرای بانکداری الکترونیکی، افزایش رفاه مشتریان و به دنبال آن، افزایش سود ناشی از بهره وری و همچنین کارایی است. حال اگر تحولات فناوری اطلاعات و ارتباطات، متناسب با سطح دانش و آگاهی مشتریان نباشد به طور قطع، به کارگیری فناوری در بانکداری با شکست روبه رو خواهد شد . از این رو، دولت همزمان با ایجاد بسترهای فنی، مخابراتی و حقوقی، باید از طریق ارتقای سطح دانش و آگاهی، مردم را نسبت به استقبال و به کارگیری خدمات نوین بانکداری ترغیب نماید(اسدزاده و کیانی، 1391، 85).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد  مالی  بانک مسکن