پایان نامه ارشد در مورد : بررسی تأثیر روابط بین نسلی بر ترتیبات زندگی سالمندان 60 سال به بالا شهر شیراز

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تأثیر روابط بین نسلی بر ترتیبات زندگی سالمندان 60 سال به بالا شهر شیراز

تکه ای از متن پایان نامه :

 

بر احساسات عاطفی بین والدین و فرزند(انسجام اظهاری) و دامنه ی ارتباطات (انسجام معاشرتی) دارد. این امر ارتباط بین ابعاد گوناگون روابط بین نسلی را نشان می دهد. اسچوارز[1] و دیگران (2006) بر اساس سه نوع طرفداری مالی، ابزاری یا مراقبتی و عاطفی کوشش در نشان دادن کیفیت روابط و طرفداری های بین نسلی دارند که فرصت های ساختاری روابط متقابل خانواده(مانند نزدیکی جغرافیایی) و هنجارها در وظایف خانوادگی، پیش نیاز اساسی برای مبادله ی طرفداری و روابط بین نسلی هستند.

کالمین(2005) در مقاله خود طرفداری را در قالب سه نوع اظهار می کند که عبارتند از:

الف) طرفداری عملی(ابزاری): مانند کمک کردن به والدین در انجام امور منزل، مراقبت از والدین زمانی که آنها بیمار هستند و زمانی که والدین برای کمک به فرزندانشان در نگهداری کودکان (نوه ها) صرف می کنند

ب) طرفداری مالی: که بین دو نسل در جریان می باشد مانند مبالغ پولی که والدین به فرزندان شان، زمانی که فرزندان در حال تحصیل یا خرید خانه هستند می دهند. ارث نیز شامل این مقوله می گردد.

جدول 2-2 اجزاء انسجام بین نسلی همراه با تعاریف و شاخص های عملیاتی

اجزاء تعریف اسمی تعریف عملیاتی
 

انسجام معاشرتی

 

فراوانی و الگوی کنش متقابل در انواع فعالیت هایی که اعضای خانواده درگیر هستند

1-      فراوانی کنش و واکنش بین نسلی( مانند روابط رو در رو، تلفنی، الکترونیکی یا میل)

2-      انواع فعالیت های مشترک(مانند: تفریحات،رویدادهای خاص وغیره

 

انسجام اظهاری

 

 

نوع و در جه احساسات مثبتی که از اعضای خانواده طرفداری می کند و درجه متقابل بودن این احساسات

1-      اندازه تظاهر احساسات صمیمیت، نزدیکی، فهم صداقت، تکریم و غیره نسبت به اعضای خانواده

2-      درجه درک متقابل احساس مثبت در بین اعضای خانواده

 

انسجام اجماعی

 

درجه توافق بر روی ارزش ها، توجه ها و عقاید میان اعضای خانواده

1-      توافق بین فامیلی در بین اشخاص نسبت به ارزش ها، توجه ها و عقاید خاص

2-      درجه مشابهت درک شده با دیگر اعضای خانواده در ارتباط با ارزش ها و توجه ها

انسجام کارکردی  

درجه کمک کردن و تبادل منابع

1-      فراوانی کمک بین نسلی(مانند مالی، عاطفی، فیزیکی)

2-      درجه متقابل بودن منابع مورد مبادله در روابط بین نسلی

انسجام ارزشی قوت تعهد نسبت به اجرای تأثیر های خانوادگی و اجرای وظایف خانوادگی 1-      درجه اهمیت خانواده و تأثیر های بین نسلی

2-      درجه قوت وظایف فرزند و والدین شایسته

انسجام ساختاری فرصت های ساختاری برای روابط بین نسلی که منعکس کننده تعداد اعضاء، نوع و نزدیکی جغرافیایی اعضا خانواده می باشد 1-      هم سکنا بودن

2-      تعداد اعضای خانواده

3-      سلامت اعضای خانواده

[1] – Schwarz

 

 

مطالعه تأثیر روابط بین نسلی بر ترتیبات زندگی سالمندان 60 سال به بالا شهر شیراز

مطالعه تأثیر روابط بین نسلی بر ترتیبات زندگی سالمندان 60 سال به بالا شهر شیراز

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد:مطالعه تأثیر روابط بین نسلی بر ترتیبات زندگی سالمندان 60 سال به بالا شهر شیراز

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد : بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران