موسسات مالی و اعتباری و بهبود مستمر فرآیند

دانلود پایان نامه

-در سازمان از تکنیک های داده کاوی برای بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردد.به طور مثال به بخش بندی مشتریان بر اساس معیار هایی مانند خوش حسابی اقدام نمود.و با ورود یک مشتری جدید به سیستم توان تشخیص اینکه این مشتری خوش حساب است، با استفاده از قوانین بدست آمده از روش های داده کاوی وجود خواهد داشت.
-بین افراد تبادل گزارشات صورت گیرد.
-استفاده از روش های تحلیلی مانند تجزیه و تحلیل روند.
با توجه به بعد کیفیت محتوای اطلاعات پیشنهاد می گردد:
-عناصر غیر ضروری در اطلاعات موجود حذف گردند.
-اطلاعات این بانک به سرعت پردازش شده و بدون تاخیر در اختیار استفاده کنندگان آن قرار گیرد.
-دسترسی مشترک به اطلاعات برای استفاده کنند گان مهیا گردد.
-اطلاعات موجود تلخیص گردند.
-به دقیق بودن و بروز بودن اطلاعات توجه گردد
-اطلاعات به زبانی باشد که برای گروه هدف قابل درک باشد.
-در تهیه اطلاعات توجه به نیازها و عادات استفاده کنندگان از اطلاعات در نظر گرفته شود
با توجه بعد به کارگیری اطلاعات در فرآیند کسب و کار پیشنهاد می گردد :
-در تهیه اطلاعات موجود، سازمان طوری عمل کند که به سرعت بتواند به رویدادهای کسب و کار واکنش نشان داده و برنامه های تجاری آینده نگارانه ای را به اجرا درآورد.
-نوآوری در فرآیندهای داخلی کسب و کار و نیز نوآوری در ارایه خدمات به مشتریان تشویق گردند.
-داده ها برای ارزیابی فرآیند های کسب و کار ( تجاری ) بر اساس استاندارد ها و در راستای برنامه های بهبود مستمر فرآیند و پروﮊه های تغییر فرآیند کسب و کار فراهم گردند.
با توجه به بعد فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی پیشنهاد می گردد:
– فرآیند بررسی اطلاعات به طور کامل صورت صرف نظر از نوع تصمیمی که قرار است گرفته شود، طی گردد.به زبان دیگر تصمیم ها در بانک در اطلاعات محور باشد.
-فرآیند تصمیم گیری در این بانک برای سهامداران آن روشن و مشخص گردد.
5-5) محدودیت های تحقیق:
جهت سنجش عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استان گیلان، عملکرد 3 سال اخیر مورد نقد و بررسی قرار گرفته شده است.
جهت سنجش عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استان گیلان، در بخش عملکرد مالی، به جای شاخص ROA از شاخص های دیگری استفاده شد زیرا بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استان گیلان از پاسخ دهی شفاف به آن امتناع می ورزند.به همین دلیل معمولاً پژوهشگران بالاجبار تنها جوامعی که کارکردهای مالی مشخص دارند( شرکت های بورس اوراق بهادار) را مورد آزمون قرار می‎دهند.
بانک ها ی استان گیلان که تحت نظر بانک مرکزی ایران قرار دارند از نظر نوع سهام به سه دسته کلی تقسیم می شوند: بانک ها ی دولتی – بانک های نیمه دولتی و بانک های خصوصی.عملکرد این سه دسته بانک های استان گیلان – که به عنوان حسگری برای محک زدن سیستم بانک ها و موسسات کل کشور در نظر گرفته شده اند – با یکدیگر تفاوت قابل ملاحظه ای دارند.بانک های دولتی ملزم به اجرای احکامی هستند که از طرف بانک مرکزی ابلاغ می شوند زیرا دولت جهت ساماندهی اوضاع اقتصادی، وام های تکلیفی و تسهیلات زیادی را از طریق بانک های دولتی به اقشار مختلف مخصوصا کم درآمد واگذار می کند و این درحالی است که بازپرداخت آن ها از ریسک بالایی برخوردار می باشد.بنابراین سنجش عملکرد بازرگانی این نوع بانک ها نمی تواند قابل مقایسه با انواع دیگر باشد چرا که بانک های دولتی نمی توانند تنها در جهت بهبود عملکرد بازرگانی خود گام بردارند در عوض بانک های خصوصی بدون در نظر گرفتن توانایی اقتصادی تنها در جهت بهبود عملکرد و منافع اقتصادی خود گام بر میدارند.بانک های نیمه دولتی نیز در بین این دو دسته قرار دارند.
از آنجایی که بانک ها و موسسات مالی و اعتباری حاضر به ارائه عملکرد مالی نمی شوند ,به جای سنجش کمی عملکرد مالی به صورت کیفی عمل شده است و سوالات پرسشنامه با نظر اساتید به صورت کیفی طراحی شده اند.
به جز متغیر های تاثیر گذار بر عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری که در تحقیق حاضر بررسی شده، عوامل دیگری نیز وجود دارند که در تحقیق حاضر بررسی نشده اند.
تحقیق حاضر در یک مقطع خاص انجام شده است و ازآنجا که سرعت گسترش تکنولوژی بالاست تعمیم نتایج تحقیق حاضر برا یک دوره بلند مدت امکان پذیر نیست.