پایان نامه ارشد درباره استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش، استراتژی محافظه کارانه

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

  

1-6-1-2 فرضیه فرعی اول پژوهش:

استراتژی محافظه کارانه بر تغییرات قیمت سهام تاثیر دارد.

استراتژی جسورانه بر تغییرات قیمت سهام تاثیر دارد.

استراتژی میانه بر تغییرات قیمت سهام تاثیر دارد.

 

1-6-2-1 فرضیه اصلی دوم پژوهش: استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.

 

1-6-2-2 فرضیه فرعی دوم پژوهش:

استراتژی محافظه کارانه بر ارزش افزوده نقدی تاثیر دارد.

استراتژی جسورانه بر ارزش افزوده نقدی تاثیر دارد.

استراتژی میانه رو بر ارزش افزوده نقدی تاثیر دارد.

1-7 قلمرو پژوهش(زمان،مکان و موضوع)

  • قلمرو زمانی: قلمرو زمانی پژوهش از سالهای مالی 1387 لغایت 1391 می باشد.
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه ارشد با موضوع عوامل کلیدی موفقیت، بازاریابی تلفنی