تحقیق رایگان با موضوع قانون تأمین اجتماعی، کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه بیمه‌ی‌ طلاق و ساز و کارهای اجرای آن در حقوق ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

اساس قرارداد ذینفع می باشد، بپردازد. این التزام در مقابل تعهد مشابهی می باشد که بیمه‌گزار، مالی را به صورت اقساط یا یک‌جا به بیمه‌گر پرداخت می‌نماید».[1]

جامع‌ترین تعریف حقوقی که می‌توان برای قرارداد بیمه ارائه داد، این می باشد که گفته گردد؛ بیمه قراردادی می باشد که به موجب آن بیمه‌گر پوشش بیمه‌ای ایجاد می‌کند تا در مقابل دولت مؤظف می باشد طبق قوانین از محل در‌آمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و طرفداری‌های مالی فوق را برای یک‌یک افراد کشور تأمین کند»، تعریف کاملی از تأمین اجتماعی آمده می باشد.[2]

بدین ترتیب، تأمین اجتماعی (در معنای عام)، به دنبال طرفداری از اقــشار کـــم‌درآمدی می باشد که در اخذ حقوق خود از توانایی‌های لازم و کافی برخوردار نیستند، در حقیقت؛ در صورت بروز معضلاتی در وضعیت معیشتی یا کسب درآمد افراد، بنا به عللی مانند بیماری، بی‌سرپرستی، سالمندی و …، نهادی به نام تأمین اجتماعی وظیفه‌ی طرفداری از این افراد را بر عهده‌ دارد.[3] براساس نظام تأمین اجتماعی، گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه که به دلیل ناتوانی در کسب درآمد، مشمول نظام بیمه‌ای نیستند تحت طرفداری دولت قرار می‌گیرند.[4] به طور کلی، موضوع اصلی تأمین اجتماعی، مقابله با آثار و نتایج چهار نوع رنج اجتماعیِ مشترک و تاریخی بشر یعنی؛ بیکاری، بیماری، فقر و بی‌قدرتی می باشد.[5] بدین ترتیب تأمین اجتماعی، مقوله‌ی پیشگیری برای تمام افراد مشمول را نیز، در بر می‌گیرد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه درباره مطالعه، مالکیت

پس هدف اصلی و اساسی تأمین اجتماعی پیشگیری از ورود زیان یا جبران آثار زیانبار خطرات مختلفی می باشد که[1]ـ عبدالرزاق سنهوری، الوسیط فی توضیح القانون المدنی، ج 2، جزء 7، (بیروت، دار إحیاء التراث العربی، 1964 ق)، ص 1085.

[2]ـ سید عزت‌اله عراقی و همکاران، درآمدی بر حقوق تأمین اجتماعی (نقد قانون تأمین اجتماعی ایران براساس مطالعه تطبیقی)، (تهران، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، 1386)، ص 62.

[3]ـ علی فیض‌زاده و سعید مدنی قهفرخی ، پیشین، ص 64.

[4]ـ ناهید اعتضادپور و فهیمه رجبی‌راد، پیشین، ص 32.

[5]ـ محمد جواد زاهدی مازندرانی، «ظهور و افول رفاه»، (فصلنامه تأمین اجتماعی، سال دوم، شماره سوم، پاییز 1379، صص 129 ـ 166)، ص 147.