منبع تحقیق درباره مزیت رقابتی پایدار، مراتب تصمیم گیری

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تاثیر ظرفیت داخلی لجستیک شرکت و برون سپاری لجستیک بر عملکرد شرکت در محیط تجاری الکترونیکی در ایران خودرو

تکه ای از متن پایان نامه :

سازمان‌ها به موازات اتخاذ دیدگاه گسترده تر نسبت به لجستیک، از تأثیر عملیاتی وسیع به اتخاذ تأثیر چشمگیر راهبردی روی آورده اند. این که می گوییم تأثیر لجستیک به سطوح راهبردی توسعه یافته می باشد، مقصود ما این می باشد که بعضی از تصمیمات در سطح بالاتر سلسله مراتب تصمیم گیری سازمانی اتخاذ می گردند؛ یعنی از سطح تصمیم‌های عملیاتی مانند بازاریابی به سطح راهبردهای شرکت و کسب و کار ارتقا یافته می باشد و این امر مشخص می کند که بعضی از تصمیمات راهبردی آنچنان مهم هستند که جهت سازمان را تعیین می کنند (واترز[1]، 1384،13-12).

 

2-2-2- مفهوم لجستیک

تعاریف گوناگونی برای لجستیک ارائه شده می باشد که هر کدام منشأ متفاوتی داشته و در جای خود قابل مطالعه می باشد:

“در لغت نامه آکسفورد، ذیل واژه لجستیک چنین آورده شده می باشد: لجستیک عبارتست از علم و اقدام جابجایی، انبار کردن و ذخیره سازی کالاها و امکانات”.

قابلیت و توانایی لجستیک می تواند سهم مهمی در دستیابی به عملکرد بهتر و مزیت رقابتی پایدار داشته باشد .

لجستیک، فعالیت‌های مرتبط با دریافت، حمل و نگهداری و تحویل کالا به مشتری را شامل می گردد، به عبارت دیگر، لجستیک شامل تکمیل و یکپارچه کردن عملیات و اطلاعات مورد نیاز در حمل و نقل، ارائه تولید و خدمات، امور موجودی‌ها، حمل و جابجایی مواد، بسته بندی و توزیع می باشد (جوانمرد، 1383، 1).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه، شهر شیراز

به طور کلی می توان گفت که لجستیک عبارتست از برنامه ریزی، اجرا و کنترل به مقصود رسانیدن مواد اولیه به مراکز تولیدی تا رسیدن محصول به دست مشتری که در این میان بخش توزیع مواد و محصولات دارای اهمیت می باشد به خصوص هنگام توزیع محصول یعنی زمانی که مواد اولیه تبدیل به طرز رفتار و عملکرد لجستیک کمک کنند. اگر سازمانی سیستم ارائه خدمت خود را اصلاح نکند، عدم کارایی سیستم لجستیک آن در آینده به صورتی وحشتناک آشکار می گردد.

[1]-Vaterz