پایان نامه با عنوان : بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

  

1-6-1-2 فرضیه فرعی اول پژوهش:

استراتژی محافظه کارانه بر تغییرات قیمت سهام تاثیر دارد.

استراتژی جسورانه بر تغییرات قیمت سهام تاثیر دارد.

استراتژی میانه بر تغییرات قیمت سهام تاثیر دارد.

 

1-6-2-1 فرضیه اصلی دوم پژوهش: استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.

 

1-6-2-2 فرضیه فرعی دوم پژوهش:

استراتژی محافظه کارانه بر ارزش افزوده نقدی تاثیر دارد.

استراتژی جسورانه بر ارزش افزوده نقدی تاثیر دارد.

استراتژی میانه رو بر ارزش افزوده نقدی تاثیر دارد.

1-7 قلمرو پژوهش(زمان،مکان و موضوع)

  • قلمرو زمانی: قلمرو زمانی پژوهش از سالهای مالی 1387 لغایت 1391 می باشد.

استراتژی: راهکارهای عملی شرکت ها درمورد نسبت های جاری، آنی و بدهی برای حداکثر کردن سود می باشد(حسن پور،1388).

نوع استراتژی: مقصود انواع استراتژی های مطالعه شده در پژوهش(استراتژی محافظه کارانه، جسورانه، میانه رو) می باشد(حسن پور،1388).

 

 

مطالعه تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مطالعه تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه:مطالعه تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران