مقاله با موضوع حقوق جزا و جرم شناسی، اقدامات پیشگیرانه

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 مبحث دوم – اهداف پژوهش

هدف از انجام این پژوهش این شناسایی پدیده های مختلف ناشی از جعل اسناد سجلی و تحلیل آن پدیده ها به مقصود پیشگیری از وقوع جرایم می باشد. زیرا تنها مجازات کافی نبوده و پیشگیری از ارتکاب جرایم در تمامی زمینه های اجتماعی ، فرهنگی ، قضایی،… به مراتب سودمندتر و کاراتر از مقابله با جرایم می باشد و در نظر داشتن شناسایی علل وقوع جرم و اقدامات پیشگیرانه می‌تواند از وقوع جعل در اسناد و همچنین بکارگیری سند مجعول و به دنبال آن وقوع انواع مختلف جرائم علیه اموال جلوگیری کرد لذا لازمۀ شناسایی علل وقوع جرم، شناسایی پدیده ها می باشد پس در این پژوهش، محقق به دنبال نقد و تحلیل موضوع مورد مطالعه می باشد .

 

مبحث سوم – اظهار مسئله و ضرورت انجام آن

یکی از عوامل مهم تنظیم روابط مختلف افراد جامعه با یکدیگر اسناد و نوشتجات هستند که به مقصود اظهار اراده و نیّت افراد به کار می روند و مردم به آن ها اعتماد دارند متاسفانه این اسناد توسط عده ای مورد سوء بهره گیری قرار گرفته که این امر، اعتماد و اطمینان افراد جامعه نسبت به اسناد تنظیمی‌ را سلب نموده و امنیت و نظم اجتماعی را با اخلال روبرو خواهد نمود . بنابراین حفظ و رعایت صحت مفاد و محتوای آن ها جهت جلب اعتماد عمومی‌لازم و لازم است.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مدیریت بازرگانی، عملکرد شرکت

جعل یک سند با بهره گیری از آن ارتباط تنگاتنگی داشته و در حقیقت اقدام جعل سند، مقدمه بزه بهره گیری از سند مجعول می باشد جعل علاوه بر لطمه وارد کردن به اسناد و ایجاد اخلال در نظم اجتماعی، زمینۀ ارتکاب جرایم خطرناکی همچون کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت و غیره را فراهم می نماید پس جاعل در جعل سند هدف نهایی خود را که بهره برداری از این سند مجعول می باشد دنبال می‌کند.

جرم جعل در کلیه کشورها سابقه ای طولانی دارد و از زمانی که بشر ها زندگی اجتماعی را جایگزین زندگی انتزاعی کردند رفته رفته این جرم از صورت ابتدایی و ناقصِ اولیه خود خارج شده و تبدیل به یک جرم ظریف گردید اگرچه در اوایل این اقدام فقط از عهدۀ عده ای معدود بر می آمد اما در حال حاضر با توسعه علوم و امکانات ، انجام این کار آسان تر گردیده آن چیز که بیش از همه موجب نگرانی شده می باشد این می باشد که بسیاری جاعلان ممکن می باشد به صورت باند و گروه اقدام کنند از همین رو قانون گذار همچنین تحقیق دیگری مباحث حقوقی مربوط به جعل اسناد و بهره گیری از سند مجعول را دنبال کرده می باشد[1].

1 حسین فتح آبادی، بهره گیری از سند مجعول، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، 1372