دانلود پایان نامه درمورد شرکت‌های تولیدی، توسعه کارآفرینی

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تاثیر ظرفیت داخلی لجستیک شرکت و برون سپاری لجستیک بر عملکرد شرکت در محیط تجاری الکترونیکی در ایران خودرو

تکه ای از متن پایان نامه :

 

فعالیت‌های لجستیکی بنا به ماهیت خود می توانند در توسعه کارآفرینی مؤثر باشند، فعالیت‌های لجستیکی مانند خدماتی هستند که به صورت مداوم و در همه جا مورد نیاز می باشند (آراستی و همکاران، 1383، ص 6).

خدمات لجستیکی مانند حمل و نقل مواد اولیه، کالا و محصولات، نگهداری و توزیع آنها مانند خدماتی هستند که مورد نیاز اکثر تولید کنندگان می باشند. با ارائه این خدمات از طرف شرکت‌های مورد نظر، از بار فعالیت‌های جانبی تولیدکنندگان کاسته شده و از توان تولید کنندگان به صورت بهینه بهره گیری خواهد گردید. در ضمن برای بسیاری از شرکت‌های تولیدی، نبود و یا کمبود خدمات لجستیکی، باعث عدم دسترسی به بازار و معضلات فراوان در تهیه مواد اولیه و ارتباط با تأمین کنندگان منابع و مشتریان شده می باشد که با توسعه شرکت‌های خدماتی در این زمینه می توان معضلات مرتبط را به حداقل ممکن تقلیل داد و از ورشکستگی بسیاری از شرکت‌های تولیدی و اثرات اقتصادی-اجتماعی این ورشکستگی‌ها جلوگیری نمود، همچنین وجود خدمات لجستیکی باعث ارتباط بیشتر تولید کنندگان، تأمین کنندگان و مصرف کنندگان خواهد گردید. این ارتباط علیرغم اینکه منجر به تبادل اطلاعات، دانش و مهارت می گردد، توان رقابتی آنها را افزایش داده امکان رقابت تولید کنندگان داخلی با یکدیگر و همچنین با تولید کنندگان بین المللی را فراهم می نماید.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع تحقیق با موضوع پایان نامه، حقوق ایران

مدیران لجستیک به تکنولوژی‌های اطلاعاتی به عنوان یک منبع بزرگ در افزایش و بهبود بهره وری و مزیت رقابتی می نگرند. پنج نوع تکنولوژی ویژه که کاربرد اطلاعات در ارتباطات و قدرت لجستیک را افزایش داده اند عبارتند از: تبادل الکترونیکی دادها[1] (EDI) کامپیوترهای شخصی، هوش مصنوعی[2] یا سیستم‌های خبره[3]، ارتباطات و رمزینه خوان ها (همان منبع ، 165).

 

2-2-7-2- پیش بینی

پیش بینی به برنامه ریزی و هماهنگی سیستم اطلاعات لجستیک جهت می دهد. یک پیش بینی در لجستیک، برآورد یا پیشگویی می باشد  برای تعیین میزان تقاضای مشتری، تولید کارخانه و عرضه محصول در

[1]-Electronical Data Interchange

[2]-Artificial Intelligence

[3]-Expert Systems