هدفمندی یارانه ها و آمیزه بازاریابی

دانلود پایان نامه

این قدرت را به خواننده خواهد داد که در آینده با پیگیری و بروزرسانی وضعیت این عوامل که بعضا در حال تغییرند تحلیل صورت گرفته را بروز و تصحیح نماید.
هدف کاربردی:
نتایج و یافته های این تحقیق می تواند برای برنامه ریزان بخش مسکن در شهرستان بندرعباس مفید واقع شود.
سوالات تحقیق:
-آیا پیش فروش مسکن در رکود مسکن تاثیر گذار است ؟
-آیانوسانات قیمت طلا و ارز در رکود مسکن تاثیر گذار است ؟
-آیا بین میزان تقاضای خریدیااجاره مسکن و رکود مسکن رابطه وجود دارد؟
-آیا بین پیش فروش مسکن و رکود مسکن رابطه وجود دارد؟
-آیا بین سیاست مالی دولت (تورم – اعطای تسهیلات – هدفمندی یارانه ها )و رکود مسکن رابطه وجود دارد؟
فرضیه های تحقیق:
-بین متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ ارز –نرخ بهره –نقدینگی –درآمدملی –نفت) وقیمت مسکن ارتباط وجود دارد.
-بین سیاست مالی دولت وقیمت مسکن ارتباط وجود دارد
-بین (پیش فروش-نرخ اجاره ورهن)و قیمت مسکن ارتباط وجود دارد.
فصل دوم
مبانی نظری و سوابق تحقیق
مقدمه:
مسکن یکی از بخشهای مهم اقتصاد در تمام کشورهاست و به همین دلیل توجه زیادی را هم در مطالعات اقتصادی و هم از سوی نهادها و سیاست گذاران به خود جلب کرده است. بازار مسکن یکی از پرنوسانترین بخشهای اقتصاد است و نوسانات آن میتواند باعث نوسان بخشهای دیگر اقتصادی شود.
در چند سال اخیر ، بازار دارایی ها در ایران به طور چشمگیری گسترش یافته است. رشد بالای نقدینگی و ایجاد تقاضای قابل توجه برای برخی دارایی ها موجب افزایش سریعتر قیمت آنها شده است و این افزایش قیمت در مورد داراییهایی نظیر ساختمان و مسکن که از ضریب اطمینان بالاتری برخوردار هستند، بیشتر بوده است.ضمنا مسکن یک کالای مصرفی است که علی رغم دیگر هزینههای خانوار جایگزینی ندارد. بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار بیش از 30 درصد است. این سهم در کلانشهرها به بیش از 40 درصد و برای دهکهای درآمدی متوسط به پایین گاه تا 100 درصد از درآمد شغل ثابت سرپرست خانوار را به خود اختصاص میدهد. یعنی در حال حاضر میانگین سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار در ایران بین 28 تا 32 درصد است. بنابراین خانوارهای ایرانی به طور متوسط دو برابر شاخص جهانی بابت تامین مسکن هزینه پرداخت می‌کنند.(مودتی ، 1390)
قیمت مسکن و اهمیت آن:
در بین اجزای آمیزه بازاریابی، قیمت تنها عاملی است که موجب ایجاد درآمد می‌شود. همچنین قیمت انعطاف‌‌پذیرترین عامل آمیزه بازاریابی شناخته می‌شود چراکه می‌توان به سرعت آنرا تغییر داد. 
اگرچه رقابت بر سر قیمت یکی از مسائل عمده‌رقابتی است که شرکتها با آن روبه‌رو می‌شوند، اما بسیاری ار شرکتها نمی‌توانند این مسئله را به شیوه‌ای مناسب حل کنند.