نشانه های رفتاری و موسیقی درمانی

دانلود پایان نامه

پوشش انکوباتور
راند با فاصله از کنار تخت اشیانه
قنداق
فلکشن پوزیشن
محدود کردن
بغل کردن
پروتکل حداقل دست زدن
گهواره
تحریکات بویایی
ماساژ یا تماس پوستی
موسیقی
مکیدن غیرمغذی
مراقبت های دسته ای
ساکاروز خوراکی
بر اساس کتاب کنر مداخلات غیر دارویی تلاش می کند تا با ارتقاء و سازمان دهی اقدامات در سه حیطه: 1. تحریکات حسی (تکان دادن، صحبت کردن با نوزاد، ماساژ، موزیک ملایم، مکیدن غیر مغذی و مراقبت های خوشه ای)، 2. ارتقاء محیط (کاهش سطح نور، خاموش کردن آلارم دستگاهها، محدود کردن زنگ تلفن ها، آرام بستن در انکوباتور ها، محدود کردن گذاشتن وسایل بر روی انکوباتور ها، پوشاندن انکوباتور و بحث های گروهی به دور از محدوده تخت نوزاد) و 3. مداخلات رفتاری (فراهم ساختن محیط آشیانه مانند، قنداق کردن، حالت فلکشن و قرار دادن نوزاد در حالت جنینی ) از درد و گسیختگی رفتاری در نوزادان پیشگیری کند (12 ) .
الف) روش های حسی در کنترل درد نوزادان:
تحریکات بویایی
نقش سیستم بویایی مورد توجه خاص قرار دارد، زیرا در زمان تولد در مقایسه با سایر سیستم های حسی نوزاد از جمله بینایی جزء کامل ترین سیستم ها محسوب می شود و اهمیت بلوغ زودتر در پیداکردن نوک پستان و شروع مکیدن بالافاصله پس از تولد به خوبی مشخص شده است. بر این اساس در طی سال های اخیر اثر تسکین دهنده بوها به عنوان یک روش کاهش دهنده پاسخ به محرک دردناک در نوزادان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعات نشان داده است که بوهای جنینی و مادری می توانند پاسخ های نوزاد به درد از جمله گریه و فعالیت های حرکتی را کاهش دهند. ارایه بوی آشنا در زمان درد سبب می گردد که نوزادان در زمان دردو استرس سریعتر به وضعیت پایه و آرامش برگردند ولی ارایه یک بوی غیر آشنا به عنوان یک انحراف دهنده ذهن نمی تواند پاسخ های رفتاری تنش را در نوزادان کاهش دهد. بنابراین به نظر می رسد که اثر تسکین دهندگی تحریکات بویایی بر مبنای آشنایی با بو میباشد. به طوری که یک بو تنها زمانی میتواند اثر آرامش دهنده داشته باشد که قبلا توسط نوزاد تجربه شده باشد. اما هنوز تحقیقات در این زمینه ادامه دارد(42 ) .
مکیدن غیر مغذی
مکیدن بدون بلعیدن یک رفتار رفلکسی در نوزاد است که مسیر تکاملی مشخصی را از دوره جنینی و سرتاسر سال اول زندگی طی می کند. مکیدن غیر مغذی به قرار دادن پستانک در داخل دهان نوزادان جهت ارتقاء رفتار مکیدن بدون دادن شیر و فرمولای خوراکی جهت ارتقای تغذیه گفته می شود. گمان میرود که مکیدن غیر مغذی اثر تسکینی خود را از طریق تحریک اوروتاکتیل و گیرنده های مکانیکی در دهان ایجاد میکند. بنابراین تطابق با درد از طریق سیستم غیراپیوئیدی اندروژنوس می باشد.
