پایان نامه ارشد درباره فعالیت های اقتصادی، رقابت در بازار

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تأثیر  ویژگیهای صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران

تکه ای از متن پایان نامه :

  

  • مقدمه

بنگاه های اقتصادی که از نظر وضعیت حیات به بشر ها تشبیه شده اند، زمانی متولد شده و پس از طی مراحل مختلف حیات، به صورت متفاوتی می میرند. اما آن چیز که در مورد حیات بنگاه های اقتصادی معنا و مفهوم می یابد طول دوره ی حیات آن هاست. زیرا که شاید بتوان با شناسایی عوامل تأثیر گذار بر طول دوره ی حیات بنگاه های اقتصادی، خروج آن ها را از فعالیت اقتصادی به تأخیر انداخت. تشکیل کسب و کارهای جدید به عنوان یک محرک مهم در فعالیت های اقتصادی می باشد و نیرو محرکه اصلی توسعه اقتصادی در یک منطقه می باشد.کسب و کار جدید فقط ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری نیست بلکه همچنین بهبود بهره وری از طریق ایده های جدید و خلاقیت می باشد (اسجوکویست و کریستی[1]، 2012). نرخ تغییر و تحول در جمعیت بنگاه های صنعتی که به وسیله ی تولد شرکت های جدید و مرگ شرکت های موجود ایجاد می گردد در سال های اخیر در بین اقتصاد دانان و سیاست گذاران مورد توجه قرار گرفته می باشد. یکی از علت های در نظر داشتن این موضوع را می توان وجود بیکاری در جامعه دانست که امید برای حل آن توسط شرکت های جدید هست. در مطالعاتی که در این زمینه در کشورهای مختلف انجام شده علت های دیگری نیز برای اهمیت داشتن این موضوع اظهار شده می باشد. مثلاً افزایش رقابت، کارایی، نوآوری و بهبود تکنولوژی با ورود شرکت های جدید به صنعت ایجاد می گردد. تولد بنگاه های صنعتی، تأثیر کلیدی در تکامل و شکل دهی یک صنعت دارد. بنگاه های جدید، عامل اصلی ایجاد پویایی در اقتصاد هستند زیرا که از طریق ارائه کالا و خدمات جدید، عرضه تکنولوژی جدید، افزایش رقابت در بازار و گسترش صنعت باعث این پویایی می شوند (عرب نجف آبادی،1390).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ،

[1] SjoquIist and Christie