پایان نامه ارشد با موضوع : بررسی تأثیر روابط بین نسلی بر ترتیبات زندگی سالمندان 60 سال به بالا شهر شیراز

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تأثیر روابط بین نسلی بر ترتیبات زندگی سالمندان 60 سال به بالا شهر شیراز

تکه ای از متن پایان نامه :

 

والدین را در درون بزرگسالی و سالمندی نشان می دهند که از آنها با عنوان عناصر ضروری انسجام بین نسلی دانسته می گردد. و این ابعاد شامل :

  • معاشرتی[1] (فراوانی و الگوی کنش متقابل در انواع فعالیت هایی که اعضای خانواده درگیر هستند)
  • اجماعی[2] (درجه توافق بر روی ارزش ها، توجه ها و عقاید در میان اعضای خانواده)
  • اظهاری[3] یا دلبستگی عاطفی (نزدیکی عاطفی و صمیمیت میان اعضای خانواده)
  • کارکردی[4] (کمک مالی و طرفداری عاطفی میان اعضای خانواده)
  • ارزشی[5] (قوت تعهد نسبت به اجرای تأثیر های خانوادگی و اجرای وظایف خانوادگی)
  • فرصت های ساختاری[6]( فرصت های برای روابط بین نسلی که به خاطر الزام هایی مانند شمار اعضا ، نوع و نزدیکی جغرافیایی اعضای خانواده انجام می شود) (جانگ، 1999: 10-9)

بین شش بعد این مدل ارتباط علی مستقر می باشد. مدل انسجام خانوادگی به علت تأکید فراوان بر جنبه مثبت و توافق عام بر انسجام بین نسلی مورد انتقاد لوسچر و پیلمر(1998) و مارشال و همکاران(1992) قرار گرفت. (جانگ، 1999: 11)

2-4-6-1بعد کارکردی:

بنگستون اظهار می کند بعد کارکردی دارای دو جنبه ذهنی و عینی در مبادله بین والدین و فرزندان می باشد. عنصر عینی مبادله منعکس کننده کیفیت، نوع و کمیت منابع هریک از اعضاست که در روابط بین نسلی بین اعضاء توزیع می گردد. این عنصر عینی مبادله را می توان به کارکرد مثبت ارزش های فردی و احساسات عاطفی بین نسلی در نظر گرفت.(بنگستون و روبرت1991؛ نقل از کریمی،1386: 27)

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه ارشد:بررسی بیمه‌ی‌ طلاق و ساز و کارهای اجرای آن در حقوق ایران

مطالعات روسی و روسی[7] (1990) نشان می دهد که اعضای مختلف نسل ها انواع فراوانی از کمک را مورد مبادله قرار می دهند (والدین سالمند ممکن می باشد طرفداری های عاطفی را توزیع کنند، در صورتی که فرزندان بزرگسال کمک های جسمی و مادی را توزیع نمایند). در هر حال ممکن می باشد جنبه های متفاوت مبادلات بین نسلی مانند عشق و پول درک برابری را در این مبادلات برای افراد مشکل کند. والدین و فرزندان بعضی از کمک ها را به دلیل برابری در مبادلات شان انجام می دهند. این مسئله در مبادلات جنبه های ذهنی انسجام کارکردی را نشان می دهد. مسئله ی ادراک فردی در توازن مبادلات بین نسلی اثر مثبتی[1] – Associational

[2] – Consensus

[3] – affection

[4] – Functional

[5] – Normative

[6] – Opportunity structural

[7] – Rossi & Rossi

 

 

مطالعه تأثیر روابط بین نسلی بر ترتیبات زندگی سالمندان 60 سال به بالا شهر شیراز

مطالعه تأثیر روابط بین نسلی بر ترتیبات زندگی سالمندان 60 سال به بالا شهر شیراز

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد:مطالعه تأثیر روابط بین نسلی بر ترتیبات زندگی سالمندان 60 سال به بالا شهر شیراز