دانلود پایان نامه ارشد با موضوع کارشناسی ارشد، پایان نامه

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه بیمه‌ی‌ طلاق و ساز و کارهای اجرای آن در حقوق ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

 متأسفانه برخلاف تعالیم و آموزه‌‌های دینی[1] که تأکید بر حفظ نظام خانواده و اجتناب از جدایی دارد، آمارهای ارائه شده در سال‌های اخیر در کشور، پرده از واقعیت دیگری برمی‌دارد. آمارهای اعلام شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور به خوبی نشان می‌دهد که روند وقوع طلاق سیر صعودی را در پیش گرفته می باشد به ‌طوری‌ که در سال 1388، در مقابل 890,208 ازدواج،  125,047 واقعه‌ی طلاق در کل کشور به ثبت رسیده می باشد[2] و نسبت ازدواج به طلاق را به 1/7 رسانده می باشد؛ به تعداد ازدواج‌هایی که در مقابل یک طلاق‌ رخ می‌دهد در حال نزول می باشد به طوری که در سال‌های 1388، 1389، 1390 و 1391 به ترتیب در برابر هر 7، 5/6، 6، 5/5 ازدواج یک طلاق به ثبت رسیده می باشد و تعداد ازدواج‌های کمتری در مقابل هر یک از طلاق‌ها قرار گرفته می باشد و به نظر می‌رسد همواره این نسبت در حال کاهش یافتن می باشد. در کشوری مانند آمریکا و حتی در جوامع غربی، آمارهای ارائه شده از وقایع طلاق در 40 سال اخیر، نشان می‌دهد که حدوداً 50 درصد از ازدواج‌های اول و بیش از 60 درصد از ازدواج‌های مجدد منحل گردیده می باشد[3] اما همواره روند یکنواختی را طی نموده می باشد.[4]

براساس توزیع گروه‌های سنی نیز، در سال 1388 بیشترین طلاق به ثبت رسیده مربوط به زنان 20 ـ 24 ساله بوده که تعداد آن برابر با 615,15 واقعه‌ی طلاق بوده می باشد.[5] در سال[1]ـ رسول اکرم (6)  می‌فرمایند: «هیچ حلالی نزد خداوند مغبوض‌تر از طلاق نیست»، امام صادق (:) می‌فرمایند: «طلاق عرش خدا را می‌لرزاند» (محمد بن حسن حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه، مصحح: گروه پژوهش مؤسسه آل‌البیت :، جلد 22، (قم ـ ایران، مؤسسه آل ‌البیت علیهم السلام، 1409 ق)، صص 7 و 9.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه درباره استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه در گردش

[2]ـ سایت سازمان ثبت احوال کشور، «طلاق‌های ثبت شده سال 1388 به تفکیک استان»، (قابل دسترسی در: <http://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/Contents/asset0/AmarHayati/t-12.pdf>، تـاریـــخ رجوع: 10/1/1392).

[3]ـ Site: Safeguard, “Shifting a Societal Paradigm”, )Avalibale at: <http://www.safeguardguaranty.com/Learn_more.html>, Last visited: 27/8/2013(.

[4]ـ Site: Safeguard, “Help change lives for the better”, )Avalibale at: <http://wedlockdivorceinsurance.com/helpchangelivesforthebetter1.html>, Last visited:27/8/2013(.

[5]ـ پیشین، «توزیع سنی زوجین در زمان طلاق در سال 1388»، (قابل دسترسی در:

<http://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/Contents/asset99/tt-88.pdf>،

تاریخ رجوع: 10/1/1392).