منبع پایان نامه ارشد درمورد مفهوم بیمه و تأمین اجتماعی، کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه بیمه‌ی‌ طلاق و ساز و کارهای اجرای آن در حقوق ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

 گفتار اول: مفاهیم بیمه، تأمین اجتماعی، طلاق و زنان بی‌سرپرست

اصطلاحات ضروری که در این پژوهش مکرراً تکرار شده و بایستی معانی لغوی، قانونی و حقوقیِ صحیح آنها روشن گردد، بیمه‌، تأمین اجتماعی، طلاق و زنان بی‌سرپرست می باشد. در این گفتار، به ترتیب تعاریف بیمه و تأمین اجتماعی در بند اول، طلاق در بند دوم و زنان بی‌سرپرست در بند سوم، مورد مطالعه خواهند بود.

بند اول: مفهوم بیمه و تأمین اجتماعی

اگرچه واژگان بیمه و تأمین اجتماعی به یکدیگر نزدیک بوده و از هر دو به عنوان پشتوانه‌ها‌ی مالی اطمینان‌بخش در شرایط خاص خودشان، دانسته می گردد اما میان این دو نهاد«بیمه» دارای هیچ‌گونه ریشه‌ی خارجی نیست، ضمن اینکه این واژه در هیچ‌یک از فرهنگ‌های غیر ایرانی نیز، دیده نمی‌گردد.[1]

در ماده‌ی 1 قانون بیمه‌ی ایران مصوب سال 1316، قرارداد بیمه چنین تعریف شده می باشد: «عقدی می باشد که به  موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده و یا وجه معینی بپردازد …».

در حقوق کامن‌لو واژه‌ی بیمه  (Insurance)‌چنین تعریف شده می باشد: «قراردادی می باشد که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند که ضرر، خسارت یا مسئولیت‌ ناشی از یک اتفاق نامعلوم یا محتمل‌الوقوع را جبران کند و فقط نسبت به بعضی (اتفاقات) فعلی یا احتمالی که در آینده اتفاق می‌افتد، قابل اِعمال می باشد».[2]

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پرداخت حق بیمه، کارشناسی ارشد

ماده‌ی 747 قانون مصر نیز، بیمه را چنین تعریف نموده می باشد: «بیمه قراردادی می باشد که به مقتضای آن، بیمه‌گر ملتزم می‌گردد مبلغی را یک‌جا یا به صورت پرداخت تدریجیِ منظم یا هر نوع عوض دیگری در صورت وقوع حادثه یا تحقق خطری که در قرارداد اظهار شده، به بیمه‌گزار یا شخص دیگری که بر[1]ـ آیت کریمی، پیشین، ص 34؛ محمد جهانشاهی، پیشین، ص 93.

[2]ـ Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, (Fourth Edition, 1968, West Publishing Co), p 943.