مقاله قراردادهای بیمه، کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه بیمه‌ی‌ طلاق و ساز و کارهای اجرای آن در حقوق ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

  

مقدمه

طرح موضوع

بشر، از بدو خلقت همواره با «خطر»[1] مواجه بوده، که با قلمرو وسیع خود هر لحظه جان، مال، سرمایه و … او را تهدید ساخته می باشد. حیات بشر از همان آغاز، بدون مراقبت، تضمین و تأمین نمی‌گشته می باشد. بهره‌مندی از امنیت در برابر خطرات، از طریق تدارک راهکاری مانند قراردادهای بیمه، به تدریج به شیوه‌ای معقول و مقبول در میان مردم هر جامعه‌ای تبدیل شده می باشد. در این میان، ممکن می باشد که شماری از خطرات، نهاد خانواده را تهدید نموده و هر یک از زوجین را در معرض آسیب‌های جدی قرار دهد. یکی از این خطرات، وقوع طلاق و زوال نهاد مقدّس خانواده به عنوان بنیادی‌ترین هسته‌ی جامعه‌ی انسانی می باشد، که زوجین و به ویژه زوجه را با نیاز‌های شدید مالیِ پس از طلاق روبه‌رو ساخته و در شرایط نامساعدی قرار می‌دهد. امروزه، بدون‌ شک خانواده‌های متعددی مبتلا به مسأله‌ی طلاق بوده و دامن‌گیر تعداد کثیری از زنان شده، که ریشه در علت های انبوه زیستی، اجتماعی، روانی، اقتصادی، فرهنگی و … دارد. بی‌تردید تمامی طلاق‌ها آثار و تبعات لازم به ذکر می باشد که مقصود از بیمه‌ی طلاق، جلوگیری از وقوع طلاق نیست بلکه مقصود طرفداری بیمه‌ای از زنان متأهلی می باشد که با وقوع طلاق از شوهران خود جدا می‌شوند و از لحظه طلاق به بعد می باشد که اجرای این نوع بیمه آغاز می‌گردد به عبارت  دیگر مقصود از بیمه‌ی طلاق، بیمه‌ای می باشد که با وقوع طلاق برای طرفداری از زنان مطلّقه، از سوی بیمه‌گر آغاز به اجراء می‌کند.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مقاله پایان نامه، حقوق ایران

علت های انتخاب موضوع

با در نظر داشتن بالا بودن آمار طلاق در ایران و کوشش برای کاهش آثار و تبعات منفی پس از آن، در حال حاضر، ساز و کار متقَنی در این ارتباط وجود ندارد. همچنین با در نظر داشتن[1]– Risk

* در آوردن معادل انگلیسی لغات بیمه‌ایِ پرکاربرد و مهم فارسی، از کتاب «مجموعه واژگان بیمه‌ای» بهره گیری شده می باشد (عبدا… آستین و دیگران، مجموعه واژگان بیمه‌ای (در متون بیمه‌ای فارسی)، (تهران، ناشر: پژوهشکده بیمه (وابسته به بیمه مرکزی ج.ا.ا)، تابستان 1390).