وجود خارجی و محدودیت

دانلود پایان نامه

(V/cell)= VFLOAT بین 137.5 و 148.5 ولت یا بین 60 تا 64.8 ولت (2.25 )
7درصد ظرفیت 10 ساعته + ماکزیمم جریان ثابت بار = IFLOAT
برای شارژ مجدد یک باتری تخلیه شده بایستی عمل شارژ شناور شروع شود. معمولاً جریان اولیه با مقدار حداکثر جریان ثابت بار آغاز و در همان مقدار نیز محدود می گردد. در بعضی از مراجع و متون توصیه شده که جریان شارژ مجدد به اندازه ی 14% بالاتر از جریان 10 ساعته اختیار شود. (مثلاً‌28Aبرای یک باتری 200Ah) زیرا جریان های بالاتر به طور صد در صد در فرآیند بازیافت صفحات مؤثر نیستند. مادامی که ولتاژ سلول افزایش می یابد، جریان شارژ افت می کند و هنگامی که ولتاژ به مقدار 2.25 V/cell برسد (123.75/54.0 V)محدودیت مقدار VFLOAT موجب می شود که ولتاژ در همین سطح محدود شود. در این نقطه برای ادامه ی شارژ، می توان شارژ سریع را انتخاب کرد. در این حال جریان ابتدائاً تا حد IFLOAT افزایش می یابد و با افزایش متناظر ولتاژ این جریان رو به کاهش می گذارد تا هنگامی که ولتاژ به محدوده تنظیم شده ی vFLOATبرسد.
برای شارژ یک سلول کاملاً تخلیه شده تا ولتاژ 2.25V/cell،12 ساعت فرصت لازم است و سپس از طریق شارژسریع، ولتاژ به حد 2.27V/cell می رسد که این مرحله نیز به مدت 8 ساعت دیگر طول می کشد.
3-2-1 حالت زیر شارژ
زیر شارژ یا کم شارژ بودن باتری موجب سولفاته شدن صفحات می شود. در واقع سولفاته شدن تغییر شیمیایی صفحات به سولفات سرب است،‌ که در هنگام تخلیه باتری اتفاق می افتد. به هر حال اگر باتری به مدت زیادی در سولفاته باقی بماند تبدیل مجدد سولفات سرب به سرب و پراکسید سرب مشکل است در این حالت باتری ضعیف می گردد و ظرفیت خود را از دست می دهد.
سولفاته شدن در ولتاژ سلول (118.25/51.6V) شروع می شود پایین تر آمدن ولتاژ از مقدار بالا،‌ سولفاته شدن بدتری را به دنبال دارد. بر روی صفحات سولفاته شده مواد سنگ ریزه ای شکل و سختی تشکیل می شود که در نهایت به رنگ زرد گوگردی در می آیند.
3-2-2 حالت فوق شارژ
چنانچه ولتاژ سلولها به بیشترا ز 2.27V برسد حالت فوق شارژ رخ می دهد (125/54.5V) اثرات سوء شارژ اضافی عبارتند از: مصرف آب بیشتر، آسیب دیدن و انبساط صفحات مثبت رسوب کردن مواد تیره رنگ پراکسید و همچنین رسوب سرب اسفنجی خاکستری رنگ روی صفحات منفی و احتمالاً صفحات مثبت که، این رسوبات ممکن است باعث اتصال کوتاه موضعی شوند.
3-2-3 شارژ سریع
یک برنامه شارژ سریع می تواند شامل موارد زیر باشد:
1- هر چهارسال یکبار برای خنثی کردن اثر لایه به لایه شدن الکترولیت
2- هر گاه باتری به مقداری بیش از 20 درصد آمپر ساعت نامی تخلیه گردد،‌ به منظور مقابله با اثرات مخرب سولفاته شدن.
3- هر گاه باتری به مدت بیش از دو ماه به حالت مدار باز رها شده باشد. در محاسبه ای محافظه کارانه برای هر ماه 4 درصد خود به خود منظور می شود.
3-3 ایمنی
در طول شارژ باتری گاز هیدروژن و اکسیژن تولید می شود، که تجمع این گازها خطر بالقوه- ای ایجاد می کند. در صورتیکه جرقه ای به مخلوط هیدروژن – اکسیژن برسد انفجار ایجاد خواهد شد. برای جلوگیری از چنین خطری لازم است قبل از انجام هر کاری روی باتری ها، باتری خانه به طور مناسبی تهویه شود، درپوشهای هر سلول برداشته شود. و به وسیله هیدورمتر به داخل آن هوا دمیده شود تا گاز هیدورژن و اکسیژن خارج شود. هیچ شعله یا جرقه ای در نزدیکی باتریها نباید ایجاد شود.
3-3-1 روش زمین کردن باتریهای 110 ولتی
دو روش اصلی برای زمین کردن باتری وجود دارد، سیستم بایاس باتری وسیستم زمین مرکزی باتری. درسیستم بایاس باتری یک ولتاژ DC حدوداً 30 ولتی از AC با کمک ترانسفورماتور ایزوله کننده دریافت می شود و خروجی آن به قطب مثبت باتری وصل می شود. اشکال چنین سیستمی این است که در برابر اتصال زمین ایجاد شده روی قطب های مثبت و منفی حساسیت های متفاوتی دارد. همچنین قطب منفی نسبت به زمین 155V اختلاف پتانسیل دارد بنابراین اگر شخصی سهواً قطب منفی را لمس کند شوک نسبتاً شدیدی را به او وارد خواهد شد. واضح است که تمام تجهیزات نسبت به زمین یک پتانسیل منفی دارند بنابراین از خوردگی تجهیزات بعلت واکنش های الکترولیتی جلوگیری می شود. علیرغم این مزیت، سیستم بایاس باتری به دلیل زیر ضعف هایی دارد:
1- تجهیزاتی مانند رله ها و امثال آن معمولاً مستقیماً به قطب منفی باتری متصل می شود و نه به قطب مثبت آن، بنابراین بسیار کم تحت تأثیر خوردگی قرار می گیرند.
2- با توجه به اینکه رله ها و تجهیزات داخل اتاق رله معمولاً گرم نگه داشته می شود و تهویه می- گردند لذا رطوبت که عاملی لازم برای واکنش الکترولیتی است مقدارخیلی کمی دارد و بنابراین یک عامل اصلی خوردگی وجود خارجی نخواهد داشت.
3- ظرفیت خازنی سیم بندی های متصل به قطب منفی نسبت به زمین در ولتاژی به مقدار 155V نسبت باقی می ماند و در صورت ایجاد اتصال زمین، بین یک کنتاکت تریب و یک رله تریپ موجب تخلیه خازنی از طریق رله تریپ خواهد شد و عملکرد ناخواسته ای را در پی خواهد داشت. این وضعیت به واسطه ی ولتاژ 155V کامل در باتری و نیز ولتاژ بایاس باتری تشدید می شود و یک جریان مداول چرخشی را در مدار معیوب پدید می آورد.
4- سیستم زمین مرکزی در عمل خوردگی نامعقولی را از خود نشان نمی دهند.
3-3-2 زمین کردن سیستم باتری 48ولت
این حالت تجربه سیستم تجهیزات مخابراتی یعنی زمینی کردن قطب مثبت می باشد. در این سیستم یک فیوز روی قطب مثبت قرارداده می شود.