دانلود پایان نامه با موضوع استان مازندران، کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تأثیر  ویژگیهای صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

  • قلمرو پژوهش

رویداد[1]: انتهای یک اپیزود، تغییر در وضعیت، انتقال از وضعیتی به وضعیت دیگر. مثلاً در مطالعه طول عمر شرکت ها خروج از صنعت یک رویداد می باشد.

هازارد[2]: نرخ اتفاق افتادن رویدادها یا ریسک اتفاق افتادن یک رویداد.

مجموعه ریسک[3]: گروه یا مجموعه ای که در زمان t هنوز رویدادی برایشان اتفاق نیفتاده می باشد.

سانسور کردن[4]: در صورتی اتفاق می افتد که دوره عمر شرکت از زمان مشاهده فراتر می رود. در واقع سانسور شدن زمانی اتفاق می افتد که اطلاعات ناکاملی درمورد ی زمان بقای عناصر در دست باشد و زمان از کار افتادگی به طور دقیق مشخص نیست.

شرکت های تازه وارد:  طبق تعریف سازمان دیده بان جهانی کارآفرینی(GEM)[5] به شرکت هایی که از زمان حضور آن ها در صنعت 42 ماه بیشتر نگذشته باشد، شرکت جدید یا تازه وارد گفته می گردد.

مدل کوکس[6]: یک مدل رگرسیون برای تحلیل های تاریخی- رخدادی که در مواردی که مجموعه داده دارای موارد سانسور شده باشد مناسب می باشد. تحت عنوان مدل هازارد نسبی[7] نیز شناخته می گردد. در این روش اثر متغیر توضیحی بر بقاء به صورت پارامتری یا نیمه پارامتری ارائه می گردد.

مدل برآورد حد محصول (کاپلان مایر)[8]: اگر بعضی از شرکت ها در پایان مطالعه هنوز زنده باشند یعنی داده های سانسور شده داشته باشیم از روش برآورد حدمحصول (PL) که توسط کاپلان مایر ارائه شده بهره گیری می کنیم.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع پایان نامه ارشد درباره استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه در گردش

[1] Event

[2] Hazard

[3] Risk set

[4] Censoring

[5] Global Entrerpreneurship Monitor