مکیدن غیر مغذی بدون در نظر گرفتن مشکلات مربوط به نوزادان مختلف یک اثر ضد دردی متوسط را در نوزادان ترم و نارس ایجاد می کند. با توجه به نتایج مطالعات انجام شده، مکیدن غیر مغذی موجب آرامش، دقت و توجه بیشتر وکاهش میزان گریه در نوزادان می گردد. هم چنین بر اساس نتایج مطالعات، مکیدن غیر مغذی موجب کاهش معنی دار میزان ضربان قلب پس از محرک دردناک در نوزادان میشود (11 ) .
تحریکات شنوایی یا موسیقی درمانی
مداخله از طریق موسیقی یکی دیگر از روشهای مراقبتی است که در آن پرستاران میتوانند باعث بهبود سلامت و احساس خوب بودن شوند. موسیقی درمانی استفاده سیستماتیک از موسیقی جهت ایجاد تغییرات مثبت در نشانه های رفتاری و فیزیولوژیک از طریق کاهش تعداد ضربان قلب، تعداد تنفس، فشارخون، سطح متابولیسم، مصرف اکسیژن، سفتی عضلات و غیره می باشد. برخی از متخصصان به این نتیجه رسیده اند که تکامل عصبی جنین، مخصوصاً در سه ماهه آخر حاملگی تا حدی از طریق تعامل او با محیط شکل می گیرد. این بدان معناست که مداخله در محیط نوزاد در حال تکامل که اکسیژناسیون را بهتر می کند، ممکن است تکامل مغز را هم افزایش دهد. به نظر می رسد موسیقی به تنهایی یا همراه با صدای انسان منبع ارزشمندی جهت رسیدن به اهداف تکاملی در NICU، کاهش استرس، ایجاد تحریک جهت تکامل در طول دوره حساس رشد، بهبود ارتباط با والدین و تسهیل تکامل عصبی و اجتماعی باشد (43 ) .
تماس پوست با پوست
تماس پوست با پوست مادر و یا مراقبت به شیوهی کانگورو یک مراقبت آغوشی است. در این روش نوزاد کاملا لخت شده تنها با یک پوشک و کلاه در تماس مستقیم به پوست شکم و سینه مادر قرار می گیرد. این روش برای اولین بار در کشور کلمبیا ابداع شد و در حال حاضر در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته در حال اجرا میباشد. لازم به ذکر است که مزایای کاربرد این شیوه در نوزادان پره ترم و کم وزن در طی تحقیقات مختلف تایید شده است. مراقبت کانگورویی یکی از بهترین پیشرفت های اخیر در کنترل درد نوزادان نارس است. تعداد کارآزمایی های بالینی که از سودمندی و تاثیرات مثبت تماس پوست با پوست مادر و یا مراقبت به شیوهی کانگورویی در کاهش درد حین اقدامات دردناک حمایت می کند در حال افزایش است. در تمامی این مطالعات پاسخ به درد حین مراقبت آغوشی کاهش یافت. اما جهت انجام این روش نیاز به همکاری والدین و یا مراقبین نوزاد می باشد (26 ) .
ساکاروز خوراکی:
یکی از روشهایی که به صورت سنتی نیز در میان مردم رایج بوده و اکنون مورد تحقیق قرار گرفته، استفاده از مواد شیرین خوراکی است (44). در این خصوص، نتایج برخی از مطالعات نشان می‌دهد که محلول گلوکز خوراکی ممکن است دارای آثار ضد درد در حین انجام پروسیجر دردناک همانند خونگیری از نوزادان باشد و نیز تعداد ضربان قلب را کاهش دهد. ساکارز گیرنده های مزه شیرین زبانی را تحریک و موجب آزاد سازی اوپیوئید اندوژنوس می شود و همچنین از طریق گیرنده های اوپیوئیدی که روی زبان قرار دارد اثر تسکین دردی خود را ایجاد میکند. تاثیر تسکینی ساکارز در حدود 10 دقیقه طول میکشدکه اوج اثر ان در حدود 2 دقیقه پس از دادن ساکارز می باشد. در مطالعات متعدد تأثیر و سالم بودن اثر ساکارز در کاهش درد نوزادان ثابت شده است (1 , 44 ) .