موسسات مالی و اعتباری و سازمان بین المللی کار

دانلود پایان نامه

نمودار 2-19 حاشیه سود
این شاخص به تفاضل متوسط میزان سود (بابت وام وتسهیلات اعطایی) وپرداختی ( بابت سپرده‌ها) اطلاق می‌شود. منفی بودن این شاخص به معنای زیان‌ده بودن عملیات بانکی است.
(کل سپرده‌ها/ سودپرداختی به سپرده‌ها)-(کل تسهیلات/ درآمد ناشی از تسهیلات) = حاشیه سود دریافتی
بخش 2 : ادبیات موضوع کارایی
بعد از بیان کلیاتی راجع به طرح تحقیق و صنعت بانکداری لازم است که مباحث نظری کارآیی را بیان نماییم و به ادبیات موضوع بپردازیم.
انسان از دیر باز در اندیشه استفاده مفید و کارا از توانایی‌ها، امکانات و منابع در دسترس خود بوده است. محدودیت منابع در دسترس، افزایش جمعیت و رشد نیازها و خواسته‌های بشر باعث شده که دست اندرکاران عرصه مدیریت سازمان‌ها افزایش کارایی و بهره‌وری را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.
تداوم و بقای بنگاه‌ها یا سازمان‌ها در هر نظام اقتصادی وابسته به این است که این بنگاه‌ها یا سازمان‌ها تا چه حد بتوانند ارزش افزوده ایجاد کنند. برای حصول این مهم نیز تنها داشتن منابع کافی نیست، بلکه نحوه ترکیب و استفاده از منابع و نهاده‌ها اهمیت بسزائی دارد که این امر به نوبه خود، در گروی طرز کار و شیوه عمل مدیران این سازمان‌ها می‌باشد. سازمان‌های تجاری و اقتصادی به منظور تولید و توزیع کالاها و خدمات مورد نیاز افراد جامعه تشکیل می‌شوند که نخستین وظیفه مدیران آن‌ها، افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از منابع به منظور ایجاد ارزش افزوده اقتصادی است.
کشورهای نوخواسته صنعتی در مسیر رشد و توسعه چهار مرحله را تجربه نموده‌اند؛
مرحله خودکفائی صنعتی یا جایگزینی واردات از طریق سرمایه‌گذاری مبتنی بر تکنولوژی نسبتاً ساده در تولید کالاهای مصرفی.
مرحله توسعه صادرات محصولات کاربر که تقاضا برای آن‌ها در بازار جهانی وجود داشته و بخش عمده‌ای از این تولیدات، مشابه تولیدات مرحله نخستین ولی با کیفیت بالاتر بوده است.
مرحله ایجاد صنایع سنگین، صنایع شیمیائی و پتروشیمی و حرکت تدریجی از صنایع واسطه‌ای سرمایه‌بر به صنایع با تکنولوژی بالا.
مرحله آزادسازی و حرکت به سمت تولیدات مبتنی بر روش‌های پیشرفته و ورود به عرصه رقابت گسترده صادراتی در بازارهای بین‌المللی.
شایان توجه است که راز موفقیت این کشورها در هریک از مراحل چهارگانه مذکور توجه به بهبود بهره‌وری و کارائی بوده است. بنابراین، تلاش در جهت شناخت دقیق مفاهیم بهره‌وری و تعیین عوامل مؤثر در افزایش آن یکی از شرایط ضروری برای تحقق رشد، توسعه و رفاه اقتصادی جامعه می‌باشد. (امامی میبدی، 1379، 8)
یکی از موسساتی که در تخصیص بهینه منابع اقتصادی جامعه تقش مهمی ایفا می‌نماید بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری می باشند. طبیعتا هر قدر که بانک‌ها در زمینه کاری خود بهتر و موفقتر عمل نمایند به همان نسبت، رشد و توسعه اقتصادی نیز بیش تر خواهد بود. بنابراین رشد اقتصادی کشور تا حد زیادی به عملکرد بانک‌ها بستگی دارد و آنها در این زمینه نقش اساسی دارند.
افزایش بازده عوامل تولید محدود و کمیاب از طریق بهبود کارآیی بنگاه اقتصادی از بهترین مباحث مطروحه در اقتصاد کشورهای در حال توسعه می باشد. چرا که این کشورها با کمبود منابع مواجهند و سعی دارند با استفاده بهینه از منابع محدود موجبات رشد و توسعه خود را فراهم آورند . از جمله منابع محدود در کشور‌های توسعه نیافته منابع مالی می باشد که به دلایل مختلفی چون کمبود نرخ پس‌انداز، حادث گشته است . لذا عملکرد کارایی موسسات مالی در این گونه کشورها اهمیت بسزایی دارد.
از موضوعات مهم در ارزیابی عملکرد بانک‌ها مساله سنجش کارایی عملیات است. مدیران بانک‌ها جهت سنجش کارایی عملیات بانک‌ها نیازمند الگوی مناسب مبتنی بر روشهای علمی و استاندارد می باشند؛ اما نکته ای که معمولا مغفول می ماند عدم توجه کافی به عوامل موثر بر کارایی سیستم‌هاست، به عبارتی سازمان‌ها بیش از آنکه به شناسایی عوامل تاثیرگذار بر کارایی خود بپردازند بیشتر درصدد اندازه گیری صرف بر می آیند. در واقع با شناسایی عوامل موثر بر کارایی است که می‌توان برای بهبود کارایی برنامه‌ریزی بهتر و دقیق تری را تدوین و اجرایی کرد. در این فصل ابتدا به برخی مفاهیم پایه ای نظیر بهره‌وری و کارایی می پردازیم و سپس به معرفی مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره می پردازیم.
بهره‌وری
به طور رسمی و برای نخستین بار لغت بهره‌وری توسط فردی به نام کنه در سال 1736 میلادی در مقاله ای بکار برده شد. بیش از یک قرن بعد، یعنی در سال 1883 میلادی شخص دیگری به نام لیتر بهره‌وری را قدرت و توانایی تولیدکردن تعریف کرد و در واقع اشتیاق به تولید کردن را همان بهره‌وری دانست.
از اوایل قران بیستم این لغت دارای مفهوم دقیق تری شد و برای اولین بار در تعریف آن ارتباط بین ستانده و داده مطرح شد. در 1900 ارلی، بهره‌وری را ارتباط بین بازده و وسایل کار به کار رفته برای تولید بازده تعریف نمود و بالاخره افراد مختلف تعریف‌های دیگری از بهره‌وری نمودند که در اینجا به اختصار به برخی از آنها اشاره می‌شود.
آژانس بهره‌وری اروپا بهره‌وری را در درجه استفاده موثر و مناسب از هر یک از عوامل تولید می‌داند، همچنین سازمان بین المللی کار، بهره‌وری را به عنوان نسبت ستاده به یکی از عوامل تولید معرفی می‌نماید.
سومان در سال 1979بهره‌وری کل عوامل را مطرح ساخت که تحولی در تعاریف ارائه شده برای بهره‌وری بود و در تعریف خود نسبت بازده ملموس را عنوان کرد.